AD
AD
AD
play

 

ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းေလးတစ္ခုတည္ေထာင္ႏုိင္တယ္ဆုိတာက အိမ္မက္ေတြလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေပၚလာျပီး သိပ္ကိုေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ကိစၥပါပဲ။ ဒါေပမဲ့အဲဒီေပ်ာ္ရႊင္စရာအိပ္မက္ေလးဆက္လက္ရွင္သန္ဖို႔ိဆိုရင္ေတာ့ အခက္အခဲေတြကိုရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္မွ ျဖစ္မွာပါ။ ဒါဆိုရင္ အသစ္စတင္တဲ့ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခက္အခဲေတြနဲ႔ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြကဘာေတြမ်ားျဖစ္မလဲ...ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္။

(၁) လက္ရွိအလုပ္ကထြက္ျပီး ပံုမွန္ဝင္ေငြကိုစြန္႔လႊတ္လိုက္ရျခင္း

ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းစတင္တဲ့အခ်ိန္မွာ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ဝန္ထမ္းအလုပ္ကေနထြက္လိုက္ရျပီး ပံုမွန္ဝင္ေငြတစ္ခုကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ရတာက ၾကီးမားတဲ့စိန္ေခၚမႈၾကီးတစ္ခုပါပဲ။ ကိုယ့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းကအျမတ္ေပၚျပီး ဝင္ေငြတစ္ခု မရွိေသးခ်ိန္မွာ ကိုယ္ပိုင္အသံုးစရိတ္အတြက္အခက္အခဲရွိလာႏိုင္သလို ပံုမွန္ဝင္ေငြမရွိလို႔ စိတ္ဖိစီးမႈေတြလည္း ဝင္လာႏုိင္ပါတယ္။ အျမတ္မရွိေသးဘဲ လုပ္ငန္းရဲ႕လည္ပတ္ေငြထဲကေနကိုယ္သံုးဖို႔ ထုတ္သံုးေနရရင္လည္း စာရင္းပိုင္းရႈပ္ေထြးမႈေတြျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ကာ လုပ္ငန္းကတိုးတက္မႈေႏွးေကြးသြားႏိုင္ပါတယ္။ဒီအခက္အခဲေၾကာင့္ စတင္ျပီးမၾကာခင္မွာတင္ရပ္နားသြားၾကတဲ့ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္း အမ်ားၾကီးပါပဲ။

ဒီအခက္အခဲကိုေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖို႔အၾကံေပးခ်င္တာကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမစတင္ခင္ လိုအပ္တဲ့အရင္းအႏွီးအတြက္ တြက္ခ်က္ရာမွာ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းမွာကိုယ္တုိင္ပါဝင္လုပ္ကိုင္ရတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လစာေငြပမာဏတစ္ခု သတ္မွတ္ျပီး ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားဖို႔ပါ။ ဒီလိုနည္းနဲ႔သင္ဟာ အလုပ္ကထြက္လိုက္ျပီး ကိုယ္ပိုင္အလုပ္လုပ္ေနေပမယ့္ လစဥ္ဝင္ေငြတစ္ခုဆက္ရွိေနမွာျဖစ္သလုိ ကိုယ့္ရဲ႕အသံုးစရိတ္အတြက္ လုပ္ငန္းရဲ႕လည္ပတ္ေနတဲ့ေငြထဲကေန ထုတ္သံုးဖို႔ လည္းမလိုအပ္ေတာ့ပါဘူး။

(၂) ၾကီးမားတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုယ္တုိင္ခ်မွတ္ရျခင္း

ဝန္ထမ္းဘဝမွာ ယူရတဲ့စြန္႔စားမႈေတြက ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာခ်ိန္မွာယူရတဲ့စြန္႔စားမႈေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ အေသးအမႊားျဖစ္ေနမွာပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း၊ကိုယ္ပို္င္ေငြ အရံႈး၊အျမတ္က ကိုယ့္ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြေပၚမွာ မူတည္ေနမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ခ်မွတ္ရတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္တုိင္းကၾကီးမားေနမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာစိုးရိမ္စိတ္ေတြဝင္လာျပီး လြဲဲမွားတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်မွတ္မိကာ ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈေတြနဲ႔ ၾကံဳရႏုိင္ပါတယ္။

ဒီအခက္အခဲကိုေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳ၊ဗဟုသုတေတြနဲ႔ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈအေပၚ ယံုၾကည္မႈထားပါ။ ကိုယ္မကြ်မ္းက်င္တဲ့ကိစၥေတြအတြက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်မွတ္ရေတာ့မယ္ဆုိရင္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ ကြ်မ္းက်င္ျပီးအေတြ႕အၾကံဳရွိသူေတြဆီကအၾကံဥာဏ္ကိုရယူပါ။

play

 

