AD
AD
AD

ထုိင္းႏုိင္ငံ မယ္ဆိုင္႐ွိ ေရႀကီးေနတဲ့ ဂူအတြင္း ပိတ္မိေနတဲ့ လူငယ္အုပ္စုထံ ေရာက္႐ွိခဲ့တဲ့ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ေတြက လူငယ္ေတြကုိ ေဘးကင္းစြာျဖင့္ ဂူအျပင္ကုိေခၚထုတ္ေရးက အမွန္တစ္ကယ္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္လာမယ္လုိ႕ ေျပာၾကပါတယ္။

play
Photo: Thai Navy Seal


လက္႐ွိမွာ ထုိင္းေရတပ္မွ ေရငုပ္သမားေတြနဲ႕ ႏုိင္ငံတကာမွ ေျမေအာက္ကယ္ဆယ္ေရးကၽြမ္းက်င္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ထုိင္းလူငယ္ေတြကုိ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေနပါတယ္။ ဂူထဲမွာ ပိတ္မိေနတဲ့ ေဘာလုံးအသင္းသား ေယာက္်ားေလး ၁၂ ဦးနဲ႕ ၎တုိ႕ရဲ႕ ေဘာလုံးနည္းျပကုိ ဂူအျပင္သုိ႕ ျပန္ေခၚထုတ္ရန္ ႐ုိး႐ွင္းလြယ္ကူတဲ့ နည္းလမ္းမ႐ွိဘူးလို႕ သိရပါတယ္။

ဂူဝင္ေပါက္ေနရာကို ျပန္သြားရမယ့္ လမ္းေၾကာင္းဟာ ႐ွည္လ်ားၿပီး က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ေနရာေတြနဲ႕ အတားအဆီးေတြ ႐ွိေနကာ အခ်ဳိ႕ေနရာေတြက ေရျမဳပ္ေနတယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

play
Photo: CNN


ဂူထဲမွာ ပိတ္မိေနတဲ့အုပ္စုမွ ေယာက္်ားေလးအခ်ဳိ႕က ေရမကူးႏုိင္တာမ်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္သလုိ အားလုံးဟာ ေျမေအာက္မွာ ၁၂ ညၾကာ ပိတ္မိေနခဲ့တာေၾကာင့္ စိတ္ပုိင္းနဲ႕႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အားနည္းမႈေတြလည္း ျဖစ္ေနႏုိင္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူေတြက သုံးသပ္ထားပါတယ္။

ဇြန္လ ၂၃ ရက္ကတည္းက ဂူထဲမွာ ပိတ္မိေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၂ ရက္ ညပုိင္းမွာ ျပန္႐ွာေတြ႕ခဲ့တဲ့ ထုိင္းလူငယ္အုပ္စုကို ဂူအျပင္သုိ႕ ျပန္ေခၚထုတ္ႏုိင္ေရး ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ေတြ စဥ္းစားထားၾကတဲ့ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ဂူထဲမွ ေရမ်ားျပန္က်သြားတဲ့အထိ ေစာင့္ဆုိင္းရန္

ဒီနည္းလမ္းကေတာ့ ေဘးအႏၱရာယ္အကင္းဆုံးနဲ႕ ဂူအျပင္ကုိ အျမန္ဆုံး ျပန္ထြက္လာႏိုင္ပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္ ဂူထဲမွ ေရမ်ားျပန္က်သြားရန္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ေစာင့္ဆုိင္းရမွာျဖစ္ၿပီး လနဲ႕ခ်ီ ၾကာျမင့္ႏုိင္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ပညာ႐ွင္ေတြကေတာ့ ဂူထဲမွ ေရေတြကုိ တစ္နာရီလွ်င္ လက္မဝက္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္တဲ့ ေရစုပ္ထုတ္မႈစနစ္ကုိ တပ္ဆင္ကူညီေပးေနတယ္လို႕ ဆုိပါတယ္။

play
Photo: CNA


ဂ်ပန္ပညာ႐ွင္ေတြရဲ႕ အကူအညီျဖင့္ ေရစုပ္ထုတ္မႈအရ ဂူထဲမွာ ေရႀကီးေနမႈကုိ လူငယ္အုပ္စု လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ဂူအျပင္ကုိ ျပန္ထြက္လာႏုိင္တဲ့အထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖြယ္႐ွိပါတယ္။ ဂူထဲမွ ေရမ်ားကုိ စုပ္ထုတ္ေနေပမဲ့ အဓိက ျပႆနာမွာ ရာသီဥတု ျဖစ္ေနပါတယ္။

