AD
AD
AD

 

play

 

ဒီေန႔ကမၻာမွာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေရးတႀကီး လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အရည္အေသြးေတြနဲ႔ စြမ္းအင္ေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ကမၻာတစ္ခုတည္ေဆာက္ ရာမွာအသံုးခ်ေနတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္တစ္ရပ္ ရွိေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Chivas Regal ဟာ အဲဒီမ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို အဓိပၸာယ္ျပည့္၀တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံၿပီး သူတို႔ေတြထဲကေန ေအာင္ျမင္တဲ့ လူမႈကူညီေရး စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေပၚထြက္လာေစဖို႔အတြက္ အားေပးကူညီသြားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။

ဒီေဆာင္းပါးမွာဆိုရင္ေတာ့ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ကယ္တင္ရွင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအေၾကာင္းနဲ႔ ရက္ေရာတတ္တဲ့သူတို႔ကို ကိုယ့္ဆီမွာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာဖို႔ ခ်ည္းကပ္တဲ့အခါ သိထားရမွာေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေျပာျပသြားမွာပါ။

(၁) ကယ္တင္ရွင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြဆိုတာ ဘယ္သူေတြလဲ

အရွင္းဆံုးေျပာရရင္ေတာ့ စြန္႔ဦးတီထြင္ကုမၸဏီေတြမွာ ရင္းႏွီးထည့္ဝင္ေလ့ရွိတဲ့ တစ္ကိုယ္ေတာ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြပါ။ သူတို႔ဟာ အလြန္အမင္းခ်မ္းသာတဲ့တစ္သီးပုဂၢလပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အရမ္းမခ်မ္းသာေပမဲ့ အသားတင္ပိုင္ဆိုင္မႈအရ ၾကြယ္ဝတဲ့သူေဌးေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း သူတို႔ရဲ႕ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ စီမံကိန္းမ်ိဳးမွာသူတို႔ရဲ႕စုေဆာင္းေငြေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ရွာေဖြေနတဲ့ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

(၂) ကယ္တင္ရွင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္ေလ့ရွိသလဲ

ကယ္တင္ရွင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြဟာ လုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္တည္ေထာင္တဲ့အခ်ိန္၊ ဒါမွမဟုတ္ တည္ေထာင္ခါစကာလမ်ိဳးေတြမွာကတည္းက ပါဝင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ တျခားသူေတြရဲ႕ပိုက္ဆံေတြနဲ႔ ေအာင္ျမင္ျပီး အရွိန္ရေနတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြမွာ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတတ္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီၾကီးေတြနဲ႔ ကြာျခားတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ စြန္႔ဦးတီထြင္ သမားဘဝကေန သူေဌးအျဖစ္ေရာက္ရွိသြားသူေတြဆိုရင္ လုပ္ငန္းစတင္ဖို႔စီစဥ္တဲ့အခ်ိန္မွာကတည္းက အဆက္အသြယ္ ရွိေနတာမ်ိဳးေတာင္ျဖစ္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ တစ္သီးပုဂၢလအေနနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ အဖြဲ႕လိုက္လုပ္ေဆာင္တဲ့ ကယ္တင္ရွင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြလည္း ရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။

play

 

(၃) ကယ္တင္ရွင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္

ကယ္တင္ရွင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ကေတာ့ ကိုယ့္လုပ္ငန္းစတင္ဖို႔ အားလံုးျပည့္စံုခါနီး အခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ေဖာက္သည္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသူေတြစာရင္းရွိထားျပီး အေကာင္းဆံုးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္လည္းျပင္ဆင္ ထားျပီးတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးဟာ သူတို႔ကိုခ်ဥ္းကပ္ဖို႔နဲ႔ ကိုယ့္လုပ္ငန္းမွာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာေအာင္ဆြဲေဆာင္ဖုိ႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ပါပဲ။

(၄) ကယ္တင္ရွင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ ေကာင္းကြက္နဲ႔ဆိုးကြက္

ကယ္တင္ရွင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ အဓိကေကာင္းကြက္ကေတာ့ သူတို႔ဟာ အျမတ္ရဖို႔ထက္ လုပ္ငန္းရဲ႕ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈကိုပိုျပီး အေလးထားတတ္ၾကတာပါပဲ။ စြန္႔ဦးတည္ထြင္သူက သူ႔ရဲ႕မူလရည္မွန္းခ်က္ကေနလမ္းလြဲမသြားဘဲ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ဖို႔ အလားအလာရွိေနသေရြ႕သူတို႔က ကာလရွည္လက္တြဲသြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ပတ္သက္ျပီး မေကာင္းတဲ့အခ်က္ကေတာ့ သူတို႔က လုပ္ငန္းထဲမွာဝင္ေရာက္စြက္ဖက္တတ္ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔က သူတို႔ယံုၾကည္ျပီး စိတ္အားထက္သန္တဲ့လုပ္ငန္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ဝင္ေရာက္အၾကံေပးတာေတြ၊ေဆြးေႏြးတာေတြလုပ္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလို စြက္ဖက္မွာမ်ိဳးကို မလိုလားတဲ့သူမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းကိုစတင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကယ္တင္ရွင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ေတြဆီကေနမဟုတ္ဘဲ တျခားကေနအရင္းအႏွီးရယူဖို႔စဥ္းစားထားတာက ပိုေကာင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြက ေကာင္းမြန္မႈအတြက္အင္အား တစ္ရပ္ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ Chivas Regal က စိတ္ထဲႏွလံုးထဲက ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ www.theventure.com ကို၀င္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ေလ့လာဖတ္ရႈ႕ႏုိင္ပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD
People's Pick

AD