ၾကက္သြန္ျဖဴဟာ ေန႔စဥ္ စားေသာက္ဖြယ္ရာေတြ ခ်က္ျပဳတ္ရာမွာ မပါမျဖစ္ အရာျဖစ္ေပမဲ့ အခြံခြာရတာ မလြယ္ကူပါဘူး။ ေန႔စဥ္ စားေသာက္ဖြယ္ရာ ခ်က္ျပဳတ္ေနသူေတြအတြက္ အခက္အခဲျမျဖစ္ႏုိင္ေပမဲ့ ၾကက္သြန္ျဖဴခြာေလ့မရွိသူေတြအတြက္ေတာ့ ခြာရခက္ပါတယ္။

လက္နံျခင္း၊ ကသီျခင္း စတဲ့အခက္အခဲေတြ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၾကက္သြန္ျဖဴကို လူတုိင္း အလြယ္တကူ ခြာႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။

play

 

၁။ ပထမဆံုး နည္းလမ္းကေတာ့ မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဗ္ထဲကို စကၠန္႔ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ၾကက္သြန္ျဖဴေတြထည့္ထားၿပီး အပူေပးလုိက္ဖို႔ပါပဲ။ ၿပီးရင္ အလြယ္တကူ ခြာႏုိင္ပါၿပီ။

play

 

၂။ ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ ခြာမယ့္ ၾကက္သြန္ျဖဴအမႊာေတြကို ေရစိမ္ၿပီး ေမႊလိုက္ရမွာပါ။ ၿပီးရင္ ခြာလို႔ လြယ္သြားပါၿပီ။

play

 

၃။ ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ ၾကက္သြန္ျဖဴေတြကို ဇလံုတစ္လံုးထဲကိုထည့္၊ အေပၚက ဇလံုတစ္လံုးနဲ႔အုပ္ၿပီး လႈပ္ရမ္းလုိက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စကၠန္႔ ၂၀ ေလာက္ ခြာၿပီးရင္ သင္အံ့ၾသသြားမွာပါ။

play

 

၄။ ခြာမယ့္ၾကက္သြန္ျဖဴကို အလံုးလိုက္ ဓားအျပားနဲ႔ ဖိခ်ကာ၊ တစ္မႊာခ်င္းစီကိုလည္း ဓားအျပားနဲ႔ ထပ္မံ ဖိခ်ရင္ ခြာရလြယ္ပါတယ္။

Source : buzzfeed

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
Video