AD
AD
AD

play

 

ဒီေန႔ကမၻာမွာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေရးတႀကီး လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အရည္အေသြးေတြနဲ႔ စြမ္းအင္ေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ကမၻာတစ္ခုတည္ေဆာက္ ရာမွာအသံုးခ်ေနတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္တစ္ရပ္ ရွိေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Chivas Regal ဟာ အဲဒီမ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို အဓိပၸာယ္ျပည့္၀တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံၿပီး သူတို႔ေတြထဲကေန ေအာင္ျမင္တဲ့ လူမႈကူညီေရး စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေပၚထြက္လာေစဖို႔အတြက္ အားေပးကူညီသြားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။

စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္လာၿပီးလုပ္ငန္းပမာဏႀကီးမားလာတာဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလိုေအာင္ျမင္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ လုပ္ငန္းကိုခ်ဲ႕ထြင္ရတာဟာ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ခ်ဲ႕ထြင္တဲ့အခ်ိန္မွာ အဓိကထားစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ ၅ ခ်က္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 

(၁) ခိုင္မာတဲ့အေျခခံအုတ္ျမစ္တည္ေဆာက္ပါ

ပေရာဂ်က္တစ္ခုကို တစ္ႏွစ္ေလာက္ တစ္ကိုယ္တည္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ပါတနာအနည္းငယ္ေလာက္နဲ႔ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ၿပီးလို႔ လုပ္ငန္းအတြက္ ရန္ပံုေငြလံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိလာတဲ့အခါမွာ ၀န္ထမ္းအသစ္ေတြခန္႔၊ ထုတ္လုပ္မႈေတြတုိးျမႇင့္၊ ပိုက်ယ္တဲ့ ရံုးခန္းေနရာအသစ္ငွားတာေတြလုပ္ကာ ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ စိတ္အားထက္ သန္လာေတာ့မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလိုေတြမခ်ဲ႕ထြင္ခင္မွာ ကိုယ္နဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္တူတဲ့ အမာခံလူအနည္းငယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ရရွိထားဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ေပးရွာေဖြဖို႔လိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြမွာဆိုရင္ အဲဒီလိုကိုယ္နဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္တူတဲ့လူေတြကို ခန္႔အပ္ထားႏိုင္ဖို႔ ပိုလို႔ေတာင္ လုိအပ္ပါတယ္။

play

 

(၂) ကိုယ့္ရဲ႕အခန္းက႑ကို လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ အသင့္ျပင္ထားပါ

လုပ္ငန္းစတင္ခါစမွာေတာ့ ေအာက္ေျခသိမ္းကေန အေရးႀကီးဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြအထိ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေနေပမဲ့ တျဖည္းျဖည္းလုပ္ငန္းကႀကီးမားလာတာနဲ႔အမွ် ကိုယ္တာ၀န္ယူထားတဲ့အပိုင္းေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူေတြကို လႊဲေျပာင္းေပးသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) ကတိေတြ လြယ္လြယ္၊ ျမန္ျမန္ မေပးပါနဲ႔ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြဟာ

သူတို႔ရဲ႕သဘာ၀အရကိုက အေကာင္းျမင္တတ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲသူတို႔ရဲ႕ စိတ္ကူး အိုင္ဒီယာေတြကို ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္မႈရွိၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရဲၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုတကယ္တမ္း လည္ပတ္လုပ္ကိုင္တဲ့အခါမွာ ကိုယ္ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ရလဒ္ေတြအတိုင္း အၿမဲတမ္းထြက္ေပၚမေနႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကတိတစ္ခုခုေပးဖို႔ရွိလာတဲ့အခါ အေျခအေနေတြကို ေသခ်ာၿခံဳငံုသံုးသပ္ၿပီး ေသခ်ာတယ္ဆိုမွ ကတိေပးတဲ့အက်င့္မ်ိဳး ရွိထားသင့္ပါတယ္။

play

 

(၄) ေနာက္တစ္ဆင့္ကို ဘယ္ေလာက္ျမန္ျမန္တက္လွမ္းႏုိင္မလဲ စဥ္းစားထားပါ

ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ အလားအလာကို ပိုတြက္တာဟာ ၊ ပိုေမွ်ာ္မွန္းထားတာဟာ အႏၱရာယ္ရွိသလို ၊ ေလွ်ာ့တြက္ထားတာဟာ လည္း လုပ္ငန္းအတြက္မေကာင္းပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႀကံဳေတြ႕လာရတဲ့ အေျခအေနေတြေပၚကေန ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ အလားအလာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ခန္႔မွန္းထားႏိုင္ဖို႔ဟာလည္း အလြန္အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ရံုးခန္းေနရာ ငွားတာ၊ ၀န္ထမ္းအသစ္ခန္႔အပ္တာေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၅) ကုိယ့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္လမ္းေၾကာင္းေပၚကေန ေသြဖယ္မသြားပါေစနဲ႔

လူမႈကူညီေရး စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းစတင္တဲ့အခ်ိန္မွာ အမ်ားအက်ိဳးနဲ႔စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုခ်မွတ္ထားေပမဲ့ လုပ္ရင္း၊ ကိုင္ရင္း ႀကံဳေတြ႕လာရတဲ့အေျခအေနေတြနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြေၾကာင့္ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ကေန ေသြဖယ္သြားတာမ်ိဳး ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းကို ခ်ဲ႕ထြင္တဲ့အဆင့္တိုင္းမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ မူလရည္မွန္းခ်က္ကေန မတိမ္းေစာင္းသြားဖို႔ အာရံုစိုက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြက ေကာင္းမြန္မႈအတြက္ အင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ Chivas Regal က စိတ္ထဲႏွလံုးထဲက ယံုၾကည္ထားပါတယ္။

www.theventure.com ကို၀င္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ေလ့လာဖတ္ရႈ႕ႏုိင္ပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD
AD