AD
AD
AD
play


ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုကို ရယူႏိုင္ခ်င္တဲ့သူတိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းေလးေတာ့ ရွိထားဖို႔လိုပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္း ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ေတာင္ကိုခြင္းႏိုင္ရမယ္၊ ေတာကိုရွင္းႏိုင္ရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာမ်ိဳ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္စိတ္အတြင္းမွာ ကိန္းေအာင္းေနရမယ့္ အဓိကအခ်က္ေလးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေလးေတြဟာ စိတ္အတြင္းမွာျဖစ္တည္ရတာနဲ႔အညီ သိပ္ကိုႏုညံ့ခက္ခဲနက္နဲၿပီး ဘဝလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာလည္း မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ကို ထိေရာက္မႈရွိလွပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခုေဖာ္ျပထားတဲ့ အရည္အခ်င္း (၅) မ်ိဳးကိုသာ အေကာင္းဆံုး ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္အတြက္ ခရီးလမ္းတစ္ဝက္ကို အလြယ္တကူ ေရာက္သြားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

play

 

(၁) communication စေကးမ်ား

Communication စေကးေတြကို ဘာ့ေၾကာင့္ ထိပ္ဆံုး နံပါတ္ (၁) မွာ ထားရတာလဲဆိုရင္ ေစာႏိုင္သမွ် ေစာေစာ အလုပ္ စတင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ပင္မစြမ္းရည္ေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ အထူးသျဖင့္ သင့္ရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္း စတင္လည္ပတ္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ဒီစေကးေတြကလည္း အဓိက လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

communication skill လို႔ေခၚတဲ့ ဆက္သြယ္မႈစေကးေတြဆိုတာဟာ စကားေျပာတာေတြ၊ စိတ္ပါလက္ပါ နားေထာင္ေပးတာေတြ၊ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း ႏိုင္စြမ္းေတြနဲ႔  ညႇိႏႈိင္းမႈျပဳႏိုင္စြမ္းေတြကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စကားေျပာတဲ့အခါမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာနဲ႔ ေျပာဆိုႏိုင္ စြမ္းရွိရမယ္။

ကိုယ္ေပးလိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ အိုင္ဒီယာေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္ေအာင္ ေပးပို႔ႏိုင္ရမယ္။ ကိုယ့္ ဘက္ကလည္း လိုအပ္ရင္လိုအပ္သလို ေဝဖန္ေပးၿပီး ကိုယ့္ေပၚေဝဖန္မႈျပဳတာေတြကိုလည္း လက္ခံႏိုင္စြမ္း ရွိရမယ္။

ၿပီးေတာ့ လူထုေရွ႕ေမွာက္မွာလည္း စကားေျပာဆိုႏုိင္စြမ္းရမယ္လို႔ ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြဟာ တျခားလူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရာမွာ ထိေရာက္မႈရွိၿပီး ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္တဲ့ အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ သင္ဟာ တျခားလူေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈ ဘာမွမျပဳ ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခက္အခဲ ျပႆနာေတြ မ်ားစြာႀကံဳေတြရႏိုင္ပါတယ္။

play

 

(၂) ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္လိုစိတ္

အုပ္စုတစ္ခုအေနနဲ႔ တျခားလူေတြနဲ႔အတူ အလုပ္တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းဟာလည္း လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဘယ္အလုပ္ကိုပဲလုပ္လုပ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု အေန နဲ႔ပဲ လုပ္ကိုင္ၾကရပါတယ္။

နည္းလမ္းကေတာ့ တူခ်င္လည္း တူမယ္။ တူခ်င္မွလည္း တူပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုပဲ group project တစ္ခုကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ meeting မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အေရးႀကီးတာက သင့္မွာ အဖြဲ႔အစည္းစိတ္ဓာတ္ ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ တျခားသူေတြကို ေလးစားရမယ္။ ဘံုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကိုပဲ ဦးတည္ႏိုင္ရ ပါလိမ့္မယ္။

