AD
AD
AD
play

 

ရုံးခန္းအတြင္း အပင္ထားျခင္းက ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ အလုပ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းကို ျမင့္တက္ေစတယ္လို႔ သုေတသနတစ္ခုက ေဖာ္ျပပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ခံုနားမွာ  အပင္ရွိျခင္းဟာအဆုိပါအလုပ္သမားရဲ႕ဉာဏပိုင္းစြမ္းရည္တိုးတက္ေစျပီး  အလုပ္ေပၚေက်နပ္ေစတယ္လို႔ သုေတသနက ဆုိပါတယ္။

play

 

သုေတသနကို ျဗိတိန္က  Exeter တကၠသိုလ္က ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းခြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ေလ့လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

play

 

အပင္ေတြထားျခင္းဟာ အလုပ္သမားေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစကာ အလုပ္ပိုတြင္တယ္ဆိုေပမဲ့ တကယ္သိသာတဲ့ရလဒ္က အလုပ္သမားေတြကို ကိုယ္ပိုင္လြပ္လပ္ခြင့္ေပးလိုက္တဲ့အခါမွာ ထြက္ေပၚလာတယ္လို႔ သုေတသနကို ဦးေဆာင္ေလ့လာခဲ့သူ စိတ္ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ခေရ႕ႏုိက္က ေျပာၾကားထားပါတယ္။

Photos & Source: Daily Mail

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD
AD