AD
AD
AD

သတင္းတုဖန္တီး ျဖန္႕ခ်ိသူေတြကုိ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ မေလး႐ွားအစိုးရက ဧၿပီ ၂ ရက္မွာ အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ သတင္းတုတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ (Anti-Fake News Law) ကုိ သေဘာထားးကြဲလြဲမႈေတြကုိ ႏွိပ္ကြပ္ရာမွာ အသုံးခ်လာႏုိင္ေၾကာင္း စုိးရိမ္ေဝဖန္မႈေတြလည္း ႐ွိၾကပါတယ္။

play
မေလး႐ွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နဂ်စ္ဘ္ ရာဇက္ခ္


သတင္းတုတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒက ျပည္တြင္းေနသူေတြအျပင္ ျပည္ပမွာေနထုိင္သူေတြကုိလည္း အေရးယူၿပီး မ်က္ကြယ္မွာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

မေလး႐ွားအစိုးရက တင္သြင္းခဲ့တဲ့ သတင္းတုတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒမူၾကမ္းမွာ မူလက အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္ကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိနဲ႕ ဒဏ္ေၾကးေငြ ရင္းဂစ္ ၅၀၀,၀၀၀ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ေဝဖန္မႈေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ေထာင္ဒဏ္ကုိ ၆ ႏွစ္အျဖစ္သုိ႕ ေလွ်ာ့ခ်ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။

play


လက္႐ွိ  မေလး႐ွားလႊတ္ေတာ္မွာ အာဏာရ Barisan Nasional (BN) ညြန္႕ေပါင္းအုပ္စုက လႊမ္းမုိးထားၿပီး အစိုးရကတင္သြင္းတဲ့ ဥေပဒမူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ "ဒီဥပေဒက လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ ကန္႕သတ္ဖုိ႕ မရည္႐ြယ္ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ သတင္းတုျဖန္႕ခ်ိမႈကုိေတာ့ ကန္႕သတ္သြားဖုိ႕ ရည္႐ြယ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္" လုိ႕ ဝန္ႀကီး အဇာလီနာေအာ့သ္မန္က ေျပာပါတယ္။

ဆက္စပ္သတင္း - သတင္းတုျဖန္႕သူေတြကို ေထာင္ ၁၀ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္တဲ့ ဥပေဒသစ္ မေလး႐ွားအစုိးရ စီစဥ္ေန

အတုိက္အခံ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကေတာ့ သတင္းတုတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒရဲ႕ ျပစ္ဒဏ္ဟာ ႀကီးေလးေနေၾကာင္းနဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ကုိ ကန္႕သတ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ သတင္းတုတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒသစ္အရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္း႐ွားပါက ေထာင္ဒဏ္ သုိ႕မဟုတ္ မေလး႐ွားရင္းဂစ္ ၅၀၀,၀၀၀ အထိ ေငြဒဏ္ သုိ႕မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး က်ခံရႏုိင္ပါတယ္။

"ဒီဥပေဒက အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ဖုိ႕ လက္နက္တစ္ခုပါပဲ၊ ဒီလိုပိတ္ပင္လုိက္တာေၾကာင့္ အမွားက အမွန္ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး အမွန္က အမွားျဖစ္သြားႏုိင္တယ္" လုိ႕ Democratic Action ပါတီမွ Lim Guan Eng က ေျပာပါတယ္။

play
Democratic Action ပါတီမွ Lim Guan Eng


Institute of Journalists Malaysia မွ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ Ram Anand က "မီဒီယာကို သက္ေရာက္မႈ႐ွိတဲ့ ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြကို ဖ်က္သိမ္းပစ္သင့္ပါတယ္၊ အသစ္ထပ္တုိးရမွာ မဟုတ္ပါဘူး" လုိ႕ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ World Press Freedom အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အရ မေလး႐ွားႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံ ၁၈၀ အနက္ အဆင့္ ၁၄၄ မွာ ရပ္တည္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မေလး႐ွားက ယခုအတည္ျပဳလုိက္တဲ့ သတင္းတုတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ 'သတင္း၊ အခ်က္အလက္၊ ကိန္းဂဏန္းနဲ႕ သတင္းအေၾကာင္းအရာ ေဖာ္ျပမႈဟာ အားလုံးေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းေသာ္ လည္းေကာင္း မွားယြင္းေနပါက သတင္းတုအျဖစ္ သတ္မွတ္မွာျဖစ္တယ္' လုိ႕ သိရပါတယ္။

play
မေလး႐ွားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဂ်စ္ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားစဥ္


သတင္းတုတစ္ခုခုကုိ ဖန္တီးျခင္း၊ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း၊ ျဖန္႕ခ်ိျခင္း၊ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစျခင္း စတဲ့လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္သူကုိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအျဖစ္ ဥပေဒမူၾကမ္းမွာ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ သတင္းတုတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းအရ အင္တာနက္မွ ဘေလာ့ဂ္မ်ား၊ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ ဖုိရမ္မ်ားနဲ႕ ဆုိ႐ွယ္မီဒီယာ အေကာင့္မ်ားလည္း အက်ဳံးဝင္သက္ေရာက္ပါတယ္။

သတင္းတုတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကုိ မေလး႐ွား အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ အတည္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ အတုိက္အခံေတြကုိ ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈ မ႐ွိဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနေစရန္ ႀကဳိးပမ္းမႈအျဖစ္ ေဝဖန္မႈေတြလည္း ႐ွိေနပါတယ္။

မေလး႐ွားေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ လာမယ့္ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ျပဳလုပ္သြားဖြယ္႐ွိၿပီး လက္႐ွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နဂ်စ္ဘ္ ရာဇက္ခ္ဟာ ညြန္႕ေပါင္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တတိယသက္တမ္း အႏုိင္ရေရး ႀကဳိးပမ္းေနပါတယ္။ Barisan Nasional (BN) ညြန္႕ေပါင္းအဖြဲ႕ဟာ မေလး႐ွားႏုိင္ငံမွာ ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္ခုေက်ာ္ၾကာ အာဏာရလာခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD

AD