တကယ္ေတာ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုနဲ႔လုပ္ေဆာင္တယ္ဆိုတာဟာ ကိုယ့္မွာ ထိေရာက္တဲ့ အိုင္ဒီယာေတြရွိေနရင္ တျခားသူေတြ ကို မွ်ေဝေပးႏိုင္ရမယ္။ အဲဒီလိုပဲ တျခားသူေတြရဲ႕ အိုင္ဒီယာေတြကိုလည္း နင္းတက္တာမ်ိဳး မလုပ္မိဖို႔လိုပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ တာဝန္ယူရဲတဲ့စိတ္အျပည့္ေမြးၿပီး ကိုယ္လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ျပသႏိုင္ရမယ္။ သူမ်ားေတြကို ကိုယ့္ဘက္က လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို feedback ေပးႏိုင္ရမွာျဖစ္သလို သူမ်ားေတြဆီက ရလာမယ့္ ေဝဖန္မႈေတြကိုလည္း ႀကိဳဆိုရဲတဲ့ သတၱိရွိရပါမယ္။

play

 

(၃) အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ

အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈကလည္း အလုပ္တစ္ခုကို deadlines ေပးၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေတြမွာ သိပ္ကို အေရးပါလာပါတယ္။ ေက်ာင္းပေရာဂ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႐ံုးလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဓိကအခန္းက႑တစ္ခုအေနနဲ႔ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈတစ္ေလွ်ာက္မွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က်က် ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမႈကလည္း လိုအပ္တဲ့ စေကးတစ္ခုလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

 

အခ်ိန္ကို ေကာင္းေကာင္းစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ဖိအားေတြ၊ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ မ်ားေျမာင္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ အဆင္ေျပေျပ နဲ႔ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားျဖစ္ေအာင္ အကူအညီျဖစ္ေစပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ အခ်ိန္ေတြကို အက်ိဳးရွိရွိ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ထိေရာက္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအစဥ္ေတြ ေရးဆြဲတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။

play

 

(၄) လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မႈ

ပတ္ဝန္းက်င္အေျပာင္းအလဲကိုၾကည့္ၿပီး အားလံုးနဲ႔အဆင္ေျပေျပျဖစ္ေအာင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိဖို႔ ကလည္း ယေန႔ အလုပ္သမားေစ်းကြက္မွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လို႔ေနပါတယ္။

သင့္ရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ အလုပ္ေတြကိုလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ေနခဲ့ရတာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိႏိုင္သလို၊ လုပ္ပံုကိုင္ပံုေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ လံုးဝကြဲထြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ (သို႔) အလုပ္ေခၚသူေတြနဲ႔လည္း သင္ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ထိ လုပ္ကိုင္ေနရခ်င္လည္း လုပ္ကိုင္ေနရပါလိမ့္မယ္။

အဲဒီလိုအေနအထားမ်ိဳးေတြမွာ သင့္ဆီမွာ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိေနမယ္ဆိုရင္ အားလံုးက အခက္အခဲမရွိ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

play

 

(၅) ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လံႈ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္စြမ္း

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လံႈ႔ေဆာ္ေပးတယ္ဆိုတာကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ရာ အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အခြင့္အလမ္းအသစ္ ေတြနဲ႔ ကိုယ့္ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ တိုးတက္မႈအေနအထားေတြ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးယူႏိုင္ဖို႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအရာက သင့္ကို ေအာင္ျမင္ မႈလမ္းဆီကို ဘယ္ေလာက္ေတာင္ တြန္းပို႔ေပးႏိုင္လဲဆိုရင္ သင့္မွာ လံႈေဆာ္ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္တဲ့ စိတ္မ်ိဳးရွိမေနဘူးဆိုရင္ သင္လုပ္ သမွ်ဟာကလည္း နည္းနည္းပဲ ျဖစ္ေျမာက္ပါလိမ့္မယ္။

ဒါေပမဲ့ သင့္မွာ ကိုယ့္စိတ္ကို ကိုယ္တိုင္လံႈ႔ေဆာ္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ကိုယ့္စိတ္ ကို ကိုယ္တိုင္ပိုင္ဆိုင္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင္လုပ္သမွ်အတြက္ အေကာင္းဆံုးအသီးအပြင့္ေတြကို မလြဲမေသြ ခံစားရမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

Postby

 

Reference: career

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD
AD