AD
AD
AD
play

 

အားလပ္ရက္ သင္ခရီးထြက္ဖို႔ ေရြးထားတဲ့ေနရာေတြဟာ သင္ဘယ္လိုလူအမ်ိဳးအစား ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေျပာျပေနပါတယ္။ 

Science Direct မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သုေတသနေတြအရ အေနေအးသူေတြဟာ ေတာင္တန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေနရာေတြကို သြားေလ့ရွိျပီး သစ္ပင္ေတြနားမွာ အနားယူေလ့ရွိတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းမႈကို သေဘာက်သူေတြဟာ ကမ္းေျခနဲပတ္သက္တဲ့ ေနရာေတြကို ေရြးေလ့ရွိၾကတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

play

 

ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ပံုစံနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ ေနရာကို သြားတဲ့ခရီးေတြမွာ စိတ္မသက္မသာျဖစ္တာ၊ သက္ေသာင့္သက္သာ မရွိတာေတြ ျဖစ္တတ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီလို ေတာင္တန္းသမားနဲ႔ ကမ္းေျခသမား ကြဲျပားမႈဟာ အသက္အရြယ္နဲ႔ မဆုိင္ဘူးလို႔လည္း သိရပါတယ္။

Photos & Source: Lifehack

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD

AD