တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေဘဂ်င္းၿမဳိ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ 2016 World Robot Conference ျမင္ကြင္းအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ WRC 2016 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္မွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ကမာၻတစ္ဝန္းမွ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ စက္႐ုပ္ကုမၸဏီ ၁၅၀ ခန္႕က ၎တုိ႕ရဲ႕ စက္႐ုပ္စြမ္းရည္မ်ားကုိ ပါဝင္ျပသမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
Video