AD
AD
AD

ေလ႔လာသူေတြဟာ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ စရိုက္လကၡဏာကိုလိုက္ၿပီး ဘယ္လိုအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအလုပ္အကိုင္ေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္မႈရွိေနႏိုင္တာကို ေတြ႕ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ တခ်ိဳ႕ေတြက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြကက်ေတာ႔ ရွာတာေဖြတာေတာ္ပါတယ္။ အဲဒီလို စရိုက္ၾကံအင္ေတြေပၚလိုက္ၿပီး ပရိုဖက္ရွင္နယ္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစားေတြ ႀကီးမားစြာ ကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္။

play

 

ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတာကေတာ႔ လူေတြကို အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအလုပ္အကိုင္ ေရြးခ်ယ္မႈေတြအလိုက္ အုပ္စု (၆) ခု ခြဲျခားထားတဲ႔အေၾကာင္းေလးပါ။ ဖတ္ၾကည္႔ၿပီး မိမိဘယ္ထဲမွာပါေနတယ္ဆိုတာကို စမ္းစစ္ၾကည္႔လိုက္ပါဦး။

၁။ ေခါင္းေဆာင္

play
 

ခင္ဗ်ားဟာ အာရံုစူးစိုက္မႈအားေကာင္းပါသလား။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈအျပည္႔ရွိပါသလား။ ဖန္တီးဉာဏ္ေကာ ေကာင္းမြန္ပါသလား။ ဒါဆိုရင္ေတာ႔ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ အေသးအဖြဲကိစၥေလးေတြမွာ အႀကီးႀကီးေတြတံု႕ျပန္ဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္မွာ ဒါၿပီးရင္ဒါလုပ္မယ္ ဆိုတဲ႔ ျပတ္သားတဲ႔အျမင္တစ္ခု ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ကိုယ္လုပ္ေနတဲ႔အလုပ္ကိုလည္း ေလးစားခ်စ္ခင္မႈရွိရပါမယ္။

ေခါင္းေဆာင္စိတ္ရွိသူေတြဟာ သူမ်ားေနာက္လိုက္လုပ္ရတာကို မႏွစ္သက္ၾကပါဘူး။ သူတို႔ဟာ ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးလိုၾကတယ္။ တီထြင္ဖန္တီးဉာဏ္လည္း ျမင္႔မားၾကပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ သူတို႔ဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ အဖြဲ႕လိုက္စုစည္းလုပ္ေဆာင္မႈ ကိုလည္း ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္လမ္းမေပ်ာက္ရံုသာမက သူမ်ားကိုလည္း လမ္းျပေပးႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အသင္းအဖြဲ႕ရဲ႕ တစ္စိတ္တပိုင္းအျဖစ္ ခံယူထားၾကသလို အဖြဲ႔အစည္းကို ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပသူေတြအျဖစ္လည္း ခံယူထားၾကပါတယ္။

၂။ အေတြးအျမင္ပဓာနဝါဒီ

အေတြးအျမင္ပဓာနဝါဒီေတြကေတာ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအလုပ္တစ္ခုဆိုတာထက္ ခံယူခ်က္တစ္ခုနဲ႔ အလုပ္လုပ္ၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အလုပ္သမားေတြရဲ႕အခြင္႔အေရးနဲ႔ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈေတြကို ဦးထိပ္ထားတဲ႔ကုမၼဏီ (သို႔) အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုထဲမွာပဲ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူတို႔ဟာ လူမႈဆက္ဆံေရးနဲ႔ ကိုယ္က်င္႔တရား ေကာင္းမြန္တယ္လို႔ ပတ္ဝန္းက်င္က ထင္ျမင္ယူဆခံရတဲ႔ေနရာမ်ိဳးမွာပဲ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုၾကပါတယ္။ ဥပမာ... တရားေရး၊ ဆရာဝန္..။

