play


ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပမွာ အလုပ္ကိစၥနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အီးေမးလ္ေတြကုိ ဖတ္႐ႈျခင္း၊ အေၾကာင္းျပန္ျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ တရားဝင္ေနခြင့္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္မွာ စတင္သက္ေရာက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္သစ္ဥပေဒသစ္အရ အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပမွာ အလုပ္ကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အီးေမးလ္အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

play


ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ႐ွိ ဝန္ထမ္း ၅၀ ေက်ာ္႐ွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြဟာ ယခုဥပေဒသစ္ကုိ မျဖစ္မေန လုိက္နာရမွာျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းေတြ အလုပ္ကိစၥ အီးေမးလ္မ်ား ဖတ္႐ႈျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ေပးပုိ႕ျခင္း လုပ္စရာမလိုအပ္တဲ့အခ်ိန္ သတ္မွတ္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္သစ္မွာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွစၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္ ၃၅ နာရီ သတ္မွတ္ထားခဲ့ပါတယ္။

play


အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပမွာ အီးေမးလ္စစ္ျခင္း၊ အေၾကာင္းျပန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့႐ွိတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြဟာ အခ်ိန္ပုိလုပ္ခ ခံစားခြင့္မ႐ွိဘဲ ထုိသုိ႕ အေလ့အထေတြေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ ခံစားရျခင္း၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ အိပ္စက္မႈျပႆနာနဲ႕ လူမႈဆက္ဆံေရး အခက္အခဲေတြ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ေၾကာင္း ဥပေဒသစ္ကုိေထာက္ခံသူေတြက ေျပာပါတယ္။

အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပမွာ အလုပ္ကိစၥအီးေမးလ္မ်ားကုိ လစ္လ်ဴ႐ႈထားႏုိင္ခြင့္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ျပင္သစ္အလုပ္သမား ဥပေဒသစ္ရဲ႕ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
Source & Photo: BBC

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
Video