AD
AD
AD
play

 

၁ - အိပ္ေရးဝဝ

အိပ္ေရးဝဝအိပ္သူေတြျဖစ္ျပီး အခ်ိန္မွန္မွန္အိပ္သူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၂ - တစ္ကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈ

play

 

လက္ပံုမွန္ေဆးတာ၊ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ေနတာေတြကစျပီး တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈ ရွိသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

၃ - လႈပ္ရွားမႈ

လႈပ္ရွားမႈ မ်ားသူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၄ - ဗီတာမင္ စီ

play

 

ဗီတာမင္စီၾကြယ္ဝသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳစားနည္းသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

၅ - စိတ္မာသူ

ေတာ္ရုံဖ်ားတာေလာက္ကို ဖ်ားတယ္လို႔ မသတ္မွတ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

၆ - စိတ္ဖိစီးမႈ

စိတ္ဖိစီးမႈ ရွိေပမဲ့ အျခားအရာတစ္ခုနဲ႔ အစားထုိးနိုင္သူပါ။ အလုပ္အကိုင္၊ ဝါသနာေပၚ နွစ္ျမႇပ္မႈအား ေကာင္းသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

Photos & Source: Prevention

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD

AD