AD
AD
AD
play

 

စီးပြားေရးကို ေငြရွာခ်င္လို႔လုပ္တဲ့သူေတြမ်ားပါတယ္။ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ စားဝတ္ေနေရး ေျပလည္ဖို႔၊ အဲဒီထက္ပိုျပီး ေအာင္ျမင္မယ္ဆုိရင္ အိမ္၊ကား စတဲ့ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းေတြမ်ားသည္ထက္မ်ားေအာင္ပိုင္ဆိုင္ႏုိင္ဖို႔ရည္ရြယ္တဲ့သူေတြ မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေငြေၾကးနဲ႔ ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈေတြသက္သက္နဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုမရႏုိင္ဘူးဆိုတာ ကိုေမ့ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေငြေၾကးရဖို႔ရွာေဖြရင္း ေမာပန္းလာျပီး ဘဝကိုျငီးေငြ႕လာတာမ်ိဳးနဲ႔ၾကံဳေတြ႕လာရမွာ ပါ။

သိပၸံနည္းက်သုေတသနျပဳထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရဆိုရင္လည္း စီးပြားေရးလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ေငြေၾကးထက္ပိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္မ်ိဳးရွိတဲ့သူေတြကပိုျပီး ၾကီးမားတဲ့ေအာင္ျမင္မႈေတြကိုရရွိတတ္ၾကတာကိုေတြ႕ရွိထားရပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေငြေၾကးထက္ပိုတဲ့ရည္မွန္းခ်က္ဆိုတာက ကိုယ့္ရဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ထုတ္လုပ္တဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ကုန္ပစၥည္းေၾကာင့္ လူေတြရဲ႕ဘဝမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့အေျပာင္းအလဲတစ္စံုတစ္ခုျဖစ္ေပၚသြားဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထား တာ၊ အေကာင္းဆံုးကိုဖန္တီးျပီးလူေတြရဲ႕ အားကိုးယံုၾကည္မႈကိုရရွိလိုတာ ဆိုတဲ့ရည္မွန္းခ်က္မ်ိဳးေတြကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုရည္မွန္းခ်က္မ်ိဳးေတြရွိတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ေငြရွာဖို႔သက္သက္စီးပြားေရးလုပ္တဲ့သူေတြထက္ပိုျပီး စိတ္ဆႏၵျပင္း ျပမႈအားပိုေကာင္းသလို၊ သူတို႔ရရွိလာတဲ့ ရလဒ္ေတြေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုလည္းပိုရရွိတာေၾကာင့္ အလုပ္မွာပိုစိတ္ပါျပီး ပိုေအာင္ျမင္ေလ့ရွိၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေငြေၾကးထက္ပိုတဲ့ရည္မွန္းခ်က္မ်ိဳးနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္တဲ့အခါေအာက္ပါအက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို လက္ေတြ႕က်က်ခံစားရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Customer ေတြရဲ႕ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ

ရည္မွန္းခ်က္ေကာင္းတစ္ခုတိတိက်က်ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို သာမန္ပိုက္ဆံရွာဖို႔လုပ္ေနတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြထက္ Customer ေတြကေလးစားတန္ဖိုးထားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုေလးစားတန္ဖိုးထားမႈေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈကိုပဲ သစၥာရွိရွိေရရွည္သံုးစြဲတဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရွိမွာပါ။ ဒီေနရာမွာတစ္ခုသတိထားဖို႔က ရလာတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြထဲကဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္းကို လိုအပ္ေနတဲ့ေနရာေတြကိုလွဴတန္းသြားမယ္ဆိုတဲ့ ေယဘူယ်ဆန္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္မ်ိဳးေတြကအလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာပါပဲ။ သင့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ဟာ သင္ကိုယ္တုိင္တကယ္ယံုၾကည္ျပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္မ်ိဳးျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ Chivas လုပ္ငန္းၾကီးဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ကို အေကာင္းဘက္ကုိေျပာင္းလဲေစႏုိင္တဲ့ အသစ္စတင္ခါစလုပ္ငန္း ငယ္ေလးေတြဆီမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ကမၻာၾကီးမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္လာဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထား လုပ္ေဆာင္ေနတာကိုေတြ႕ရမွာပါ။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြကလည္း သင့္အရည္အခ်င္း၊ သင့္ရဲ႕ကြ်မ္းက်င္မႈတုိ႔အျပင္ သင့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ကိုပါ အေလးထားျပီး ၾကည့္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္က ေငြရွာဖို႔သက္သက္ထက္ပိုေနတယ္ဆိုရင္ သင့္လုပ္ငန္းမွာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ မယ့္သူေတြက သင့္အေပၚယံုၾကည္မႈပိုရွိမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ သင့္ရဲ႕ေငြထက္ပိုတဲ့ရည္မွန္းခ်က္က ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြကို ဆြဲေဆာင္ဖို႔သက္သက္မဟုတ္ဘဲ အစစ္အမွန္ရည္မွန္းခ်က္မ်ိဳးျဖစ္ဖို႔လိုတယ္ဆိုတာမေမ့ပါနဲ႔။