လူငယ္အုပ္စု ပိတ္မိေနတဲ့ Tham Luang ဂူတည္႐ွိရာ ထုိင္းေျမာက္ပုိင္းေဒသေတြမွာ သီတင္းပတ္ၾကာေအာင္ မုိးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းႏုိင္ေျခ႐ွိေနၿပီး ေတာင္ေပၚမွေရမ်ား ဂူအတြင္းကုိ စီးဝင္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္က်ေရမ်ား ဂူအတြင္း စီးဝင္မႈအ႐ွိန္က ဂူထဲမွာ႐ွိေနတဲ့ ေရေတြကုိ ေရစုပ္စက္ေတြနဲ႕ စုပ္ထုတ္ေနမႈထက္ ပုိျမန္ႏုိင္တယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

ေတာင္တန္းေပၚမွထြက္ေပါက္

Tham Luang ဂူဟာ ေတာင္တန္းတစ္ခုအတြင္း အ႐ွည္ ၆ မုိင္ေက်ာ္႐ွိတဲ့ ဥမင္လႈိဏ္ေခါင္း လမ္းေၾကာင္းေတြ ႐ွိေနပါတယ္။ ထုိဥမင္လႈိဏ္ေခါင္း လမ္းေၾကာင္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္မွာ အေပၚဘက္႐ွိ ေတာင္ေပၚကုိေရာက္သြားႏုိင္တ့ဲ ယခင္ မေတြ႕႐ွိထားေသးတဲ့ ထြက္ေပါက္မ်ား႐ွိေနႏုိင္ပါတယ္။

ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ေတြက လူငယ္အုပ္စု ပိတ္မိေနတဲ့ေနရာနဲ႕ အနီးဆုံးမွာ ထုိကဲ့သုိ႕ထြက္ေပၚကုိ ႐ွာေဖြေနၾကပါတယ္။ ဂူရဲ႕အျခားထြက္ေပါက္႐ွာေဖြမႈကုိ ေတာင္မ်ားေပၚတက္ၿပီး ငွက္သုိက္႐ွာေဖြၾကတဲ့ ထုိင္းေတာင္ပုိင္းမွ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကလည္း ပါဝင္ကူူညီေနပါတယ္။

ဂူအတြင္း ေရငုပ္နည္းသင္ၾကားျခင္း

လူငယ္အုပ္စုကို ဂူအတြင္း ေရငုပ္နည္းစနစ္ သင္ၾကားေပးၿပီး ဂူအျပင္ကုိ ျပန္ေခၚထုတ္မယ့္ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းကေတာ့ ကၽြမ္းက်င္သူအမ်ားစုက သေဘာတူထားၾကၿပီး ဂူအျပင္ကုိ အျမန္ဆုံးေရာက္ႏုိင္သလုိ အႏၱရာယ္လည္းအမ်ားဆုံး ျဖစ္တယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

