AD
AD
AD

 

play

 

ဒီေန႔ကမၻာမွာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေရးတႀကီး လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အရည္အေသြးေတြနဲ႔ စြမ္းအင္ေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ကမၻာတစ္ခုတည္ေဆာက္ရာမွာ အသံုးခ်ေနတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္တစ္ရပ္ ရွိေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Chivas Regal ဟာ အဲဒီမ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို အဓိပၸာယ္ျပည့္၀တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံၿပီး သူတို႔ေတြထဲကေန ေအာင္ျမင္တဲ့ လူမႈကူညီေရး စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေပၚထြက္လာေစဖို႔အတြက္ အားေပးကူညီသြားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။

ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့အိုင္ဒီယာ ၊ ကမၻာၾကီးကိုပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ေျပာင္းလဲဖို႔ ျပင္းျပတဲ့ဆႏၵ နဲ႔ အေသးစိတ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေတြက သင့္ကိုလူမႈစီးပြားစြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စတင္လုပ္ေဆာင္ျဖစ္ေစမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ေထာက္ပံ့ရင္းႏွီးေငြမရွိဘဲနဲ႔ေတာ့ လုပ္ငန္းကို အေျခတည္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့ရင္းႏွီးေငြရဖို႔ၾကိဳးစားရင္း အခ်ိန္ေတြမကုန္ရေလေအာင္ အရင္းအႏွီးရံပံုေငြတစ္ရပ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ရွာေဖြႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္း ၄ သြယ္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု ကိုရွာေဖြခ်ိတ္ဆက္ပါ။

အလားအလာရွိတဲ့လုပ္ငန္းအို္င္ဒီယာတစ္ခုအတြက္ ရင္းႏွီးေငြရရွိဖို႔ လြယ္ကူေကာင္း လြယ္ကူပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို ရင္းႏွီးေငြေတြရဲ႕ေနာက္မွာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ေတြ၊ အနာဂတ္မွာအက်ိဳးအျမတ္ျပန္ရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ကနဦးတည္ေထာင္သူရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔မကိုက္ညီတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈဆုိင္ရာ အရႈပ္အရွင္းေတြပါလာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလို ရင္းႏွီးေငြထည့္ဝင္သူေတြအစား အသစ္တည္ေထာင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ရံုးခန္းေနရာ ေထာက္ပံ့ေပးတာ၊ နည္းပညာပိုင္းပံ့ပိုးေပးတာ စတဲ့ လုပ္ငန္းသစ္တစ္ခုမွာလိုအပ္ႏိုင္တဲ့အရာေတြကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုရဲ႕ အကူအညီကို ရယူတာက ပိုမိုမွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

၂။ ကိုယ့္ကို ကူညီေစာင္မႏုိင္မယ့္သူကို ရွာပါ။

ကိုယ့္ရဲ႕မူလရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အိုင္ဒီယာကို သေဘာက်လက္ခံမယ့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးကုိ ရွာေဖြတာဟာလည္း ကိုယ္ လိုအပ္ေနတဲ့ ရင္းႏွီးေငြကိုရရွိဖို႔ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ပါပဲ။ ဒီေန႔ေခတ္မွာဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္နဲ႔သိကြ်မ္းတဲ့ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အဲဒီလို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ိဳးရွာဖို႔မလြယ္ရင္ေတာင္ လူမႈကြန္ရက္ေတြနဲ႔ အျခားကြန္ရက္ေတြကို အသံုးခ်ျပီး ရွာေဖြၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

play

 

၃။ အမ်ားပိုင္အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းျပီး ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်ပါ။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူတစ္ဦးတည္းကို ရရွိဖို႔မလြယ္ကူဘူးဆိုရင္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူအမ်ားၾကီးကို ရွယ္ယာေတြ ေရာင္းခ်ျပီးေတာ့လည္း လိုအပ္ေနတဲ့ရင္းႏွီးေငြကို ရွာေဖြႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ဦးကိုနည္းနည္းစီနဲ႔ လူအမ်ားၾကီးဆီက ရင္းႏွီးထည့္ဝင္ေငြေတြရဖို႔ဆုိရင္ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအိုင္ဒီယာနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ကို လူမ်ားႏိုင္သမွ်မ်ားမ်ားသိေအာင္ ေၾကာ္ျငာဖို႔ေတာ့ လိုမွာျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ကြ်မ္းက်င္သူရဲ႕ အကူအညီရယူပါ။

အရင္းအႏွီးေငြရရွိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ လက္ခံမရခင္မွာ ေနာက္ပိုင္းအရႈပ္အရွင္းေတြျဖစ္မလာေစဖို႔အတြက္ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ စာရင္းကိုင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ငွားရမ္းျပီးအကူအညီရယူထားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွသာေနာက္ပိုင္း ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အခြန္စတဲ့ ကိစၥေတြ မွာ အရႈပ္အရွင္းေတြ မေပၚေပါက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြက ေကာင္းမြန္မႈအတြက္အင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ Chivas Regal က စိတ္ထဲႏွလံုးထဲက ယံုၾကည္ထားပါတယ္။

www.theventure.com ကို၀င္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ေလ့လာဖတ္ရႈ႕ႏုိင္ ပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD
More From

Lifestyle


AD