ဟူစတန္ေလေၾကာင္းျပပြဲမွာ အေမရိကန္ေရတပ္ရဲ႕ Blue Angles သ႐ုပ္ျပတပ္ဖြဲ႕ တုိက္ေလယာဥ္မ်ားက ပ်ံသန္းမႈစြမ္းရည္ ျပသခဲ့ပါတယ္။ Blue Angels ေလယာဥ္တပ္ဖြဲ႕ကုိ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ျပင္သစ္ေလတပ္ရဲ႕ Patrouille de France တပ္ဖြဲ႕ၿပီးလွ်င္ ကမာၻေပၚမွာ ဒုတိယေျမာက္ သက္တမ္းအရင့္ဆုံး သ႐ုပ္ျပပ်ံသန္းမႈ ေလယာဥ္တပ္ဖြဲ႕လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ေလေၾကာင္းျပပြဲကုိ ပရိသတ္ ၉၀,၀၀၀ ေက်ာ္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
Video