AD
AD
AD
play

 

ဒါရိုက္တာ စင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္ ရိုက္ကူးထားတဲ့ "ထာဝရအေမ" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးကို သမၼတ၊ မဂၤလာ(၁)သိမ္ႀကီးေစ်း၊ ပါရမီစိန္ေဂဟာ၊ မဂၤလာစံျပ၊ မဂၤလာဂမုန္းပြင့္(လွည္းတန္း)၊ မဂၤလာထြန္းသီရိ တို႕တြင္ ရံုတင္ျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

play

 

ဒါရိုက္တာ ကိုေဇာ္(အရုဏ္ဦး) ရိုက္ကူးထားတဲ့ "ငါကဗိုလ္ေအာင္ဒင္" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးကို သြင္၊ ေရွ႕ေဆာင္၊ မဂၤလာစံျပ၊မဂၤလာဝဇီရာ(လိႈင္သာယာ)၊ မဂၤလာဒိုင္းမြန္း၊မဂၤလာထြန္းသီရိတို႕တြင္ ရံုတင္ျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

play

 

ဒါရိုက္တာ ဝိုင္း ရိုက္ကူးထားတဲ့ "တာေတႀကီး" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးကို မဂၤလာ(၂)ဒဂံုစင္တာ၊ ေရွ႕ေဆာင္၊ မဂၤလာစံျပ၊ မဂၤလာဒိုင္းမြန္း၊မဂၤလာထြန္းသီရိ တို႕တြင္ ရံုတင္ျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

play

 

ဒါရုိက္တာ Lee Unkrich,Adrian Molina ရိုက္ကူးထားတဲ့ "Coco 3D" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ေနျပည္ေတာ္၊ မဂၤလာစံျပ၊ မဂၤလာဂမုန္းပြင့္(လွည္းတန္း)၊ မဂၤလာဒိုင္းမြန္း တို႕တြင္ ရံုတင္ျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

play

 

ဒါရိုက္တာ Zack Snyder ရိုက္ကူးထားတဲ့ "Justice League(3D)" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ေနျပည္ေတာ္ရံုတင္ ျပသမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

play

 

ဒါရိုက္တာ Paul King ရိုက္ကူးထားတဲ့ "Paddington 2 (2D)" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ေနျပည္ေတာ္၊ မဂၤလာဂမုန္းပြင့္(လွည္းတန္း)၊ မဂၤလာဒိုင္းမြန္း တို႕တြင္ ျပသမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD

AD