play


ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွာ လိင္တူခ်င္းလက္ထပ္ခြင့္ကုိ တရားဝင္ျဖစ္ေရး ဆႏၵမဲေပးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

လာမယ့္ႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလမွာ လိင္တူခ်င္းလက္ထပ္ခြင့္ တရားဝင္ျဖစ္ေရး ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပရန္ လႊတ္ေတာ္မွာ အဆုိျပဳမဲခြဲခဲ့ရာ ကန္႕ကြက္မဲ ၃၃ မဲ၊ ေထာက္ခံမဲ ၂၉ မဲ ရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

play


မဲလ္ကြန္တန္ဘူးလ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ဗဟိုလက္ယာယိမ္း ၾသစေၾတးလ် ညႊန္႕ေပါင္းအစုိးရက လိင္တူခ်င္းလက္ထပ္မႈကုိ တရားဝင္ခြင့္ျပဳေရး လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ ၾသဂုတ္လအတြင္း စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။

play


လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္မယ့္ ၾသစေၾတလ်း အစုိးရရဲ႕ အဆုိျပဳခ်က္ဟာ အတုိက္အခံ အမတ္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံ သေဘာတူညီမႈ လုိအပ္ခဲ့ပါတယ္။

play


လႊတ္ေတာ္က အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ပယ္ခ်လုိက္ျခင္းဟာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တန္ဘူးလ္အတြက္ ထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္လာပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ အဆုိတင္သြင္းမႈ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ်မွာ လိင္တူခ်င္းလက္ထပ္ခြင့္ တရားဝင္ျဖစ္ေရးဟာ ႏွစ္အတန္ၾကာ ေႏွာင့္ေႏွးသြားမယ္လုိ႕ ေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္ ေဂ်ာ့ဂ်္ဘရန္ဒစ္က သုံးသပ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
Video