႐ိုင္ယန္ေရးႏုိးနဲ႔ စတီဖင္ကိုဘာ့တ္ကို အနမ္းေပးခဲ့တဲ့ အန္ဒ႐ူးဂါဖီးဒ္

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား