News: Dulwich College ရဲ႕ ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္သူ Mr. Daryl Orchard နဲ႕ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

, updated

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လက္ရွိပညာေရးစနစ္ကိုသံုးသပ္ရမယ္ဆိုရင္လည္း အားရစရာပါ။ လက္ရွိအစိုးရအသစ္နဲ႕အတူ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးက႑ကို ျမွင့္တင္ျပီးေတာ့ အေရွ႕ကိုတက္လွမ္းေနပါျပီ။

 

play

 

၁။ သင့္ရဲ႕ အာရွတိုက္ကေက်ာင္းေတြရဲ႕ ပညာေရး အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေပၚမွာ အေျခခံျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚသံုးသပ္ေပးပါ။

ကြ်န္ေတာ္ဟာဆိုရင္ အာရွိႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္း၊ ေတာင္ကိုရီးယား နဲ႔ တရုတ္တို႔က British International Independent School ေက်ာင္းေတြမွာ ၂၇ ႏွစ္ၾကာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး အခုအခါမွာေတာ့ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ Dulwich ေက်ာင္းမ်ားမွာ သင္ႀကားပို႕ခ်ေနတာလည္း ႏိုင္ငံေတြကြဲျပားသြားေပမယ့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ပံုခ်င္းကေတာ့ အတူတူပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္ဟာလည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပညာသင္ရိုးညႊန္းတမ္းနဲ႕ သင္ေနတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လက္ရွိပညာေရးစနစ္ကိုသံုးသပ္ရမယ္ဆိုရင္လည္း အားရစရာပါ။ လက္ရွိအစိုးရအသစ္နဲ႕အတူ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးက႑ကို ျမွင့္တင္ျပီးေတာ့ အေရွ႕ကိုတက္လွမ္းေနပါျပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ဆိုရင္လည္း လိႈင္သာယာမွာရွိတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးစာသင္ေက်ာင္းမွာ လိုအပ္တဲ့ ပံ့ပိုးကူညီေတြလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါတယ္။ အဲဒီမွာရွိတဲ့ ဆရာမေတြရဲ႕ ကြ်မ္းက်င္မႈပိုင္းျမင့္မားလာျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ သင္ႀကားပို႕ခ်ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအေႀကာင္းျပန္ေလ့လာႀကည့္လိုက္မယ္ဆုိရင္ ၁၉၄၀-၁၉၅၀ ႀကားမွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာေတာင္ ရပ္ေဝးကေန ပညာေတာ္ သင္လာႀကတာကို ႀကားသိရပါတယ္။

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈဟာ ျဗိတိသွ် ပညာသင္ရိုးညႊန္းတမ္းနဲ႕ သင္ႀကားတဲ့ အျပည္္ျပည္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအေပၚမွာ ဘယ္လုိမ်ိဳး အေရးပါတဲ့ က႑ကေနပါဝင္ေနပါသလဲ။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ဟာ မတူညီတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ားကို သင္ယူဖို႕လိုပါတယ္။ ယူေကမွာဆိုရင္လည္း ပညာေရးအျပင္ အားကစားႏွင့္ အႏုပညာက႑ကိုလည္း အေရးပါတယ္ဆိုျပီး ျမင္ပါတယ္။ ေနာက္ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႕လည္း အမွားလုပ္ရတာကို မေႀကာက္ပဲ လုပ္ေဆာင္တတ္ဖို႕လုိပါတယ္။ တဖက္မွာေတာ့ ဥပမာ ျဗိတိသွ်အစိုးရေက်ာင္းေတြမွာဆိုရင္ ဆံုးရံႈးမႈေတြအျပင္၊ ေကာင္းမြန္တဲ့လုပ္ငန္းအေလ့အထေကာင္းေတြပါ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတာမ်ိဳးရွိေနပါတယ္။ ဒါ့ေႀကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕အေနနဲ႔က ကမၻာအႏွံ႕အျပားမွာရွိတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈကိုေလ့လာျပီး Dulwich College culture ရယ္ဆိုျပီးေတာ့ ေပါင္းစည္းပစ္ဖို႕လိုပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ Dulwich မွာဆိုရင္ အာရွတိုက္မွာရွိတဲ့ ႏို္င္ငံအသီးသီးရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈေတြကိုပါ ေလ့လာေပါင္းစည္းျပီး Dulwich College culture ရယ္လို႕တည္ရွိပါတယ္။

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပညာေရးစနစ္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ျပီးေနာက္ သင့္အေနနဲ႕ ျမန္မာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ ပညာေရးမွာ ပိုျပီးတိုးတက္ေအာင္ ဘယ္လိုအႀကံျပဳခ်င္ပါသလဲ။

ပထမဆံုးအေနနဲ႕ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေက်ာင္းအခုတည္ရွိေနတဲ့ မိခင္ႏုိင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈအစရွိတာတို႕ကို အေလးနက္ထားဖို႕အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါ့ေႀကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ Primary ႏွင့္ Middle students ေတြဟာ ျမန္မာနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ဘာသာစကား၊ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ား၊ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ၊ သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအျပင္ အစားအေသာက္ကို ပါ ေလ့လာ သင္ယူရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အံ့မခန္းဖြယ္ရာ ထူးျခားဆန္းျပားမႈေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ကေလးေတြကို မလြတ္သြားေစခ်င္ပါဘူး။ ဥပမာ - စာသင္ႀကားတဲ့အခါမ်ိဳးမွာေတာင္ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြအေႀကာင္း သင္ယူေနရင္ ကမၻာက နာမည္ႀကီးတဲ့ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြကို သြားႀကည့္ေနမယ့္အစား ျမန္မာႏိုင္ငံက နာမည္ႀကီးျမစ္ေခ်ာင္းေတြ ေလ့လာသင္ယူတာမ်ိဳးပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ပညာသင္ႀကားပို႕ခ်မႈကို ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပက ကေလးေတြအတြက္ ဗဟုသုတမ်ားနဲ႕ေပါင္းစပ္ကာ ျပည္တြင္းနဲ႕လိုက္ဖက္ေအာင္ အေျခခံထားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဟာ ကေလးေတြနဲ႕ မိဘေတြကို အဆင့္တန္းျမင့္မားတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပညာေရးစနစ္နဲ႕ သင္ႀကားပို႕ခ်တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းေကာင္းေပးခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီကေနတဆင့္သူတို႕ဆက္လက္တက္လွမ္းလိုတဲ့ ကမၻာေပၚက အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္မ်ားမွာ ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႕အထိ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ကမၻာအႏွံ႕အျပားမွာရွိတ့ဲ ေက်ာင္းသားေတြဟာလည္း အဆိုပါမွတ္တမ္းေကာင္းေတြကို ပိုင္ဆို္င္ထားပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္မွာေတာ့ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပက ကေလးေတြအတြက္ တစ္ပတ္ကို တစ္ရက္၊ ၂ နာရီခြဲႀကာျမင့္တဲ့ ျမန္မာဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာေလ့လာႏုိင္မယ့္ အတန္းဖြင့္ဖို႕ရွိပါတယ္။ ဒီိလိုမ်ိဳးလုပ္ရတယ္ဆိုတာကလည္း ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားကို မေမ့သြားဖို႕ပါ။ ရန္ကုန္မွာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႕လိုမ်ိဳး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေက်ာင္းကို လက္ခံဖို႕ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားစြာႏွင့္ ျပည္ပက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြပါ ဝင္လာျပီျဖစ္တာေႀကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးတဲ့ မတူညီတဲ့ေက်ာင္းေတြ ထပ္္ျပီးေတာ့လိုအပ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျဗိတိသွ်သင္ရိုးညႊန္းတမ္းနဲ႕ သင္ႀကားပို႕ခ်ျပီး ရလဒ္ေကာင္းေတြ ျပသႏိုင္တဲ့ ေက်ာင္းျဖစ္တာေႀကာင့္ ေက်ာင္းသားေတြ လာဖို႕ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။ အခုဆိုရင္ Pun Hlaing ေက်ာင္းကို လာတက္က်တဲ့သူေတြ ၂ ဆ နီးပါးမ်ားလာပါျပီ။

play

 

၄။ Dulwich College ဟာ အခုမွ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ စျပီးဝင္ေရာက္လာတာေႀကာင့္ ဒီမ်ိဳးဆက္ရဲ႕ ကေလးေတြအေပၚမွာ ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈမ်ိဳးရွိလာႏုိင္သလဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံကေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႕ ဒါဟာ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးတကၠသိုလ္မ်ားကို တက္လွမ္းႏုိင္ဖို႕ လက္မွတ္တစ္ေစာင္ရထားသလိုပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ရလဒ္ေကာင္းေတြေႀကာင့္လည္း သူတို႕ဆက္လက္ပညာသင္ယူလိုတဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါျပီ။ ဒါ့အျပင္ ကိုယ္တက္ခ်င္တဲ့ေက်ာင္းကို တက္ဖို႕အတြက္ဆိုတာ ပညာေရးတခုတည္းတင္မကပါဘူး၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ စိိတ္အားထက္သန္မႈႏွင့္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ဖို႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားခ်က္အေပၚမွာလည္း မူတည္္ပါေသးတယ္။ အဲဒါေႀကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေတြအေနနဲ႕ Dulwich ေက်ာင္းသားေတြအားလံုး ပါဝင္တဲ့ Dulwich Olympiads ၊ ႏုိင္ငံျခားက နာမည္ႀကီး အႏုပညာရွင္ေတြပါဝင္တဲ့ ဂီတပြဲေတာ္ အစရွိတာေတြပါ လုပ္ေဆာင္ေပးရပါတယ္။ ဒါမွလည္း ေက်ာင္းသားေတြဟာ အျခားသူေတြနဲ႕ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈဆိုတဲ့ အစရွိတဲ့အျခားအေတြ႕အႀကံဳေတြပါရရွိႏိုင္မွာပါ။ ေနာက္ထပ္တခုကေတာ့ အရည္အေသြးျမင့္မားတဲ့ ပညာေရးစနစ္ ပို႕ခ်ေပးေနသူေတြအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္မားတဲ့ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး ပညာသင္ႀကားေရးအေဆာက္အဦမ်ားလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ဖြင့္မယ္ Star City က ေက်ာင္းမွာဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းေတြမွာ ရွိျပီးသားထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေဆာက္အဦမ်ားပါဝင္လာမွာပါ။ ဥပမာ - အေယာက္ ၅၅၀ ဆန္႕ ကဇာတ္ရံု၊ အိုလံပစ္ျပိဳင္ပြဲဝင္ ေရကူးကန္ အစရွိတာေတြပါလာမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဟာလည္း လူထုအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚမွာလည္း ေကာင္းမြန္တဲ့ သက္ေရာက္မႈရွိဖို႕အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဥပမာ- အမ်ိဳးသားေရးကူးလက္ေရြးစင္အသင္းအေနနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ေက်ာင္းမွာေလ့က်င့္တာမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာပါ။

၅။ Dulwich က အျခားေက်ာင္းေတြထက္ ဘာပိုထူးျခားပါသလဲ။

ကြ်န္ေတာ္ Dulwich ရဲ႕ ေက်ာင္းမ်ားစြာမွာ လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့အေတြ႕အႀကံဳအရ ကေလးေတြကို နံပါတ္တစ္ဦးစားေပးအေနနဲ႔ထားပါတယ္။ အျခားေက်ာင္းေတြလည္း ကေလးေတြကို အေလးထားတယ္ဆိုေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကေတာ့ ေန႔စဥ္အသက္ရွင္ဖို႔ ေလကိုရႈသြင္းေနသလိုမ်ိဳး အေလးထားတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ Dulwich ေက်ာင္းမွာ တက္ေရာက္ေနသူေတြအားလံုးဟာ အတူတကြ ရွင္သန္ သင္ယူေနက်တဲ့သူေတြပါ။ မိဘေတြအေနနဲ႕လည္း ဘာေႀကာင့္ Dulwich ကိုေရြးသင့္လဲ ေမးခြန္းထုတ္ပါလိမ့္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္တိုင္တိုင္ ပညာေရးနယ္ပယ္မွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ရတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း အျခား Dulwich ေက်ာင္းေတြရဲ႕ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႕ ကိုက္ညီေအာင္ အျမန္လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ရွန္ဟိုင္းက ရံုးခ်ဳပ္ကေနလည္း လိုအပ္တဲ့ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမွာပါ။ ဒါ့ေႀကာင့္ ေက်ာင္းသားေတြကိုေမးႀကည့္ရင္ေတာင္ Dulwich က ဘယ္လိုမ်ိဳးထူးျခားလည္းဆိုတာကို ေျဖႏုိင္မွာပါ။ ဒါ့အျပင္ ကေလးေတြကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ အားကစားေတြမွာလည္း ယွဥ္ျပိဳင္လိုစိတ္အားထက္သန္စြာနဲ႕ ပါဝင္ဖို႕ လိုလားပါတယ္။ လာမယ့္ ၂ ႏွစ္၊ ၃ ႏွစ္မွာေတာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကေန ေက်ာင္းအသားအခ်ိဳ႕ဟာ အျခား Dulwich ေက်ာင္းသားေတြနဲ႕အတူ ဥေရာပက နာမည္ႀကီး ျပိဳင္ပြဲစင္ျမင့္ထက္ေပၚေရာက္ရွိဖို႕ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေတြ ကေလးေတြကို ဂီတနဲ႕ပက္သက္ျပီးေတာ့ အကြ်မ္းတဝင္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ဒါ့ေႀကာင့္ အသက္ ၈ ႏွစ္အရြယ္ေရာက္ျပီဆိုရင္ တေယာ တစ္ခုကို ဦးစြာ ေက်ာင္းမွာျဖစ္ျဖစ္၊ အိမ္မွာျဖစ္ျဖစ္ ျပန္သယ္ယူျပီးေတာ့ သင္ယူေလ့က်င့္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကေလးေတြအေနနဲ႕သူတို႕ေတြြ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တာကို ေျပာင္းလို႕လည္းရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ဥပမာေပးရမယ္ဆိုရင္ အခုကြ်န္ေတာ္တို႕ဟာ Shakespeare School နဲ႕လည္း သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့ပါျပီ။ ဒီလိုမိ်ဳးပညာေရးအျပင္ အျခားေသာ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဘက္စံုကြ်မ္းက်င္မႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာေႀကာင့္ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႕လည္း သူတို႕တက္လွမ္းလိုတဲ့ အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္မ်ားမွာ ပညာသင္ယူဖို႕ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ ေနာက္ကြ်န္ေတာ္တို႕ေတြဟာ လုပ္တဲ့အရာတိုင္းအေပၚမွာ တန္ဖိုးထားတာေႀကာင့္လည္း ပါပါတယ္။ ဒါဟာ Dulwich ကို တျခားေက်ာင္းမ်ားထက္ ပိုျပီးထူးျခားေစတာပါ။

၆။ ပညာေရးကို သင္ယူဖို႕ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္မက်ဘူးလို႕ ဆိုရိုးစကားရွိပါတယ္။ DCI မွာ လာေရာက္တက္ေရာက္မယ့္ အျခားေက်ာင္းသားေတြအတြက္ကေရာ အသက္ကြာဟခ်က္မ်ား အစရွိတာေတြရွိပါေသးလား?

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အခုေျပာင္းလဲဖို႕လုပ္ေနပါတယ္။ ဒါ့ေႀကာင့္ Dulwich International School Foundation ကေနျပီးေတာ့ ရန္ကုန္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ သိန္းနဲ႕ “Magic Bus Myanmar” ဆိုတဲ့အစီအစဥ္နဲ႕ ပထမဆံုး foundation စတင္ဖို႕ လုပ္ေဆာင္နို္င္ခဲ့တာကို ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ဒါဟာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းက လုပ္အားေပးလိုသူေတြကို ေခၚယူျပီးေတာ့ အသက္ေမြးဝမ္းေႀကာင္းဆိုင္ရာသင္ႀကားပို႕ခ်မႈေတြပါဝင္မွာပါ။ ေနာက္ ၂ ႏွစ္မွာဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေက်ာင္းေတြ တည္ရွိတဲ့ လိႈင္သာယာႏွင့္ သန္လ်င္က ကေလးငယ္ေတြ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးလိုပါတယ္။ ေနာက္ကြ်န္ေတာ္တို႕ေတြ အေနနဲ႕လည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးစာသင္ေက်ာင္းေတြနဲ႕ခ်ိတ္ထားပါတယ္။ အလွဴေငြေကာက္ခံျခင္း၊ ဆရာမ်ားကို သင္ႀကားမႈပုိုင္ဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ နည္းစနစ္မ်ား မွ်ေဝ သင္ႀကားေပးျခင္းေတြရွိလာမွာပါ။ ျမန္မာေက်ာင္းမ်ားက ဆရာ/ ဆရာမ မ်ားကိုလည္း “CASH” အစီအစဥ္ေအာက္မွာ အလုပ္သင္အေနနဲ႕ ဖိတ္ႀကားျပီး ပညာသင္ႏွစ္ကာလတစ္ခုအထိ ကြ်န္ေတာ္တို႕နဲ႕အတူ ေလ့လာသင္ယူခြင့္ေပးမယ့္ အစီအစဥ္ေတြလည္းရွိပါတယ္။ အခု Star City က ေက်ာင္းမွာဆိုရင္ ေဘာလံုးအသင္းဖြဲ႕ျပီး၊ သင္တန္းသား ၃၀၀ ေက်ာ္လာေရာက္ ေလ့က်င့္ေနပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ေဘာလံုးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြလည္း ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ေပးမယ့္သူေတြ နည္းပါးေနတဲ့အတြက္ ကေလးေတြရဲ႕ ဖခင္၊ အကိို၊ ဦးေလးတို႕ကို ဖိတ္ႀကား ေလ့က်င့္ျပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားဖို႕ မွန္းထားပါတယ္။ ဒါဟာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းက ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးလဲဆိုတာကို ျပသတာပါ။

၇။ သင့္ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ ကေလးေတြအေနနဲ႕ ဘယ္အသက္အရြယ္မဆို ဘယ္လိုမ်ိဳး ေလ့လာသင္ယူသင့္ပါသလဲ။

Dulwich College လို႕ေျပာလိုက္ရင္ College ကို အသက္ ၁၇ ႏွစ္ / ၁၈ ႏွစ္အရြယ္တက္ရတဲ့ ေက်ာင္းမ်ားနဲ႕ မွားတတ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ College ဆိုတာ အဂၤလိပ္အသံုးအႏႈန္းအေဟာင္းမွာ ေက်ာင္းလို႕ေခၚတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ Pun Hlaing ကေက်ာင္းမွာဆိုရင္ အခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လမွာ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားေတြကို လက္ခံသြားဖို႕ရွိပါတယ္ ။အသက္ ၁၃-၁၄ ႏွစ္အရြယ္ေတြကိုေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လမွာ ဖြင့္မယ့္ Star City campus ကို ေျပာင္းေရြ႕ရမွာပါ။ အတန္းေတြကိုလည္း တႏွစ္စီတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားမွာပါ။ Pun Hlaing က ေက်ာင္းမွာလည္း ဒီဘက္က ေက်ာင္းထြက္တဲ့သူေတြကို ရာခို္င္ႏႈန္းျပည့္ လက္ခံေပးသြားမွာပါ။ Pun Hlaing က ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္မွာ ပညာဆက္လက္သင္ႀကားရတယ္ဆိုတာဟာ စာေမးပြဲေတြေျဖဆိုဖို႕အတြက္ အခ်ိန္နဲ႕ ေငြကုန္ျပီး ျပင္ဆင္ဖို႕လိုတာေႀကာင့္ပါ။ အျခားေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားေတြလည္း လာျပီး တက္လို႕လည္းရပါတယ္။ အတန္းငယ္က ကေလးေတြအတြက္ေတာ့ အဂၤလိပ္စာက အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ Kindergarten မွာကတည္းက အဂၤလိပ္လိုနားလည္တဲ့ ကေလးေတြကို စလက္ခံသြားမွာပါ။ အဲဒီအရြယ္မွာက ကစားရင္းနဲ႕ သင္ယူရမွာပါ။ အတန္းျမင့္လာတာနဲ႕အမွ် ကေလးေတြရဲ႕ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မႈဟာလည္း ျမင့္လာမွာပါ။ ျပည္တြင္းအျပင္ ျပည္ပကေန အဂၤလိပ္ဘာသာစကား မကြ်မ္းက်င္တဲ့ ကေလးေတြလည္း တက္ေရာက္လာႏိုင္တာေႀကာင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ဒုတိယဘာသာစကားအေနနဲ႕ အတန္းဖြင့္လွစ္ဖို႕ရွိပါတယ္။ အဲဒီကေန ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ား သင္ယူရာမွာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေအာင္ သင္ႀကားေပးမွာပါ။

၈။ မိဘေတြအေနနဲ႕ကေလးေတြကို သင္ႀကားမႈအပိုင္းမွာ ဘယ္လို ပံ့ပိုးေပးသင့္ပါသလဲ။

ကေလးေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးသင္ယူတဲ့နည္းကေတာ့ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္၊ သက္ေသာင့္သက္သာ၊ လံုျခံဳျပီး၊ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းအေပၚ တန္ဖိုးထားတဲ့နည္းေတြဟာ အေကာင္းဆံုးပါ။ ပညာေရးဟာ ကေလးေတြအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ ေကာင္းေနဖို႕လိုပါတယ္။ ဒါကို Dulwich ကလည္း ျဖည့္စီးေပးေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကေလးေတြဟာလည္း အမွားလုပ္ရင္းကေန မွန္တာျဖစ္ေအာင္ သင္ယူသြားတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးဖန္တီးထားေပးဖို႕လိုပါတယ္။ အဲဒါမွ သူတို႕ေတြဟာ လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိေနမွာပါ။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ပညာေရးအျပင္၊ အျခားပညာရပ္ေတြျဖစ္တဲ့ ႀကိဳးစားမႈ၊ အရံႈးမေပးမႈ၊ အျခားေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၊ ဆရာ/ဆရာမ်ားနဲ႕ မိဘေတြနဲ႕ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္သင္ယူသြားႏိုင္ဖို႕လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေက်ာင္းရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္တခုရွိပါတယ္။ ဒါက “ စိတ္ဓါတ္လံႈ႔ေဆာ္မႈက ဆက္လက္ရွင္သန္ေစတာပါပဲ။” ကြ်န္ေတာ္တို႕ေတြဟာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းထက္ပိုျပီး သာလြန္လိုပါတယ္။ စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္တဲ့ ေနရာေလးတစ္ခုျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ ကေလးေတြကိုလည္း အေကာင္းဆံုး သင္ယူမႈေတြရရွိေစခ်င္ပါတယ္။ မိဘေတြအေနနဲ႕လည္း ကေလးေတြကို ေက်ာင္းကေန လုပ္ေဆာင္သြားဖို႕ေပးလိုက္တာမ်ိဳးကို စိတ္ဝင္တစား တစ္ေန႕တာ သင္ယူခဲ့တာေတြကို ေမးျမန္း စစ္ေဆးႀကည့္ဖို႕လိုပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္တာလည္း မိခင္ဘာသာစကားနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္မွာဆိုရင္ မိခင္ဘာသာစကားကို အေလးထားတဲ့သေဘာပါ။ ဒါ့အျပင္ မိဘေတြအေနနဲ႕လည္း ဆရာ/ဆရာမေတြ၊ ကေလးေတြနဲ႕ အတူတကြလုပ္ေဆာင္သြားဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား