Health: ပ်မ္းမွ်လူ႔သက္တမ္း အ႐ွည္ဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္းမွာ ေဟာင္ေကာင္ပထမခ်ိတ္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသူေတြကေတာ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ ပ်မ္းမွ်လူ႔သက္တမ္းအ႐ွည္ဆံုးအျဖစ္ သံုးႏွစ္ဆက္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့ပါတယ္။

play

ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးက လူေတြရဲ႕ ပ်မ္းမွ်လူ႔သက္တမ္းကို ေလ့လာတြက္ခ်က္ရာမွာ ေဟာင္ေကာင္က ကမၻာ့လူ႔သက္တမ္းအ႐ွည္ဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္လာပါတယ္။

play

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမားနဲ႔ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေကာက္ယူထားတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။

play

 

ေဟာင္ေကာင္သူေတြရဲ႕ ပ်မ္းမွ်လူ႔သက္တမ္းဟာ ၈၇.၃၂ ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားေတြကေတာ့ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၈၁.၂၄ ႏွစ္ ႐ွင္သန္ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကေတာာ့ ေဟာင္ေကာင္ရဲ႕ေနာက္မွာ ဒုတိယလိုက္ေနတာပါ။ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးေတြက ၈၇.၀၅ ႏွစ္ နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းအ႐ွည္ဆံုးႏုိင္ငံစာရင္းမွာ ဒုတိယေနရာက ရပ္တည္ေနပါတယ္။ 

Source : SCMP, Strait Times

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား