AD
AD
AD

play

 

ဒီေန႔ကမၻာမွာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေရးတႀကီး လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အရည္အေသြးေတြနဲ႔ စြမ္းအင္ေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ကမၻာတစ္ခုတည္ေဆာက္ ရာမွာအသံုးခ်ေနတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္တစ္ရပ္ ရွိေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Chivas Regal ဟာ အဲဒီမ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို အဓိပၸာယ္ျပည့္၀တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံၿပီး သူတို႔ေတြထဲကေန ေအာင္ျမင္တဲ့ လူမႈကူညီေရး စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေပၚထြက္လာေစဖို႔အတြက္ အားေပးကူညီသြားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြအားလံုးသိထားသလိုပဲ၊ ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာတစ္ညတည္းနဲ႔တည္ေဆာက္ယူလို႔မရပါဘူး။ ''ေျပာင္းလဲေနတဲ့ကမၻာႀကီးမွာ ေအာင္ျမင္မႈကို အဓိပၸာယ္ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္း '' လို႔အမည္ရတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ လူမႈကူညီေရးစြန္႔ဦးတီထြင္သူေပါင္း ၅၅၀ ေက်ာ္နဲ႔ေတြ႕ဆံုၿပီး သူတို႔ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈ လမ္းေၾကာင္းဆီေလွ်ာက္ရာလမ္းေတြကို ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို အေအာင္ျမင္ဆံုးလူမႈကူညီေရး စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာကေန ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ ၅-ခ်က္ကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

(၁) ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ အဆင့္တိုင္းမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေကာင္းရွိေအာင္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ပါ။

သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းပံုစံက သင့္အလုပ္သမားေတြကေန ေနာက္ဆံုးစားသံုးသူအထိ အားလံုးအေပၚ ေကာင္းမြန္တဲ့ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သလို လူမႈပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္စြမ္းလည္းရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆင့္တိုင္းမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရွိတဲ့ လုပ္ငန္းပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔ အစကနဦးကတည္းက စဥ္းစားထားဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီလိုႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိတဲ့လုပ္ငန္းပံုစံမ်ိဳးက သင့္ကိုေအာင္ျမင္မႈရရွိေစၿပီး အက်ိဳးအျမတ္လည္း ရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) အားလံုးသိေအာင္ ေၾကညာပါ။

ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို လူမ်ားႏိုင္သမွ်မ်ားမ်ား သတိျပဳမိေစဖို႔ ႀကိဳးစားပါ။ ၿပီးေတာ့ ကြ်မ္းက်င္သူေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး ေတြက အေထာက္အပံ့ေပးဖို႔ကမ္းလွမ္းမႈေတြကိုလည္း ျဖစ္ႏုိင္သမွ်လက္ခံပါ။ လူမႈကူညီေရးစြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုဟာ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းကိုလူသိနည္းလို႔ ေအာင္ျမင္မႈ ရသင့္သေလာက္မရတာမ်ိဳးနဲ႔ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ လူအမ်ားအျပားဆီကေန ရန္ပံုေငြေကာက္ခံေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးေတြဟာ လူမႈကူညီေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ရွင္သန္တိုးတက္လာေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

play

 

(၃) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ပါ။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြဟာ သင္နဲ႔သင့္လုပ္ငန္းကို အကူအညီ၊ အဆက္အသြယ္ေတြ ေပးႏုိင္ရံုတင္မကဘဲ သင့္လုပ္ငန္း ကို သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈစနစ္ထဲမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခိုင္းတာမ်ိဳးလည္း လုပ္လာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီကေနတစ္ဆင့္ သင့္အေနနဲ႔ သူတို႔ကိုယ္တိုင္လူမႈကူညီေရးစြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ေဆာင္မႈေတြ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းမွာထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္လာ ေအာင္ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ဖို႔ အခြင့္အေရးလည္း ရလာႏုိင္ပါေသးတယ္။

(၄) ဆႏၵျပင္းျပပါ၊ စီးပြားေရးအျမင္ရွိပါ။

မွန္ကန္တဲ့စီးပြားေရးဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကေနတစ္ဆင့္ သင့္ရဲ႕လူမႈကူညီေရးမစ္ရွင္အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ရလဒ္ေတြ ရရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ စီးပြားေရးပိုင္းကတည္ၿငိမ္မႈရွိေနမွ သင့္လူမႈကူညီေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကလည္း တည္ၿငိမ္မႈရွိမယ္ဆိုတာ သတိရပါ။

(၅) သင္လုပ္ေနတာလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုပဲဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႔။

လူမႈကူညီေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းမွာလည္း ၀န္ထမ္းေတြကို လစာေပးဖို႔၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြေပးအပ္ဖို႔ အတြက္ ၀င္ေငြစီးဆင္းမႈရွိရတာပါပဲ။ တျခား လူမႈကူညီေရး စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ ၀င္ေငြရေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ၾကသလဲဆိုတာကို ေလ့လာဖို႔၊ ေမးျမန္းဖို႔ မေၾကာက္ပါနဲ႔။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြက ေကာင္းမြန္မႈအတြက္အင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ Chivas Regal က စိတ္ထဲႏွလံုးထဲက ယံုၾကည္ထားပါတယ္။

www.theventure.com ကို၀င္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ေလ့လာဖတ္ရႈ႕ႏုိင္ ပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD
More From

Lifestyle

AD