AD
AD
AD
play

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႕က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ တုိင္းရင္းသား႐ိုးရာအစားအစာျပပြဲကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ရွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအသင္းခန္းမ၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

play

 

အဆိုပါ တုိင္းရင္းသား႐ိုးရာအစား အစာျပပြဲကို တုိင္းရင္းသားတို႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားမေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းသည့္ ႐ိုးရာအစားအစာမ်ား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သိရွိစားသံုးလာေစႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳ လုပ္ျခင္းျဖစ္ကာ ယင္းျပပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ဓႏု၊ အင္း၊ ဗမာ၊ ပေလာင္၊ လီဆူ၊ ပအိုဝ္း၊ ခ်င္း၊ လားဟူႏွင့္ ေျမာင္ဇီးအစရွိသည့္တုိင္းရင္းသားတို႔၏ ႐ိုးရာအစားအေသာက္ခ်က္ျပဳတ္ပံုမ်ား၊ ႐ိုးရာအစားအစာမုန္႔ပဲသေရ စာမ်ားကို ျပသခဲ့ၿပီး တုိင္းရင္းသားတို႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအကမ်ားကိုပါ ေဖာ္ထုတ္တင္ဆက္ခဲ့သည္။

play

 

အဆိုပါျပပြဲသို႔ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အစားအစာႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ဓႏု၊ အင္း၊ ဗမာ၊ ပေလာင္၊လီဆူ၊ ပအုိဝ္း၊ ခ်င္း၊ လားဟူႏွင့္ ေျမာင္ဇီး အစရွိသည့္ တုိင္းရင္းသားဦးေရ (၃၀၀) ေက်ာ္တို႔တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Source: 7 Day Daily

Photo: khtravels, huffingtonpost, myanmartoursasia

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD
People's Pick

AD