AD
AD
AD
play

 

ဒါရိုက္တာ စင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္ ရိုက္ကူးထားတဲ့ "ထာဝရအေမ" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးကို သမၼတ၊ ပါရမီစိန္ေဂဟာ၊ မဂၤလာစံျပ၊ မဂၤလာဝဇီရာ(လိႈင္သာယာ)၊ မဂၤလာဂမုန္းပြင့္(လွည္းတန္း)၊ မဂၤလာထြန္းသီရိ တို႕တြင္ ရံုတင္ျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

play

 

ဒါရိုက္တာ ဝိုင္း ရိုက္ကူးထားတဲ့ "3 Girls" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို သြင္၊ မဂၤလာ(၁)သိမ္ႀကီးေစ်း၊ေရွ႕ေဆာင္၊ မဂၤလာစံျပ၊ မဂၤလာဂမုန္းပြင့္(လွည္းတန္း)၊ မဂၤလာဒိုင္းမြန္း၊မဂၤလာထြန္းသီရိ၊ တို႕တြင္ ရံုတင္ျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

play

 

ဒါရိုက္တာ ဝိုင္း ရိုက္ကူးထားတဲ့ "တာေတႀကီး" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ေရွ႕ေဆာင္ ရံုတြင္ ျပသမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

play

 

ဒါရိုက္တာ ကိုေဇာ္(အရုဏ္ဦး) ရိုက္ကူးထားတဲ့ "ငါကဗိုလ္ေအာင္ဒင္" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို မဂၤလာဂမုုန္းပြင့္တြင္ ရံုတင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

play

ဒါရိုက္တာ Carlos Saldanha ရိုက္ကူးထားတဲ့ "Ferdinand3D" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို မဂၤလာ(၂)ဒဂံုစင္တာေျမနီကုန္း၊ ေရွ႕ေဆာင္၊ မဂၤလာဒိုင္းမြန္း တို႕တြင္ ရံုတင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

play

 

ဒါရိုက္တာ Rian Johnson ရိုက္ကူးထားတဲ့ "Star Wars; The Last Jedi(3D)" ဇာတ္ကားကို ေနျပည္ေတာ္၊ မဂၤလာစံျပ၊ မဂၤလာဂမုန္းပြင့္(လွည္းတန္း)၊ မဂၤလာဒိုင္းမြန္း၊ မဂၤလာထြန္းသီရိ၊တို႕တြင္ ရံုတင္ျပသသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

play

 

ဒါရိုက္တာ Lee Unkrich,Adrian Molina ရိုက္ကူးထားတဲ့ "Coco(3D)" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ေနျပည္ေတာ္၊ မဂၤလာဒိုင္းမြန္း၊တို႕တြင္ ရံုတင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

play

 

ဒါရိုက္တာ Paul King ရိုက္ကူးထားတဲ့ "Paddington 2(2D)" ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ေနျပည္ေတာ္ ရံုတြင္ ျပသမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD

AD