ဇူလုိင္ ၅ ရက္ ညပုိင္းမွာ ဂူအတြင္းသုိ႕ ေအာက္စီဂ်င္ဘူးမ်ား ေရငုပ္ပုိ႕ေဆာင္ေပးေနတဲ့ ထုိင္းေရတပ္ အထူးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း ေရငုပ္သမားတစ္ဦး ေအာက္စီဂ်င္ျပတ္ၿပီး ေသဆုံးမႈျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ တည္ၿငိမ္ၾကည္လင္တဲ့ ေရအတြင္း ေနေရာင္႐ွိေနစဥ္မွာပင္ က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူ တစ္ဦးကုိ ေရငုပ္သင္ၾကားမႈဟာ သုံးရက္ဝန္းက်င္ ၾကာျမင့္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

play
Photo: Thai Navy Seal


ဂူအတြင္းမွာ ေမွာင္မဲေနမႈ၊ အတားအဆီးမ်ား႐ွိမႈ၊ ေရစီးသန္မႈနဲ႕ ေနာက္က်ိေနတဲ့ ႐ႊံ႕ေရေတြေၾကာင့္ ေရငုပ္ရာမွာ တစ္ခါတရံ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ လက္မအနည္းမွ် အကြာအေဝးသာ ျမင္ႏုိင္စြမ္း႐ွိပါတယ္။

ယခုနည္းလမ္းအရ လူငယ္အုပ္စုကို အေျခခံ ေရငုပ္နည္းအျဖစ္ ေရငုပ္ဝတ္စုံ ဝတ္ဆင္မႈနဲ႕ မ်က္ႏွာဖုံးေတြမွတစ္ဆင့္ အသက္႐ွဴနည္းတုိ႕ကုိ သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႕ေနာက္ ၎တုိ႕ကုိ ေရငုပ္သြားလာရမယ့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို လမ္းညြန္ျပသသြားၿပီး လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေအာက္စီဂ်င္ဘူးေတြ လဲလွယ္သြားရန္ ရပ္နားေနရာေတြ သတ္မွတ္ထား႐ွိၿပီး ဂူအျပင္ကုိ ျပန္ေခၚထုတ္မယ့္ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဦးကုိ အရင္ေစလႊတ္ျခင္း

အကယ္၍ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ေတြက ေရငုပ္ၿပီး ဂူအျပင္ ျပန္ထြက္မယ့္နည္းလမ္းကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါက လူငယ္အုပ္စုၾကား ထိတ္လန္႕ေၾကာက္႐ြံ႕မႈ မ႐ွိေစရန္ ၎တုိ႕ထဲမွ တစ္ဦးကုိ အရင္ေစလႊတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

play
Photo: AFP


ပထမဆုံး ေရငုပ္သြားတဲ့ လူငယ္က အဆင္ေျပေျပ ဂူအျပင္ ျပန္ေရာက္သြားပုံကုိ မွတ္တမ္းတင္ကာ က်န္လူငယ္ေတြကုိ ျပသျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႕ရဲ႕ေၾကာက္စိတ္ကုိ ဖယ္႐ွားႏုိင္ၿပီး အလားတူ ေရငုပ္ကာ ဂူအျပင္ ျပန္ထြက္ႏုိင္တဲ့ ယုံၾကည္မႈ႐ွိလာေစမယ္လုိ႕ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ေျပာပါတယ္။

ထုပ္ပုိးသယ္ေဆာင္မႈ

ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ လူငယ္ေတြကုိ ဘူးအတြင္းထည့္ၿပီး ေရငုပ္သမားေတြက ေရငုပ္သယ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္က ထုိနည္းလမ္းကုိ အျခား ဂူထဲမွာပိတ္မိသူေတြကုိ ကယ္တင္ခဲ့ရာမွာ အသုံးျပဳခဲ့ဖူးတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။

Postby

 

ထုိင္းအာဏာပုိင္ေတြကေတာ့ ထုိနည္းလမ္းကုိ ထည့္သြင္းေျပာဆုိျခင္း မ႐ွိဘူးလုိ႕ သိရပါတယ္။ Tham Luang ဂူရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းေတြဟာ က်ဥ္းေျမာင္းတာေၾကာင့္ ေရေပၚမွာ ေပၚေလာေပါေနမယ့္ ဘူးမ်ားထဲမွာ လူငယ္ေတြကုိထည့္ၿပီး သယ္ေဆာင္သြားရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ႐ွိ မ႐ွိ ႐ွင္းလင္းစြာ မသိႏုိင္ဘူးလို႕ ဆုိပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD

AD