News: ေဆာ့ကစားရင္း သင္ယူတဲ့နည္းစနစ္ဟာ ကေလးေတြအတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစသလား

, updated

တကယ္တမ္းေတာ့ မိဘေတြအေနနဲ႕ ကေလးေတြကို ေဆာ့ကစားရင္းသင္ယူရတဲ့ သင္ယူမႈနည္းစနစ္ကို အားေပးယံုၾကည္သင့္ပါတယ္။ သုေတသနေတြရဲ႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြအရ ဒီလိုမ်ိဳး ထိေတြ႕သင္ယူေလ့လာမႈမ်ားဟာ ကေလးေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိေစတာကို သက္ေသျပေနပါတယ္။

play

 

မိဘေတြအေနနဲ႕ ကိုယ့္ရဲ႕ကေလးငယ္ေတြကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစခ်င္ၾကတာ သဘာဝပါ။ မိမိတို႔ရဲ႕ အသက္ ၂ ႏွစ္၊ ၄ ႏွစ္ (သို႕မဟုုတ္) ၆ ႏွစ္အရြယ္ကေလးေတြကို ေငးၾကည့္ေနရင္း ေခါင္းထဲမွာ ဘယ္အခ်ိန္စာဖတ္တတ္မလဲ၊ စားေရးတတ္မလဲ အစရွိတဲ့ ကေလးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြဟာလည္း ေခါင္းထဲမွာ အျပည့္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ မိဘေတြဟာ ကေလးေတြကို ေဆာ့ကစားရင္း သင္ယူရတဲ့နည္းလမ္းဟာ အေကာင္းဆံုးမဟုတ္ဘူးလို႕ အေတြးအယူအဆေတြနဲ႕လည္း ရွိေနတတ္ပါတယ္။

တကယ္တမ္းေတာ့ မိဘေတြအေနနဲ႕ ကေလးေတြကို ေဆာ့ကစားရင္းသင္ယူရတဲ့ သင္ယူမႈနည္းစနစ္ကို အားေပးယံုၾကည္သင့္ပါတယ္။ သုေတသနေတြရဲ႕ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြအရ ဒီလိုမ်ိဳး ထိေတြ႕သင္ယူေလ့လာမႈမ်ားဟာ ကေလးေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိေစတာကို သက္ေသျပေနပါတယ္။

ဒီလုိမ်ိဳးသင္္ယူရာမွာလည္း ကေလးေတြကို လက္ေတြ႕သင္ယူေလ့လာႏိုင္တဲ့ ‘fine motor skills’ ႏွင့္ ‘hand-eye coordination’ ျဖစ္ေစဖို႕ သင္ေထာက္ကူေဆာ့ကစားစရာမ်ားနဲ႕ သင္ယူေလ့က်င့္ေပးရမွာပါ။ ဒီလိုမ်ိဳးကစားစရာေလးေတြနဲ႕ ေလာင္းထည့္၊ ေမႊေႏွာက္၊ ထပ္တဲ့ ကစားနည္းေလးေတြဟာ ကေလးေတြရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုယ့္ရဲ႕သီးသန္႕ေနရာႏွင့္ အျခားသူရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ေနရာအတြက္ အျပန္အလွန္နားလည္ၿပီး ေလးစားလာတတ္မွာပါ။ ဒါတင္မကပါဘူး၊ ကေလးေတြဟာ နားေထာင္ၿပီး ေျပာၾကားတဲ့လုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုပါ အမူအရာနဲ႕ အျပန္အလွန္ေျပာဆို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာပါ။

play

 

လူႀကီးေတြအေနနဲ႕လည္း ကေလးေတြကိုေမးျမန္း၊ နားေထာင္ခိုင္းၿပီး သင္ယူတဲ့အေလ့အထနဲ႕လည္း သင္ယူလို႕ရပါတယ္။

