AD
AD
AD
play

 

ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစတင္ခါစ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြအေနနဲ႔ တစ္ျပိဳင္နက္တည္း ကိစၥအမ်ားအျပားကိုစဥ္းစားၾကရျပီး၊ အလုပ္ေတြအမ်ားၾကီးကိုလည္း တစ္ျပိဳင္တည္းလုပ္ေနရတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရသလဲဆိုေတာ့ ကိုယ္တတ္ႏုိင္သေလာက္နဲ႔လုပ္ငန္းကိုစတင္ရတာျဖစ္တာေၾကာင့္ လုပ္ဖို႔လိုတဲ့အလုပ္ေတြအတြက္ ဝန္ထမ္းလံုလံု ေလာက္ေလာက္မခန္႔ႏုိင္တာေၾကာင့္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာကိုယ္တုိင္ဝင္လုပ္ရလို႔ပါ။ဒါေပမဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ကိစၥအမ်ားအျပားကိုအာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ေနရရင္ လူပင္ပန္းျပီး အလုပ္မျပီးေျမာက္တာ၊ထိထိေရာက္ေရာက္မေအာင္ျမင္ တာမ်ိဳးေတြနဲ႔ ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လုပ္စရာေတြမ်ားေနေပမယ့္ တစ္ၾကိမ္မွာတစ္ခုသာအာရံုစူးစုိက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ ေစမယ့္ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

(၁) တစ္ေန႔တာလုပ္ရန္ရွိစာရင္းကို တတ္ႏုိင္သမွ်ေလွ်ာ့ခ်ပါ

စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ကိုၾကီးႏုိင္သမွ်ၾကီးၾကီးထားရမွာမွန္ေပမယ့္ တစ္ေန႔တာ လုပ္ေဆာင္ရန္စာရင္းကိုေတာ့ နည္းႏုိင္သမွ်နည္းေအာင္ၾကိဳးစားေလွ်ာ့ခ်ရပါမယ္။ ဒီလိုလုပ္ႏုိင္ဖို႔ဆိုရင္သင္လုပ္စရာ ရွိတဲ့အလုပ္ေတြကို အေရးၾကီးမႈအလိုက္အမ်ိဳးအစားတိတိက်က်ခြဲထားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီေန႔တစ္ေန႔တာအတြင္း မျဖစ္မေန ျပီးေအာင္လုပ္ရမယ့္အလုပ္ေတြကိုခ်ည္းပဲ တစ္ေန႔တာလုပ္ရန္ရွိစာရင္းထဲကိုထည့္ပါ။ က်န္တဲ့အလုပ္ေတြကိုေတာ့ ျပီးရမယ့္ ေန႔အလိုက္ လုပ္ရန္ရွိစာရင္းထဲမွာပဲထားဖို႔ၾကိဳးစားရပါမယ္။ ဒါဆိုရင္သင့္အေနနဲ႔ လက္ရွိလုပ္ဖို႔လိုေနတဲ့အလုပ္အေပၚမွာပဲ အာရံုစူးစိုက္ထားႏုိင္တာေၾကာင့္ ပိုျပီးျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာပါ။

play

 

(၂) ကမၻာၾကီးနဲ႔အဆက္အသြယ္ျဖတ္ထားပါ

ကိုယ္ျပီးစီးေအာင္လုပ္ရမယ့္ အလုပ္တာဝန္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ျပီးလုပ္ေနျပီဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ ကမၻာၾကီးနဲ႔အဆက္အသြယ္ျဖတ္ ထားႏုိင္ဖို႔ ၾကိဳးစားရပါမယ္။ ဒီလိုလုပ္ဖို႔အတြက္ Facebook နဲ႔လူမႈကြန္ယက္ေတြကိုပိတ္ထားဖို႔မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ေနရင္း email စစ္တာမ်ိဳးလည္းမလုပ္ပါနဲ႔။အလုပ္လုပ္ေနရင္းအဲဒီကိစၥေတြဘက္အာရံုေရာက္သြားမယ္ဆုိရင္ သင္အလုပ္လုပ္တဲ့ႏႈန္းက ျမန္သင့္သေလာက္ျမန္မွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

(၃) ကိုယ့္ရဲ႕အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြကိုသိပါ

ကုိယ္က ဘယ္လိုလုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကိုအေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သလဲ၊ ဘယ္လိုအလုပ္ေတြမွာအားနည္းသလဲ ဆုိတာကို ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္သိဖို႔လိုပါတယ္။ လုပ္ငန္းစတင္ခါစ စြန္႔ဦးတီထြင္သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြအမ်ားၾကီး မခန္႔ႏုိင္တာမွန္ေပမယ့္ အလုပ္တုိင္းကိုလည္း ကိုယ္တုိင္ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ သင့္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈပိုင္းမွာႏုိင္ႏိုင္နင္းနင္းလုပ္ႏုိင္ေပမယ့္ အေရာင္းနဲ႔မားကတ္တင္းပိုင္းမွာအားနည္းတာမ်ိဳးရွိႏုိင္ပါတယ္။ ကိုယ့္အားသာခ်က္၊အားနည္းခ်က္ေတြကိုသိထားမွသာ ဘယ္အလုပ္အကိုင္အတြက္မျဖစ္မေနဝန္ထမ္းေခၚယူဖို႔ လိုအပ္ျပီး ဘယ္အပိုင္းေတြမွာေတာ့ ကိုယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတာကိုဆံုးျဖတ္ႏုိင္မွာပါ။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ သင္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကိုေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျပီး တစ္ၾကိမ္မွာအလုပ္တစ္ခုစီပိုမိုအာရံုစူးစိုက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

ဒီေန႔ကမၻာမွာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေရးတႀကီး လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အရည္အေသြးေတြနဲ႔ စြမ္းအင္ေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ကမၻာတစ္ခုတည္ေဆာက္ ရာမွာအသံုးခ်ေနတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္တစ္ရပ္ ရွိေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Chivas Regal ဟာ အဲဒီမ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို အဓိပၸာယ္ျပည့္၀တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံၿပီး သူတို႔ေတြထဲကေန ေအာင္ျမင္တဲ့ လူမႈကူညီေရး စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေပၚထြက္လာေစဖို႔အတြက္ အားေပးကူညီသြားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြက ေကာင္းမြန္မႈအတြက္အင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ Chivas Regal က စိတ္ထဲႏွလံုးထဲက ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ www.theventure.com ကို၀င္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ေလ့လာဖတ္ရႈ႕ႏုိင္ ပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD
More From

Lifestyle


AD