AD
AD
AD

သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႕ ထုတ္ျပန္ထားခဲ့တဲ့ မြတ္စလင္မ္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕မွ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား အေမရိကန္သို႕ ဝင္ေရာက္ခြင့္ပိတ္ပင္တဲ့ အမိန္႕ညြန္ၾကားခ်က္ကုိ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ဇြန္လ ၂၆ ရက္မွာ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

play
သမၼတထရန္႕ရဲ႕ ခရီးသြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္မႈကုိ ဝါ႐ွင္တန္မွာ ဆႏၵျပၾကစဥ္


အေမရိကန္တရား႐ုံးခ်ဳပ္က သမၼတထရန္႕ရဲ႕ ခရီးသြားလာခြင့္ပိတ္ပင္မႈကုိ အတည္ျပဳလုိက္ျခင္းဟာ ၎ရဲ႕ သမၼတသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အႀကီးမားဆုံး ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုလည္း ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ထရန္႕ရဲ႕ ခရီးသြားလာခြင့္ပိတ္ပင္မႈဟာ အေျခခံဥပေဒနဲ႕ မညီညြတ္ေၾကာင္းနဲ႕ ဘာသာေရးအရ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျဖစ္တယ္လို႕ အေရးဆုိမႈေတြကုိ ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး သမၼတအမိန္႕ညြန္ၾကားခ်က္ကုိ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

play
အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႕


မြတ္စလင္မ္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ကေန လာေရာက္သူေတြကုိ အေမရိကန္သုိ႕ ဝင္ခြင့္မျပဳမယ့္ သမၼတထရန္ရဲ႕ အမိန္႕ညြန္ၾကားခ်က္ကုိ တရား႐ုံးအဆင့္ဆင့္မွာ အေခ်အတင္ ၾကားနာခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ယခုအခါမွာေတာ့ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ၉ ဦးအနက္ ၅ ဦးက ေထာက္ခံၿပီး ၄ ဦးက ကန္႕ကြက္မႈျဖင့္ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတထရန္႕က ယမန္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တဲ့ ၎ရဲ႕ ခရီးသြားခြင့္ပိတ္ပင္မႈ အမိန္႕ညြန္ၾကားခ်က္ကုိ ေအာက္တရား႐ုံးေတြက လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

play
တရား႐ုံးခ်ဳပ္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္မႈကုိ ထရန္႕က Twitter မွာ ေရးသားထားမႈ


ဟာဝုိင္အီနဲ႕ အျခားျပည္နယ္ႏွစ္ခုမွာ သမၼတထရန္႕ရဲ႕ အဆုိပါ အမိန္႕ညြန္ၾကားခ်က္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး တရား႐ုံးကုိဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထားမႈေတြလည္း ႐ွိခဲ့ပါတယ္။

ယခုအခါမွာေတာ့ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က အတည္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ရာ မြတ္စလင္မ္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕မွ လာေရာက္သူေတြကုိ အေမရိကန္သုိ႕ ဝင္ခြင့္မေပးတဲ့ သမၼတထရန္႕ရဲ႕ အမိန္႕ညြန္ၾကားခ်က္အတုိင္း ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

play
တရား႐ုံးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ၉ ဦးကုိ ေတြ႕ရစဥ္


သမၼတထရန္႕ရဲ႕ အမိန္႕ညြန္ၾကားခ်က္ကုိ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထားသူေတြ အေနနဲ႕ ထုိအမိန္႕ညြန္ၾကားခ်က္ဟာ အေမရိကန္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္းနဲ႕ အေမရိကန္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ အစုိးရက ဘာသာေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳရန္ ျပဌာန္ထားမႈ မလုိက္နာခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထား မတင္သြင္းႏုိင္ခဲ့ဘူးလုိ႕ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

play
တရား႐ုံးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈ


သမၼတထရန္႕က ယမန္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အမိန္႕ညြန္ၾကားခ်က္အရ မြတ္စလင္မ္အမ်ားစု႐ွိရာ ႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ အီရန္၊ လစ္ဗ်ား၊ ဆုိမာလီယာ၊ ဆီးရီးယားနဲ႕ ယီမင္တုိ႕မွ လာေရာက္ၾကသူေတြကုိ အေမရိကန္သုိ႕ ဝင္ခြင့္မေပးရန္ ပိတ္ပင္ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။

သမၼထရန္႕က တရား႐ံုံးခ်ဳပ္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်ီးက်ဴးႀကဳိဆုိလုိက္ၿပီး ၎ရဲ႕ မူဝါဒဟာ အေမရိကန္အတြက္ အေကာ္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႕ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြဟာ ဒုကၡသည္အေရး မႏုိင္ဝန္ထမ္းေနရေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

play
အေမရိကန္သုိ႕ဝင္ေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္မႈမွာ ပါဝင္ေနသည့္ မြတ္စလင္မ္ႏုိင္ငံမ်ား


ထရန္႕ရဲ႕ အမိန္႕ညြန္ၾကားခ်က္ကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေခ်အတင္ ၾကားနာမႈေတြ ဆက္လက္႐ွိေနမွာျဖစ္ေပမဲ့ အဆုိပါ အမိန္႕ညြန္ၾကားခ်က္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြကုိ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

အေမရိကန္နယ္စပ္ စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းစဥ္

- အေကာက္ခြန္နဲ႕ နယ္စပ္ကာကြယ္ေရးဌာန (Customs and Border Protection - CBP) အရာ႐ွိေတြရဲ႕ စစ္ေဆးမႈခံယူရပါတယ္။

- မွန္ကန္ျပည့္စုံတဲ့ အေမရိကန္ဗီဇာ သုိ႕မဟုတ္ အာဏာပုိင္ေတြက အေမရိကန္မွာေနထုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးထားတဲ့ 'Green Card' ႐ွိရပါတယ္။

- အေမရိကန္ကုိ မလာေရာက္မီ ESTA (Electronic System for Travel Authorization) မွတစ္ဆင့္ ဗီဇာခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားရပါတယ္။

- အေမရိကန္ အေကာက္ခြန္နဲ႕ နယ္စပ္ကာကြယ္ေရးဌာနက သတ္မွတ္ထားတဲ့ declartaion form မ်ား ျဖည့္စြက္ရပါတယ္။

- လက္ေဗြနဲ႕ ဓာတ္ပုံ မွတ္တမ္းတင္ရဖြယ္႐ွိပါတယ္။

- CBP အရာ႐ွိေတြက ခရီးေဆာင္အိတ္ သုိ႕မဟုတ္ ခရီးသည္နဲ႕အတူပါ႐ွိတဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ စစ္ေဆးပါတယ္။

- CBP က biometric နည္းပညာသုံးၿပီး ခရီးသည္ေတြကုိ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးပါတယ္။

- ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕မွ ခရီးသည္ေတြဟာ အလိုအေလ်ာက္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္စနစ္ (Automated Passport Control - APC) ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD

AD