မိႆ

မိႆ

02.05.2016တစ္ေယာက္တည္းသမားဆိုရင္ ခ်စ္သူရွာလို႕အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ေလးပါ။

ၿပိႆ

ၿပိႆ

02.05.2016အရာအားလံုးကို ျဖည္းျဖည္းနဲ႕မွန္မွန္ပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။

ေမထုန္

ေမထုန္

02.05.2016ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိပါ။

ကရကဋ္

ကရကဋ္

02.05.2016ညေနအခ်ိန္ကုိ မိသားစုနဲ႕အတူ အခ်ိန္ျဖဳန္းပါ။

သိဟ္

သိဟ္

02.05.2016ေငြကုန္ေၾကးက်မမ်ားေအာင္ ဂရုစိုက္ပါ။

ကန္

ကန္

02.05.2016အရာအားလံုးကို အရိုးရွင္းဆံုး ေတြးေခၚေဆာင္ရြက္ပါ။

တူ

တူ

02.05.2016သင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဘယ္သူမွ ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ခြင့္မျပဳပါနဲ႕။

ၿဗိစၧာ

ၿဗိစၧာ

02.05.2016အေကာင္းျမင္တဲ့စိတ္ရွိပါ။

ဓႏု

ဓႏု

02.05.2016သင္စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈရမယ့္ အရာကို အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ပါ။

မကာရ

မကာရ

02.05.2016လူအကုန္လံုးစိတ္ေက်နပ္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္တာ သင့္အျပစ္မဟုတ္ပါဘူး။

ကုံ

ကုံ

02.05.2016သင္ကေျပာင္းလဲမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္တဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

မိန္

မိန္

02.05.2016 ဒီေန႕မွာ သင္က ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆံုးလူ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

Social Stream