AD
AD
AD
play

 

ဒါရိုက္တာ သီဟေက်ာ္စိုး ရုိက္ကူးထားတဲ့ "မေအးပြင့္ ျမင့္ျမင့္စန္း လမ္းသံုးဆယ္" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို သမၼတ၊ သြင္၊ မဂၤလာ (သိမ္ႀကီးေစ်း)၊ မဂၤလာစံျပ၊ မဂၤလာ (ဂမုန္းပြင့္လွည္းတန္း) တို႕တြင္ ျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

play

 

ဒါရိုက္တာ Byun Jin Ho ရိုက္ကူးထားတဲ့ "Big Band" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို  မဂၤလာ(ဒဂံုစတင္တာ ၂)တြင္ ျပသမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

play

 

ဒါရိုက္တာ Timur Bekmambetov ရိုက္ကူးထားတဲ့ " BEN-HUR" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို  ေနျပည္ေတာ္ရံုတြင္ ျပသမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

play

 

ဒါရိုက္တာ Adam Wingard ရုိက္ကူးထားတဲ့ " Blair Witch" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ေနျပည္ေတာ္ ၊ မဂၤလာ (ဂမုန္းပြင့္လွည္းတန္း)တို႕တြင္ ျပသမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

play

 

ဒါရိုက္တာ လူမင္း ရိုက္ကူးထားတဲ့ "အနူးဘစ္" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ေရွ႕ေဆာင္၊ မဂၤလာဝဇီရာတို႕တြင္ ျပသမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

play

 

ဒါရိုက္တာ မီးပြား ရိုက္ကူးထားတဲ့ "ကာလာစံု Lesson " ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ေရွ႕ေဆာင္(၂)၊ မဂၤလာစံျပ၊ မဂၤလာ (ဂမုန္းပြင့္လွည္းတန္း)တို႕တြင္ ျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

play

 

ဒါရိုက္တာ Jeffery Lau ရိုက္ကူးထားတဲ့ "Chinese Odyssey" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို  မဂၤလာစံျပတြင္ ျပသမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

play

 

ဒါရုိက္တာ Peter Berg ရိုက္ကူးထားတဲ့ " Deep Water Horizon " ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ေနျပည္ေတာ္ ၊ မဂၤလာ (ဂမုန္းပြင့္ လွည္းတန္း)တို႕တြင္ ျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

play

 

ဒါရိုက္တာ စတီးလ္ ရိုက္ကူးထားတဲ့ "ခိုးဆုိးလုႏႈိက္" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို  ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ရွိတဲ့ မဂၤလာ (icon Shopping mall)မွာ ျပသမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

play

 

ဒါရိုက္တာ ျပည္ဟိန္းသီဟ ရိုက္ကူးထားတဲ့ "ေဘာစိ" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ရွိတဲ့ မဂၤလာ (icon Shopping mall)မွာ ျပသမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD
AD