ေမေမတုိ႔ေရ .. ကိုယ့္ရဲ႕ခ်စ္ခင္ရတဲ့ရင္ေသြးကိုေကြ်းဖို႔ ဘယ္ျဖည့္စြက္အာဟာရကို ေရြးရင္ ေကာင္းမလဲ စဥ္းစားေနပါသလား ။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံေစ်းကြက္ထဲမွာ ကေလးျဖည့္စြက္အာဟာရမႈန္႔ အေတာ္မ်ားမ်ားရွိေနတဲ့အထဲကမွ ကမၻာေက်ာ္ Nestle ကထုတ္လုပ္ျပီး ကမၻာတစ္ဝန္းက မိဘေတြ ႏွစ္ျခိဳက္စြာ လက္ခံသံုးစြဲေနတဲ့ CERELAC ႏွံစားသီးႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ကေလးျဖည့္စြက္အာဟာရမႈန္႔ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

ႏွံစားသီးႏွံ ကေနျပဳလုပ္ထားတဲ့ CERELAC ႏွံစားသီးႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဟာ အာဟာရဓာတ္ ျပည္႔၀တဲ့အျပင္ ေဖ်ာ္ရလြယ္ျပီးကေလးေတြကို အလြယ္တကူတိုက္ ေကြ်းလို႔ရပါတယ္။ ကိုယ့္ကေလးႏွစ္သက္တဲ့ အိမ္လုပ္ျဖည့္စြက္စာ နဲ႔လည္း အလြယ္တကူေရာျပီးတိုက္ေကြ်းႏုိင္ပါတယ္။

CERELAC ႏွံစားသီးႏွံ မွာ ကေလးေတြအတြက္ေန႕စၪ္လုိအပ္တဲ့ သံဓာတ္ရဲ႕ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ပုိမိုပါ၀င္တဲ့အတြက္ ေသြးနီဥေတြရဲ႕ ေအာက္စီဂ်င္ သယ္ယူမႈကို ပိုမိုတိုးျမွင့္ေပးျပီး ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ၾကီးထြားမႈနဲ႔ သင္ယူႏိုင္မႈစြမ္းရည္ေတြကို တိုးျမွင့္ေစဖို႔ အေထာက္အကူျပဳေပးပါတယ္။ သံဓာတ္လံုေလာက္စြာ မရရွိတဲ့ ကေလးဟာ အရြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ anemia လို႔ေခၚတဲ့ ေသြးအားနည္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားတတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကေလးေတြရဲ႕ အစာေခ်စနစ္မွာရွိတတ္တဲ့ ဒုကၡေပးႏိုင္တဲ့ဘက္တီးရီးယားေတြ ရန္က ကာကြယ္ေပးျပီး ခႏၶာကိုယ္ကိုအက်ိဳးျပဳတဲ့ဘက္တီးရီးယား Bifidus BL ၊ သံဓာတ္၊ ဗီတာမင္ C ၊ B6၊ Niacin၊ B1 တို႔နဲ႔ကေလးငယ္ေတြ အတြက္ အက်ိဳးျပဳတဲ့ ဗီတာမင္နဲ႔ သတၳဳဓာတ္ေတြမ်ားစြာပါဝင္ပါတယ္။

ေဖ်ာ္စပ္ပံုနည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ကေတာ့ ပံုမွာေဖာ္ျပထားတဲ့အတုိင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။