သင့္လုပ္ငန္းေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္စြမ္းအား

စီးပြားေရးလုပ္ျပီဆုိရင္ လူတုိင္းေငြလိုခ်င္ၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ ေငြရမွလည္း ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕လစာ၊ ေပးစရာရွိတဲ့ ေဘလ္ေတြကို ေပးေခ်ႏုိင္မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေငြရွာဖို႔အလုပ္လုပ္မယ္၊ ရလာရင္သံုးမယ္ဆိုတဲ့ရည္မွန္းခ်က္မ်ိဳးပဲရွိတဲ့အခါ သင့္လုပ္ငန္းကို သင္ကိုယ္တုိင္ေရရွည္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ဖို႔ ခက္ခဲလာတာကိုေတြ႕ရမွာပါ။ ဒီလိုျဖစ္လာရင္သင့္လုပ္ငန္းက ေရရွည္ေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ သင့္မွာေငြထက္ပိုတဲ့ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးၾကီးမားမားရွိေနရင္ေတာ့ သင့္လုပ္ငန္းက သင္မရွိေတာ့တဲ့ေနာက္ထိေတာင္ တည္တံ့ေနတဲ့အထိ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မယ့္အလားအလာရွိပါတယ္။

ဝန္ထမ္းေတြကို စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ျခင္း

သင့္ဝန္ထမ္းေတြက သင့္ဆီမွာ လစာရဖို႔အလုပ္လာလုပ္ၾကတယ္ဆိုတာမွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့သူတုိ႔လည္း သင့္လိုပါပဲ။ လစာရဖို႔သက္သက္လုပ္ေနရတဲ့အလုပ္တစ္ခုမွာ ေရရွည္လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိမွာမဟုတ္သလို လုပ္ခဲ့ရင္ေတာင္ ၾကိဳးၾကိဳးစားစား လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္လို႔သူတို႔လုပ္ေနရတဲ့အလုပ္က ေကာင္းမြန္တဲ့ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုအတြက္ လုပ္ေနျပီး အဲဒီရည္မွန္းခ်က္ကိုသူတုိ႔ကိုယ္တုိင္လည္း ႏွစ္သက္ယံုၾကည္တယ္ဆိုရင္ အလုပ္ရွင္ျဖစ္တဲ့ သင့္ကို မၾကိဳက္ခဲ့ရင္ေတာင္ အလုပ္ကိုၾကိဳးၾကိဳးစားစားလုပ္ၾကတာကိုေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

တစ္ကိုယ္ေရေပ်ာ္ရႊင္မႈ

ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္းေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တာက ဘဏ္စာရင္းထဲမွာေငြေတြတိုးလာတာထက္၊ ကားတစ္စီးကေန ၂ စီးဝယ္ႏုိင္တာထက္ပိုျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ရတယ္ဆိုတာကို သင္ကိုယ္တိုင္ပဲ လက္ေတြ႕ခံစားလာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္လာျပီး သင့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္လာတဲ့အခါ ရရွိလာတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကဘာနဲ႔မွလဲႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြက ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ကမၻာၾကီးျဖစ္ဖို႔ တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ Chivas Regal ကႏွလံုးသားထဲကယံုၾကည္ထားပါတယ္။ www.theventure.com မွာလည္းထပ္မံေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD
More From

Lifestyle


AD