AD
AD
AD
play

Samsung ကေန ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁) ရက္မွ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ က်ပ္ သိန္း ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ဖိုးရွိ “Samsung Galaxy Lucky Draw” အစီအစဥ္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ျပီး၊ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္ Honda Fit ကား ၈ စီး၊ Samsung 32” TV ၁၅၀ လံုး၊ Samsung Galaxy Tab3 Lite 7” အလံုး ၃၀၀၊ ၁ ေသာင္းတန္ ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္ ၂၅၀၀ ကတ္တို႕ပါဝင္ပါတယ္။

ကံထူးရွင္မ်ားကိုေတာ့ ဇြန္လလယ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ဇူလိုင္လဆန္းတြင္တစ္ႀကိမ္ ဆုအေရအတြက္ အခ်ဳိးက်ကို ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ မဲေဖာက္ ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ျပီး Samsung Mobile Myanmar Facebook Page တြင္လည္း ေဖာ္ျပေပးမွာပါ။ ကံထူးသူမ်ားအေနနဲ႕ အေၾကာင္းၾကားၿပီးခ်ိန္မွစ၍ (၃) ရက္အတြင္း ျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးၿပီး ဆုမ်ားထုတ္ယူမည့္ရက္ကို အေၾကာင္းၾကားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ ဆုမဲမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး တစ္လအတြင္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရက္မ်ားအတုိင္း လာေရာက္ထုတ္ယူခဲ့ျခင္း မရွိပါက ၎ဆုမဲမ်ားကို ေပးအပ္သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။

play

ဝယ္ယူသူမ်ားအေနနဲ႔ Samsung ရဲ႕ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ မည့္သည့္ ဖုန္းအမ်ိဳးအစားကိုမဆို ဝယ္ယူသည့္ တန္ဖိုးေပၚမူတည္လို႔ ကူပြန္ကုတ္မ်ားရရွိႏိုင္မွာပါ။ ကူပြန္Code ေတြပါဝင္တဲ႔ စာရြက္ကို ဖုန္းရဲ႕ ဘူးခြံေပၚမွာ ကပ္ထားေပးပါတယ္။ ကူပြန္ Code အေရအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ကေတာ့ က်ပ္ ၂၀၀,၀၀၀ ေအာက္ ဝယ္ယူပါက ကူပြန္ကုတ္ ၁ ခု၊ က်ပ္ ၂၀၀,၀၀၀ မွ ၅၀၀,၀၀၀ အတြင္း ဝယ္ယူပါက ကူပြန္ကုတ္ ၃ ခု ႏွင့္ က်ပ္ ၅၀၀,၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ဝယ္ယူပါက ကူပြန္ကုတ္ ၅ ခု ရရွိမွာလို႔ ဝယ္ယူသည့္ ဖုန္း၏ တန္ဖိုးေပၚ မူတည္၍ ရရွိသည့္ ကူပြန္ကုတ္အေရအတြက္အတိုင္း ပါဝင္ကံစမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိ ရရိွတဲ႔ ကံစမ္းကုတ္နံပါတ္ေတြကို မိမိဖုန္းကေနတစ္ဆင့္ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ဖုန္းနံပါတ္ဆီကို ကူပြန္စာရြက္မွာေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအတိုင္း ေရးသားကာ SMS ေပးပို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးအေနနဲ႔ Ooredoo ဖုန္းမ်ားျဖင့္ SMS ကံစမ္း code ေပးပို႔ရာတြင္ေတာ့ ေပးပို႔ခ ကုန္က်မည္မဟုတ္ပါ။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကိုေတာ႔ https://goo.gl/imzcQB နဲ႔ https://www.facebook.com/SamsungMobileMyanmar မွာ သြားေရာက္ ၾကည့္ရွႈႏိုင္ပါတယ္။

Samsung Myanmar ရဲ႕ အြန္လိုင္းစတိုးအသစ္ျဖစ္တဲ့ s-estoremyanmar.com မွာလည္း ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ #SamsungLuckyDraw

ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္နဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

play

၁။ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္မွာ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ကံစမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို နားလည္သေဘာတူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း Samsung က ယူဆပါမည္။

၂။ ပါဝင္ ကံစမ္းရာတြင္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားေသာ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေရာင္းခ်ေပးထားေသာ မူရင္း Samsung ဖုန္းနဲ႕ ၎ဖုန္းနဲ႕ ကိုက္ညီတဲ့ IMEI နံပါတ္ျဖင့္သာ ပါဝင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ၿပီး မိမိ ဝယ္ယူထားတဲ့ ဖုန္းတန္ဖိုးေပၚမူတည္၍ ရရွိထားတဲ့ ကူပြန္အေရအတြက္အတိုင္း ပါဝင္ကံစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

