AD
AD
AD

ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ အခက္အခဲေတြ႕ေနရတဲ႔အခ်ိန္မွာ ကူညီတယ္ဆိုတာ မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ တာဝန္ပါပဲ။ "ေၾကြးယူျပံဳးၿပံဳး ေတာင္းေတာ့မုန္း" ဆိုတဲ့ စကားလည္းရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေငြေခ်းငွားတယ္ ဆိုတာမ်ိဳးက ေခ်းေပးတဲ့သူေရာ၊ အေသူေကာ ႏွစ္ဖက္လံုးမွာ အခန္႕မသင့္ရင္ လူမႈေရးျပႆနာေတြၾကံဳရ အခင္အမင္ေတြလည္းပ်က္ရ ျဖစ္တတ္တာမို႔ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ ေခ်းငွားမကူညီခင္ သင္သိထားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

၁။ အျခားေျဖရွင္းနည္းကို ကူညီစဥ္းစားေပးပါ

play
 

အခက္အခဲေတြ႕ေနတဲ႔ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ေအးေအးေဆးေဆး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး သူၾကံဳေနရတဲ႔ ျပႆနာကို ပိုက္ဆံမေခ်းရဘဲ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းကို ကူညီစဥ္းစားေပးၾကည့္ပါ။ ျပႆနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေျပလည္ဖို႔အတြက္ ပိုက္ဆံေခ်းတာဟာ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ ကူရွာေပးတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဝင္ေငြရႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို စဥ္းစားေပးတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။

၂။ ကိုယ့္အတြက္ပိုလွ်ံတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏကိုသာ ေခ်းငွားပါ

သူငယ္ခ်င္းကို ကူညီဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ပိုက္ဆံကို မိမိရဲ႕စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ခ်န္ထားတဲ့ပိုက္ဆံ၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ အေရးေပၚ ကိစၥအတြက္ ခ်န္ထားတဲ႔ပိုက္ဆံနဲ႔ အနာဂတ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔ စုထားတဲ့ စုေငြေတြထဲက ထုတ္မေခ်းေပးပါဘူး။ အပိုသံုးဖုိ႔ ခ်န္ထားတဲ့ ပိုေငြပမာဏတစ္ခု ရွိမွသာ ေခ်းငွားေပးပါ။ ဒါမွသာ ေခ်းငွားသူက ျပန္မဆပ္ႏိုင္ေသးတဲ့အခါ၊ ဆပ္ဖို႔အခ်ိန္ၾကာေနတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ ကိုယ့္အတြက္ အခက္မၾကံဳရမွာပါ။ တစ္ခါတေလမွာ သူ႔အပူက ကိုယ့္အပူျဖစ္သြားတတ္တာမို႔ သတိထားသင့္ပါတယ္။

၃။ မိမိဆႏၵကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာထားပါ

play
 

ပိုက္ဆံေခ်းငွားရာမွာလည္း ကိုယ္ေခ်းငွားေပးမယ့္သူကို ျပန္ဆပ္ရမယ့္ အခ်ိန္အတိအက်ကို ျပတ္ျပတ္သားသား အသိေပးထားပါ။ ကူညီေပးမယ့္အရာကို ျပတ္ျပတ္သားသား ကူညီဖို႔လိုသလို ျပန္ဆပ္ရမယ့္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္နဲ႔ ျပန္ဆပ္ရမယ့္ပုံစံကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အသိေပးထားဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ မ်က္ႏွာနာစရာ မျဖစ္ရမွာပါ။

၄။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ထားပါ

တကယ္ေတာ့ ေငြေခ်းတာတို႔၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတာတို႔က ယံုၾကည္အပ္ႏွံေငြ အမ်ိဳးအစားထဲမွာ ပါပါတယ္။ ယံုၾကည္ရတယ္လို႔ ထင္လို႔သာ ကိုယ့္ရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈတခ်ိဳ႕ကို ယာယီလႊဲေျပာင္း အပ္ႏွံထားတာေလ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္ပဲရင္းႏွီးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ပါေစ... ေငြပမာဏမ်ားတယ္ဆိုရင္ အားနာမေနဘဲ တရားဝင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ လတ္မွတ္ေရးထိုး မွတ္တမ္းတင္ထားသင့္ပါတယ္။ ကိုယ့္အတြက္ မေျပာျပေလာက္တဲ့ ေငြေၾကးပမာဏ ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္ လက္လြတ္စပယ္ မေခ်းငွားဘဲ တရားဝင္စာရင္းမွတ္သား ထားတတ္တာက ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲရာမွာေတာ့ အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခုပါပဲ။

၅။ စိတ္ထားတတ္ပါေစ

play
 

အစကတည္းက ကိုယ့္အတြက္ ပိုလွ်ံေနမွသာ ေခ်းငွားထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိေခ်းငွားေပးလိုက္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြက သတိတရနဲ႔ ျပန္ဆပ္လာခဲ့ရင္ ကတိတည္မႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္သင့္ပါတယ္။ ျပန္မဆပ္ႏိုင္ပါကလည္း ကိုယ့္အတြက္ အေရးတၾကီး လိုအပ္တဲ့ ေငြေၾကးမဟုတ္တဲ့အတြက္ စိတ္ညစ္မေနဘဲ ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္း အခက္အခဲေတြ႕ခ်ိန္မွာ ကူညီႏိုင္လိုက္တယ္လို႔ပဲ စိတ္ထားလိုက္သင့္ပါတယ္။

Source: entrepreneurz

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD
More From

Lifestyle


AD