(၃) မူလအိုင္ဒီယာကို စြန္႔လႊတ္မိျခင္း

မလုပ္ခင္တုန္းက ကိုယ့္ရဲ႕အိုင္ဒီယာအေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈေရာ၊ စိတ္အားထက္သန္မႈေရာျမင့္မားခဲ့ေပမယ့္ လက္ေတြ႕လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေစ်းကြက္ထဲကအက်ိဳးအျမတ္မ်ားမ်ားရေနတဲ့ တျခားလုပ္ငန္းေတြကိုျမင္ေတြ႕ျပီး ကိုယ့္ရဲ႕မူလအိုင္ဒီယာကိုစြန္႔လႊတ္ျပီး ကိုယ္ၾကိဳတင္မစီစဥ္ထားတဲ့၊ မကြ်မ္းက်င္တဲ့တျခားလုပ္ငန္းပံုစံတစ္ခုကို ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္မိတာဟာလည္း လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ခါစမွာၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္တဲ့အခက္အခဲတစ္ခုပါပဲ။

ဒီအခက္အခဲကိုေက်ာ္လႊားႏို္င္ဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕မူလအိုင္ဒီယာေပၚမွာပဲအာရံုစူးစိုက္ထားျပီး ငါးပြက္ရာငါးစာခ် ဆိုသလိုမ်ိဳးမလုပ္ျဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားသြားရမွာပါ။

(၄) အရင္းအႏွီးမလံုေလာက္ျခင္း

လုပ္ငန္းတကယ္စတင္ျပီးလည္ပတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကုိယ္မူလတြက္ထားတာထက္ပိုမိုကုန္က်ျပီး အရင္းအႏွီးမေလာက္မင ျဖစ္ကာ ေရွ႕မဆက္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။

ဒီအခက္အခဲကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းမစတင္မီကတည္းက Plan B အေနနဲ႔ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးလိုလာခဲ့ရင္ ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔ရွာေဖြသြားမယ္ဆိုတာကိုၾကိဳတင္စဥ္းစားထားဖို႔လိုပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြဖိတ္ေခၚတာ၊ ဘဏ္ေခ်းေငြရယူတာနဲ႔တျခားနည္းလမ္းေတြကိုၾကိဳတင္ရွာေဖြထားရမွာပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းကတည္ေထာင္ျပီးသား ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဖိတ္ေခၚတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘဏ္ေခ်းေငြရယူတာပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ငန္းလက္ကိုင္မရွိေသးဘဲ ရွာေဖြရတာထက္စာရင္ ပိုမိုလြယ္ကူမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၅) ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြမခန္႔အပ္ႏုိင္ျခင္း

တည္ေထာင္ခါစလုပ္ငန္းအသစ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အရည္အခ်င္းရွိကြ်မ္းက်င္တဲ့ဝန္ထမ္းေတြကိုေခၚယူဖို႔ ခက္ခဲေနတာမ်ိဳးနဲ႔ ၾကံဳရႏုိင္ပါတယ္။ ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းေတြက ကုမၸဏီၾကီးၾကီးေတြမွာပဲ လစာေကာင္းေကာင္းနဲ႔လုပ္ခ်င္တတ္ၾကတာပါ။ ဒီအတြက္ရရာလူကိုခန္႔လိုက္ရျပီး လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈအတြက္ၾကီးမားတဲ့အခက္အခဲၾကီးတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့စိတ္ဓါတ္က်စရာမလိုပါဘူး။ဒီအခက္အခဲကိုေက်ာ္လႊားႏုိင္မယ့္နည္းလမ္းေတြရွိပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြအမ်ားၾကီး ခန္႔မယ့္အစား ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းအနည္းငယ္ကို သူတုိ႔ကုမၸဏီၾကီးေတြမွာမရႏုိင္တဲ့ ရာထူးၾကီးၾကီးေပးအပ္ကာ လစာကိုလည္းမနည္းေအာင္ေပးတာ၊ ေက်ာင္းျပီးခါစလူငယ္ေတြထဲက အရည္အခ်င္းရွိျပီးကိုယ့္လုပ္ငန္းနဲ႔ကိုက္ညီႏုိင္မယ့္ သူေတြကို စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ကာ အလုပ္ထဲေရာက္မွကိုယ့္စိတ္ၾကိဳက္သင္တန္းေပးပို႔ခ်တာ စတဲ့နည္းလမ္းေတြဟာ ဒီအခက္အခဲကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ သတိျပဳရမွာကေတာ့ လုပ္ငန္းစတင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္နဲ႔ခင္မင္ႏွီးတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ ေဆြမ်ိဳးေတြကိုပဲ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊မရွိအကဲမျဖတ္ဘဲ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ေခၚယူခန္႔အပ္တာမ်ိဳးမလုပ္မိဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔ကမၻာမွာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေရးတႀကီး လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အရည္အေသြးေတြနဲ႔ စြမ္းအင္ေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ကမၻာတစ္ခုတည္ေဆာက္ ရာမွာအသံုးခ်ေနတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္တစ္ရပ္ ရွိေနပါတယ္။ Chivas Regal ဟာ အဲဒီမ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို အဓိပၸာယ္ျပည့္၀တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံၿပီး သူတို႔ေတြထဲကေန ေအာင္ျမင္တဲ့ လူမႈကူညီေရး စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေပၚထြက္လာေစဖို႔အတြက္ အားေပးကူညီသြားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြက ေကာင္းမြန္မႈအတြက္အင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ Chivas Regal က စိတ္ထဲႏွလံုးထဲက ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ www.chivas.com ကို၀င္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ေလ့လာဖတ္ရႈ႕ႏုိင္ ပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD

AD