၃။ မုဆိုး

play
 

မုဆိုးဆိုတာကေတာ႔ တင္စားေခၚေဝၚတာပါ။ သူတို႔ကေတာ႔ ကုမၼဏီတစ္ခု တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္း အခြင္႔အလမ္းေတြကို အမဲလိုက္သလို အျမဲတေစ ရွာေဖြေနတတ္သူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၼဏီႀကီး ေတြမွာေတာ႔ သူတို႔လိုလူမ်ိဳးေတြ အလုပ္လုပ္ကိုင္တဲ႔ ဌာနကို "Business Development" ဌာနလို႔ေခၚပါတယ္။ သူတို႔ဟာတစ္ခ်ိန္မွာ ကုမၼဏီရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္သူအႀကီးအကဲ ေနရာကို ေရာက္ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လူအမ်ားနဲ႔ထိေတြ႕ဆက္ဆံရာမွာလည္း ထူးခြ်န္ၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈအားေကာင္းၾကပါတယ္။

၄။ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသူေတြ

လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသူေတြဆိုတာကေတာ႔ သဘာဝအေလ်ာက္ကို သူမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အလြန္အားေကာင္းသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာမဆို ေဒါင္က်က် ျပားက်က် ေနတတ္ၿပီး ပဋိပကၡေတြကိုလည္း ေရွာင္ရွားႏိုင္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ေတြကေတာ႔ လံုျခံဳမႈနဲ႔မွ်တမႈ ရွိတဲ႔ အလုပ္အကိုင္ေတြကို ပိုမိုႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕စရိုက္လကၡဏာက လူအမ်ားနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနတတ္တဲ႔အတြက္ အေရာင္းနဲ႔မားကက္တင္းဘက္မွာဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

၅။ Careerist (အခြင္႔အေရးျမင္တတ္သူ)

play
 

အခြင္႔အေရးျမင္တတ္သူအမ်ိဳးအစားကိုက်ေတာ႔ သာကူးလို႔ပဲေခၚရမလားမသိပါဘူး။ သူတို႔ေတြဟာ အလုပ္လုပ္တာကို ေလွကားတစ္စင္းတက္သလို သေဘာထားတတ္ၿပီး အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ဝင္ေငြနဲ႔ အခြင္႔အေရး၊ ပညာ တိုးတက္မႈေတြကို ေမွ်ာ္လင္႔တတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနတဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းမွာ တက္လမ္းပိတ္ေနၿပီး ေနာက္တစ္ခုမွာ တက္လမ္းပြင္႔ေနမယ္လို႔ ခံစားရရင္ အခ်ိန္မေရြး လက္ရွိေနရာကို စြန္႔ခြာသြားမယ္႔သူေတြပါ။

စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြကိုလည္း ေၾကာက္ရြံ႕တတ္သူေတြမဟုတ္ဘဲ အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္မွာလည္း လြယ္လင္႔တကူ ဝင္ဆန္႔သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ တက္လမ္းကိုေမွ်ာ္လင္႔သလို တက္လမ္းကိုေရာက္ရွိဖို႔လည္း အစြမ္းကုန္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းၾကပါတယ္။

၆။ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ

play
 

စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြကေတာ႔ စီးပြားေရး၊ နည္းပညာနယ္ပယ္ထဲမွာ သူမ်ားမသိေသး၊ မလုပ္ေသးတဲ႔ အလုပ္အကိုင္ေတြကို တီထြင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူေတြကို ေခၚတာပါ။ ဥပမာ... Steve Jobs တို႔၊ Bill Gates တို႔၊ Mark Zuckerberg တို႔ေပါ႔။ သူတို႔ကေတာ႔ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုးကို ေအာက္ေျခကေန အထက္ပိုင္းအထိ ကြ်မ္းက်င္နားလည္သူေတြျဖစ္ၿပီး တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းနဲ႕ သူမ်ားကိုလမ္းျပလက္တြဲ ေခၚေဆာင္ႏိုင္စြမ္းလည္း အျပည္႔ရွိရပါမယ္။ သူတို႔ဟာ စြန္႔စားရဲၿပီး စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြကိုလည္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႔ ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနတတ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

Source: youngisthan

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD
People's Pick
More From

Lifestyle


AD