၃။ ပါဝင္ကံစမ္းရန္အတြက္ ဝယ္ယူထားတဲ့ Samsung ဖုန္းဘူးခြံတြင္ ကူပြန္ပါရွိၿပီးျဖစ္ကာ SMS ေပးပို႔ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ၾကည့္ရႈဖို႕လိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကူပြန္တြင္ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္(၅)ခ်က္ကို တစ္ခ်က္လွ်င္ တစ္ေၾကာင္းစီ ျပည့္စံုမွန္ကန္စြာျဖင့္ SMS ေပးပို႔ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအနက္မွ နံပါတ္တစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္၍ စာလံုးအပိုမ်ား ရိုက္ႏွိပ္ျခင္းမျပဳဘဲ ကံစမ္းမဲနံပါတ္တစ္ခုလွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ SMS ေပးပို႔ေပးရမွာပါ။

၄။ မိမိ SMS ေပးပို႔ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမွသာ ဆုထုတ္ယူခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ႏွင့္အတူ ဝယ္ယူထားေသာ IMEI နံပါတ္ပါရွိသည့္ ဖုန္းဘူးခြံကို ကံထူးရွင္မ်ားအေနနဲ႕ ဆုထုတ္ယူစဥ္ ယူေဆာင္လာဖို႕လိုပါတယ္။

၅။ ဆုမဲမ်ားကို အျခားတစ္ေယာက္သို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေငြသားျဖင့္ လဲလွယ္ျခင္းမ်ားကို ခြင့္မျပဳပါဘူး။

၆။ ကံထူးရွင္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကာလႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာမႈမရွိခဲ့ပါက ေပါက္မဲကိုပယ္ဖ်က္ၿပီး အျခား ကံစမ္းသူမ်ားအနက္မွ ကံထူးရွင္ကို ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၇။ ကံထူးရွင္မ်ားသည္ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ႏွင့္သက္ဆိုင္တဲ့ သတင္း၊ အင္တာဗ်ဴး၊ ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ မိမိ၏အမည္ႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို အစီအစဥ္တာဝန္ယူ က်င္းပသည့္ ကုမၸဏီမွသံုးစြဲရန္ ခြင့္ျပဳရပါမည္။ Samsung မွ သက္ဆိုင္ရာ ပါဝင္ကံစမ္းသူမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွအပ အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသြားမည္မဟုတ္ပါ။

၈။ ဤအစီအစဥ္တြင္ Samsung ရံုးဝန္ထမ္းမ်ား၊ အေရာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ ထိုဆိုင္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားအျပင္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခားကုမၸဏီမွ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္ခြင့္မရွိပါဘူး။

၉။ အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥတစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါက Samsung Myanmar ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္သာ ေနာက္ဆံုးအတည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်ီးျမွင့္မည့္ ဆုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကေတာ့ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ဆုႀကီးမ်ားအတြက္ ကံစမ္းမဲေၾကာ္ျငာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လက္ေဆာင္ပံုစံမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ေပးမည့္ လက္ေဆာင္ပံုစံႏွင့္ ကြာျခားႏိုင္ပါတယ္။

၂။ ခ်ီးျမွင့္မည့္ ကားမ်ားမွာ ရန္ကုန္လုိင္စင္ (၄) စီးႏွင့္ နယ္လုိင္စင္ (၄) စီးျဖစ္ျပီး အေရာင္ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္ပါသျဖင့္ ဆုလက္ခံရယူရာတြင္ ကားကံစမ္းမဲေပါက္သူမ်ားသည္ အေရာင္ႏွင့္လုိင္စင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိပါ။

၃။ ဆုႀကီးမ်ား၏ ကံထူးရွင္မ်ားကို ကံစမ္းမဲေပါက္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဆုထုတ္ယူရမည့္ လိပ္စာကိုပါ ထည့္သြင္းေျပာၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး Samsung Mobile Myanmar Facebook Page တြင္လည္း ေၾကညာေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ က်ပ္ (၁) ေသာင္းတန္ ဖုန္းေငြျဖည့္ကတ္ ေပါက္ခဲ့ပါက SMS ကံစမ္းမဲပံုစံတြင္ ျဖည့္စြက္ထားေသာ ဖုန္းနံပါတ္ကိုသာ ေငြျဖည့္ေပးသြင္းမွာပါ ျဖစ္ပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD
More From

Lifestyle


AD