ေဆာ့ကစားရင္း သင္ယူတာက ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ သိလိုစိတ္၊ စြန္႕စားရဲစိတ္ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္လည္း ေလ့က်င့္ေပးရာေရာက္ပါတယ္။ ဥပမာ- ေဆာ့ကစားၿပီး လက္ေဆးရမယ္ဆိုတဲ့အသိရွိျခင္း၊ အစရွိတာေတြေၾကာင့္ ကေလးေတြဟာ အေလ့အက်င့္မ်ားလာတာနဲ႔အမွ် ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈရရွိၿပီး၊ စိတ္စြမ္းရည္ပိုင္းလည္း ျမင့္တက္ေစမွာပါ။

ဒါ့အျပင္ အုပ္စုလိုက္ အတူတကြ အာရံုစူးစိုက္ၿပီး သင္ယူခြင့္ရရွိတာဟာလည္း ကေလးငယ္ေတြၾကားမွာ အျပန္အလွန္ရိုင္းပင္းကူညီေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ အျခားသူရဲ႕ အျမင္ကို အေလးထားနားေထာင္ေပးဖို႕ေတြပါ သိရွိလာမွာပါ။ ဒါေတြဟာ ခံစားခ်က္၊ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ စဥ္စားေတြးေခၚမႈ အစရွိတဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာ့့ကစားရင္းသင္ယူတာဟာ မိိမိရဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကို စံုစမ္းေလ့လာ ဖန္တ္ီးျပဳလုပ္ၿပီး ပိုမိုနားလည္လာေစမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ အုပ္စုလုိုက္ခြဲျခားတတ္ျခင္း၊ အစီအစဥ္တက် ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေဖာ္ထုတ္ တြဲဖက္ၿပီး၊ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့့လာသိရွိလာျခင္းေတြဟာ ကေလးေတြအတြက္ ပိုၿပီး နားလည္တတ္ကြ်မ္းမႈရရွိေစမွာပါ။

ကေလးေတြဟာ မၿပီးဆံုးေသာ သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ဆန္၊ သဲ၊ သစ္ရြက္ေျခာက္ အစရွိတာေတြနဲ႕ စိတ္ကူးယဥ္ ဖန္တီးႏိုင္ၿပီေပါ့။ ဒီလိုမ်ိဳး ထိေတြ႕မႈနဲ႕သင္ယူလိုက္တာေၾကာင့္ ကေလးေတြဟာလည္း သူတိိုရဲ႕ ခံစားခ်က္ေလးေတြကို ရုပ္ပံု၊ အေရာင္၊ ပံုစံေတြကို ၂ ဖက္ျမင္ႏွင့္ ၃ ဖက္ျမင္ ေတြ႕ျမင္ပံုေဖာ္တတ္လာပါၿပီ။

play

 

ဘယ္အရြယ္ဘဲေရာက္ေနပါေစ ကေလးေတြဟာ ေဆာ့ကစားရင္းသင္ယူတာက ပိုၿပီး အက်ိဳးရွိေစပါတယ္။ ကေလးေတြဟာလည္း ၎တို႕ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းရည္ေလးေတြနဲ႕ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္မႈေတြအျပင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ သင္ယူရတဲ့ကေလးေတြဟာလည္း ဒီလိုမ်ိဳးေဆာ့ကစားသင္ယူေနရင္း အမႈအရာလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႕ အဓိကလုပ္ရတာေၾကာင့္ ဘာသာစကားအခက္အခဲမရွိေတာ့ဘူးေပါ။

Pun Hlaing International School ႏွင့္ Dulwich College International မိသားစုေက်ာင္းေတြအားလံုးမွာ ကေလးေတြကို အေတြ႕အႀကံဳနဲ႕သင္ယူတာကို အားေပးပါတယ္။ အကယ္လို႕ ေဆာ့ကစားရင္း သင္ယူတာနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာခ်င္တယ္၊ အေသးစိတ္ေမးျမန္းခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း Pun Hlaing International School ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။

ေရးသား အႀကံျပဳသူ - Kate Beith, Assistant Director of Schools, Dulwich College International

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား