International News: ျပည္နယ္ ၈ ခု မဲေရတြက္ရန္က်န္႐ွိခ်ိန္မွာ ထရန္႕ ဆက္လက္ဦးေဆာင္

ရီပတ္ဘလစ္ကင္ပါတီမွ ေဒၚနယ္ထရန္႕က အီလက္ထ႐ုိရယ္ မဲအေရအတြက္ ၂၄၄ မဲျဖင့္ ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။

play


ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ အေမရိကန္သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္နယ္ ၈ ခုမွ အီလက္ထ႐ိုရယ္ မဲရလဒ္မ်ား က်န္႐ွိေနေသးသည့္ အခ်ိန္အထိ ရီပတ္ဘလစ္ကင္ပါတီမွ ေဒၚနယ္ထရန္႕က အီလက္ထ႐ုိရယ္ မဲအေရအတြက္ ၂၄၄ မဲျဖင့္ ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။

play


ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ ဟီလာရီကလင္တန္က ၂၁၅ မဲ ရ႐ွိထားပါတယ္။ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ႐ွိရန္ အီလက္ထ႐ုိရယ္ မဲအေရအတြက္ ၂၇၀ ရ႐ွိမွာျဖစ္ရာ ထရန္႕က ေနာက္ထပ္ ၂၆ မဲသာ လုိအပ္ၿပီး ဟီလာရီက ၅၅ မဲ လုိအပ္ေနေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်န္႐ွိေနတဲ့ ျပည္နယ္မ်ားနဲ႕ အီလက္ထ႐ုိရယ္ မဲအေရအတြက္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ မင္နီဆုိတား - ၁၀
၂။ ဝင္ကြန္ဆင္ - ၁၀
၃။ မီခ်ီဂန္ - ၁၆
၄။ ပင္ဆယ္ေဗးနီးယား - ၂၀
၅။ မုိင္နီ - ၄
၆။ နယူးဟမ့္႐ႈိင္းယား - ၄
၇။ အာရီဇုိးနား - ၁၁
၈။ အလက္စကာ

- အေမရိကန္သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲရလဒ္ ေနာက္ဆုံးအေျခအေန

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား