AD
AD
AD
play

 

ကားတစ္စီးဝယ္ယူတယ္ဆိုတာ တန္ဖိုးႀကီးမားသလို ကိုယ့္ရဲ႕ လူေနမႈဘဝပံုစံနဲ႕လည္း ကိုက္ညီဖို႕လုိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္နဲ႕မကိုက္ညီတဲ့ကားမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မိရင္ေတာ့ တန္ဖိုးႀကီးႀကီးမားမား ေပးဆပ္ရမွာျဖစ္သလို မလိုလားအပ္တဲ့ ေငြေႀကးဆံုးရံႈးမႈေတြလည္းျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ ကားတစ္စီးဝယ္ယူေတာ့မယ္ဆိုရင္ သိထားသင့္တဲ့အခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

play

 

၁။ ကိုယ္စိတ္၀င္စားတဲ့ကားမ်ာကို စာရင္းျပဳစုထားပါ။

လမ္းမွာျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ကားအမ်ိဳးအစားေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ သင္ဖတ္ဖူးတဲ့ ကားဂ်ာနယ္ စာအုပ္ေတြထဲက အမ်ိဳးအစားေတြကို ဦးစြာ စာရင္းျပဳလုပ္ျပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းေလးေတြကို ေျဖႀကည့္ပါ -

• သင့္ရဲ႕ကားမွာ မိသားစုအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား (သို႕) အားကစားပစၥည္းမ်ားတင္ေဆာင္ဖို႕ က်ယ္၀န္းတဲ့ေနရာ လိုအပ္ပါ သလား။

• သင္ဝယ္ယူမယ့္ကားဟာ ဆီစား သက္သာမႈရွိ / မရွိ (သို႕) ေသသပ္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနဖို႕လိုပါသလား။

• သင့္အေနနဲ႕ ကားလမ္းမေပၚမွာ ဘုရင္ (သို႕) ဘုရင္မတစ္ေယာက္လို ခမ္းနားတဲ့ ခံစားမႈမ်ိဳး ရခ်င္တာလား။

• ကားေလးကို ေမာင္းေနရင္း ဆံပင္ကို ေလေတြတိုက္ေနတဲ့ အရအသာကို ေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့ ကားမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မွာလား။

သင္ကိုယ္တိုင္ ၀ယ္ယူေမာင္းႏွင္းမယ့္ ကားတစ္စီးဟာ သင့္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္နဲ႕ကိုက္ညီျပီး ေပ်ာ္ရႊင္မႈေပးႏိုင္ဖို႕ အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ ထိုအရာေတြကို ဦးစားေပးျပီးေတာ့ ဝယ္ယူသင့္ပါတယ္။

play

 

၂။ အသံုးနဲ႕အျဖဳန္း ခဲြျခားပါ။

သင္လိုခ်င္တဲ့ကားအေပၚမူတည္ျပီးေတာ့ သင့္အေနနဲ႕ ဘယ္ေလာက္သံုးစြဲမလဲဆိုတာကို တြက္ခ်က္ႀကည့္ပါ။ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိ ေပးေခ်ႏိုင္တဲ့ ပမာဏနဲ႕ ေရရွည္မွာ ေပးေခ်ႏိုင္မႈကို ခ်ိ္န္ဆႀကည့္ျပီး ခ်က္ျခင္း ဝယ္သင့္ ၊ မဝယ္သင့္ စဥ္းစားပါ။ ဥပမာ -

• သင္ဘယ္ေလာက္သံုးစြဲဖို႕ မွန္းထားပါသလဲ။

• ခ်က္ျခင္း လက္ငင္းရွင္းမွာလား ၊ အရစ္က်ဝယ္မွာလား။

• လစဥ္ ဘယ္ေလာက္ ေငြသြင္း/ ျပန္ဆပ္ႏိုင္မွာလဲ။

• မျဖစ္မေန ကိုယ္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ စြမ္းရည္ ၊ အျပင္အဆင္ေတြရွိဖို႕လိုအပ္ပါသလား။

• ကား အာမခံေႀကး အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္ပါသလား။

ေနာက္ထပ္တစ္ခုကေတာ့ လက္ရွိ သင္ဝယ္ယူမယ့္ကားရဲ႕ ကာလေပါက္ေစ်းအျပင္၊ အလဲအလွယ္ထပ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ထပ္ျဖည့္ဖို႕လိုတယ္ဆိုတာကို တြက္ခ်က္ရမွာပါ။ သို႔မွသာ ခ်က္ျခင္းေငြေပးေခ်တာနဲ႕ ေရရွည္ေငြေပးေခ်တဲ့ ကြာဟမႈကို သင္ ခ်ိန္ဆလို႕ရမွာပါ။

play

 

၃။ ဝယ္ယူသူ႔ အေတြ႕အႀကံဳ။

• သင့္အနီးအနားမွာရွိတဲ့ ကားအေရာင္းအဝယ္ေတြကိုလည္း ကားအသစ္မဝယ္ယူခင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားကို ေလ့လာဖို႕ မေမ့ပါနဲ႕။

• ကား အသစ္ကို ေစ်းအနိမ့္ဆံုးနဲ႕ေရာင္းခ်ဖို႕ ေႀကာ္ျငာထားျခင္း ရွိ ၊ မရွိနဲ႕ ေစ်းႏႈန္း ညိွႏိႈင္းလို႕ ရ/မရ စံုစမ္းပါ။

• ကား အသစ္ဝယ္ယူျပီးေနာက္ အျခားေသာ ထိန္းသိမ္းမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးတာမ်ိဳး ရွိ ၊ မရွိ ေမးပါ။

• ကား အသစ္ဝယ္ယူရာမွာ ေငြေခ်းမႈ ၊ အရစ္က်စနစ္တို႕နဲ႕ ေပးေခ်ရမယ့္ အခိ်န္ကာလကို စံုစမ္းပါ။

• သင့္အေနနဲ႕ ကား အသစ္တစ္စီးဝယ္ယူဖို႕ထက္ ငွားရမ္းတာက ပိုျပီးေတာ့ အလုပ္ျဖစ္ ၊ မျဖစ္ တြက္ခ်က္ပါ။

တကယ္လို႕ သင္ဝယ္ယူမယ့္ ကားကို ႀကားခံအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကေနတစ္ဆင့္ ဝယ္ယူမယ္ဆိုရင္ေတာ့ (ဥပမာ - ကားအေရာင္း အဝယ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား) ယခင္ ဝယ္ယူခဲ့တဲ့သူေတြရဲ႕ မွတ္ခ်က္နဲ႕ တုိင္ႀကားခ်က္ေတြအျပင္ ၊ ကိုယ္ဝယ္ယူမယ့္ ကားရဲ႕ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္းမႈ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ရာသီဥတု ၊ လမ္းႏွင့္ ယာဥ္ေႀကာ အေျခအေနအလိုက္ စြမ္းေဆာင္ရည္တို႕ကို ေလ့လာပါ။

play

 

၄။ အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြေလ့လာပါ။

အင္တာနက္ေပၚကေန ကိုယ္ဝယ္ယူမယ့္ ကားနဲ႕ပက္သက္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို အခုအခါမွာ အလြယ္တကူ ရွာေဖြလို႕ရေနပါျပီ။ အထူးသျဖင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဝယ္ယူသူေတြအေနနဲ႕ ပိုျပီးေတာ့ အခ်ိန္ယူ ရွာေဖြဖို႕သင့္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကား အသစ္တစ္စီး ဝယ္ယူတဲ့အတြက္ ခံစားႏိုင္တဲ့ ရပိုင္ခြင့္ေတြ ၊ အႀကံေပးခ်က္ေတြကိုပါ ဖတ္ရႈသင့္ပါတယ္။ www.bmwmyanmar.com  မွာဆိုရင္လည္း စီးရီးအလိုက္ထြက္ရိွထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ၊ မွတ္တမ္းေတြကိုလည္း ရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။

play

 

၅။ အေကာင္းဆံုး ဝယ္ယူသင့္တဲ့ အခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

ကားအသစ္တစ္စီးကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဝယ္ယူမလဲဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ သင့္ရဲ႕လက္ထဲမွာ အျပည့္အဝရွိပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ ကား အသစ္တစ္စီးကို ရာသီအလိုက္ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူတာေတြ ၊ လကုန္ရက္ေတြနဲ႕ ႏွစ္ကုန္ရက္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ျပီးေတာ့ ၀ယ္ယူလို႕ရပါတယ္။

သင့္အေနနဲ႕ စိတ္ႀကိဳက္ ကားတစ္စီးကိုေတြ႕ျပီး ဝယ္ယူဖို႕ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႕ ျမွင့္တင္လို႕ရတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ဆက္ျပီး ေလ့လာလို႕ရပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ကားကို အသံစနစ္အသစ္ တပ္ဆင္တာေတြ ၊ အေဝးထိန္းစနစ္ တပ္ဆင္တာေတြ အစရွိိတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔အတူ အျမဲဆန္းသစ္ေနေအာင္ လုပ္လို႕ရတယ္ဆိုတာလည္း မေမ့ပါနဲ႕။

ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႕ ကိုယ့္ရဲ႕ ကား အာမခံကုမၸဏီကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျပီး အာမခံ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႕ ကိုက္ညီမႈ ရွိ ၊ မရွိ ေမးျမန္းဖို႕မေမ့ပါနဲ႕။

Photo: www.bmw.com, www.rightinthebox.com, www.saffrondigital.com

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD
More From

Lifestyle


AD