AD
AD
AD

 

play

 

လူႀကီးမင္းအေနနဲ႔ ဘဏ္မွာအေကာင့္တစ္ခုဖြင့္မယ္ဆိုရင္ "မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ဖို႔လုိအပ္လဲ" ဆိုတာကိုျပန္စဥ္စားသင့္ပါတယ္။ Bill ေပးေဆာင္ျခင္း၊ လစာမ်ားလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း စတဲ့ ေန႔စဥ္အသံုးစရိတ္ေတြကို စီမံခန္႔ခြဲလိုရင္ေတာ့ Savings Account ၊ Current Account ဒါမွမဟုတ္ Savings နဲ႔ Current Account ႏွစ္မ်ဳိးလံုးကအသံုး၀င္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ မည္သည့္ဘဏ္မွာျဖစ္ေစ အေကာင့္တစ္ခုဖြင့္မယ္ဆိုရင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလတ္ေတြကို ေမးျမန္းသင့္ပါတယ္။

Savings Account နဲ႕ Current Account မ်ားအတြက္ .................

• ဘဏ္မွာ အေကာင့္တစ္ခုဖြင့္မည္ဆိုရင္ အနည္းဆံုး စထည့္ရမယ့္ေငြပမာဏ နဲ႔ လစဥ္၊ႏွစ္စဥ္အတိုးႏႈန္းေတြ မည္မၽွရွိေၾကာင္း ။

• အတိုးႏႈန္းတြက္တဲ့ပံုစံနဲ႔ မိမိအေကာင့္ထဲ အတိုးထည့္သြင္းေပးတဲ့ပံုစံအေၾကာင္း။

• လစဥ္အေကာင့္ထဲရွိရမယ့္ အနည္းဆံုးေငြလက္က်န္ပမာဏ၊ လက္က်န္ပမာဏ ေအာက္ေလ်ာ့ပါက ဒဏ္ေၾကးေငြေပးရန္ လို/မလို ၊ ေပးရန္လိုအပ္ပါက ေပးရမည့္ပမာဏ မည္မ်ွရွိေၾကာင္း။

• အေကာင့္ဖြင့္ၿပီးပါက အနည္းဆံုး မပိတ္ဘဲထားရမယ့္ အခ်ိန္ကာလ ရွိမရွိ ၊ ရွိပါက ထိုကာလထက္ေစာပိတ္လိုလ်ွင္ေပးရမည့္ ႏႈန္းထားမ်ား။ • ဘဏ္(သို႕မဟုတ္)ATM စက္မွ တစ္ရက္အတြင္း ေငြပမာဏ မည္မ်ွထုတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း စတဲ့အခ်က္ေတြကို စံုစမ္းေမးျမန္းသင့္ပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD
More From

Lifestyle


AD