တ႐ုတ္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ထိုင္ဝမ္အနီး စစ္ေရးေလ့က်င့္

တ႐ုတ္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ထိုင္ဝမ္အနီး စစ္ေရးေလ့က်င့္

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား