AD
AD
AD

မေလး႐ွားအစိုးရသစ္က အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးေတြရဲ႕ လစာကုိ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်သြားမယ္လုိ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟာသီယာမုိဟာမက္က ယေန႕ (ေမလ ၂၃ ရက္) ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။

play
မေလး႐ွားအစိုးရအဖြဲ႕ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲ


"ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရးျပႆနာေတြကုိ ဂ႐ုျပဳေဆာင္႐ြက္ေနတယ္ဆုိတာ အထင္အ႐ွား ျပသလုိက္တာပါ" လုိ႕ မဟာသီယာက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ မဟာသီယာက ပူထရာဂ်ာယာမွာ ၎ရဲ႕အစုိးရအဖြဲ႕ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲမွာ ထိုသုိ႕ ေၾကညာလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀ ဘီလီယံ (မေလး႐ွားရင္းဂစ္ ၁ ထရီလီယံ) ေက်ာ္လြန္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ေၾကြးၿမီကုိ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ အစုိးရသစ္က ေဆာင္႐ြက္ေနမႈအရ ဝန္ႀကီးေတြရဲ႕လစာကုိ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္တာလည္း ျဖစ္တယ္လို႕ မဟာသီယာကဆုိပါတယ္။

play
မေလး႐ွားအစိုးရသစ္ ပထမဆုံး အစည္းအေဝး


မေလး႐ွားရဲ႕ ေၾကြးၿမီပမာဏဟာ ႏိုင္ GDP (Gross Domestic Product) ရဲ႕ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ႐ႈံးနိမ့္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားရတဲ့ နဂ်စ္ရာဇက္ခ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ေၾကြးၿမီပမာဏာ ၎တုိ႕အစုိးရက သတ္မွတ္ထားတဲ့ GDP ရဲ႕ ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ပမာဏထက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း ယခင္က ေျပာထားခဲ့ဖူးပါတယ္။

မေလး႐ွားလႊတ္ေတာ္ဝက္ဘ္ဆုိက္မွာ ေဖာ္ျပထားမႈအရ လက္႐ွိမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မေလး႐ွားရင္းဂစ္ ၂၂,၈၂၇ (ျမန္မာေငြ ၇၇ သိန္းေက်ာ္)၊ လက္ေထာက္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ရင္းဂစ္ ၁၈,၁၆၈ (ျမန္မာေငြ သိန္း ၆၀ ေက်ာ္)၊ ဝန္ႀကီးေတြက ရင္းဂစ္ ၁၄,၉၀၇ (ျမန္မာေငြ သိန္း ၅၀ ဝန္းက်င္) နဲ႕ ဒုဝန္ႀကီးေတြက ရင္းဂစ္ ၁၀,၈၄၈ (ျမန္မာေငြ ၃၇ သိန္းနီးပါး) လစာရ႐ွိေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

play
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မဟာသီယာ ဦးေဆာင္တဲ့ မေလး႐ွားအစိုးရအဖြဲ႕


သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲမွာ ရာထူးႀကီးတဲ့ အစုိးရအရာ႐ွိေတြကုိလည္း လစာေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျပဳ မျပဳ ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာေတာ့ မဟာသီယာက "ကၽြန္ေတာ္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႕အပ္ခံရတုန္းက ပထမဆုံးလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာက ဝန္ႀကီးေတြနဲ႕ အစုိးရထိပ္တန္းအရာ႐ွိေတြရဲ႕ လစာေတြကုိေလွ်ာ့ခ်ခဲ့တာပါ" လုိ႕ ေျဖၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး "ခင္ဗ်ားတုိ႕ သိတဲ့အတုိင္းပဲ၊ အစုိးရဝန္ထမ္း အရာ႐ွိႀကီးေတြက ဝန္ႀကီးေတြထက္ လစာပုိေကာင္းပါတယ္၊ ႏုိင္ငံရဲ႕အသုံးစရိတ္ေတြ ေလ်ာ့နည္းေစဖုိ႕ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ သူတုိ႕လည္း ပါဝင္ခ်င္စိတ္႐ွိ မ႐ွိက သူတုိ႕အေပၚပဲ မူတည္ပါတယ္၊ သူတုိ႕လည္း လစာေတြေလွ်ာ့ယူႏုိင္တာပဲ၊ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကေတာ့ သူတုိ႕ကုိ ဖိအားမေပးပါဘူး" လုိ႕ မဟာသီယာက ေျပာပါတယ္။

play
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း နဂ်စ္ရာဇက္ခ္


Barisan Nasional (BN) ညြန္႕ေပါင္းအုပ္စု ဦးေဆာင္တဲ့ ယခင္အစုိးရလက္ထက္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဂ်စ္က ဝန္ထမ္းလစာေတြကုိ ဇူလုိင္ ၁ ရက္မွစၿပီး တုိးျမွင့္ေပးသြားမယ္လုိ႕ ကတိျပဳထားခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။ ယခု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မဟာသီယာက အဆုိပါ ဝန္ထမ္းလစာတုိးမယ့္ကိစၥကုိလည္း ၎ရဲ႕အစုိးရအေနနဲ႕ ျပန္သုံးသပ္မယ္လုိ႕ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

"အဲဒါက အခုအခ်ိန္မ်ာ အတုိက္အခံေတြက ေပးခဲ့တဲ့ ကတိတစ္ခု ျဖစ္သြားပါၿပီ၊ သူတုိ႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္၊ သူတုိ႕ရဲ႕ကတိေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး" လို႕လည္း မဟာသီယာက ဆုိပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ အဆင္ေျပေစရန္ သုံးသပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အပုိထပ္ေဆာင္းစရိတ္ ခံစားခြင့္အခ်ဳိ႕ ေပးသြားမယ္လုိ႕ ၎က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ မေလး႐ွားအစိုးရသစ္က အသုံးစရိတ္ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ကုိလည္း ေလွ်ာ့ခ်သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

play
မေလး႐ွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟာသီယာႏွင့္ ဇနီး


အစိုးရက ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းခန္႕အပ္မႈေတြကုိလည္း ရပ္ဆုိင္းသြားမွာျဖစ္ၿပီး အေရးပါတဲ့ ေနရာေတြအတြက္သာ နည္းပါးတဲ့လစာျဖင့္ ခန္႕အပ္သြားႏုိင္ရန္ ျပန္လည္ ညွိႏႈိင္းသြားမယ္လုိ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မဟာသီယာက ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းေတြခန္႕အပ္ရန္ မလုိအပ္ေၾကာင္းနဲ႕ ၎တုိ႕ကုိ ခန္႕အပ္ခဲ့ျခင္းဟာ ယခင္ကအစိုးရ ေထာက္ခံသူေတြနဲ႕က ဆက္ဆံေရးအတြက္သာ ျဖစ္တယ္လို႕လည္း မဟာသီယာက ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္က ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ရာထူးခန္႕အပ္မႈ ၁၇,၀၀၀ ခန္႕႐ွိခဲ့ၿပီး ၎တုိ႕အနက္ အခ်ဳိ႕ဟာ အၿမဲတမ္း ဝန္ထမ္းျဖစ္လာခဲ့ၾကတယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။ ယေန႕ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲမွာ မဟာသီယာက အစိုးရနဲ႕ဆက္စပ္ေနတဲ့ ဌာနနဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းမႈကိုလည္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

play
နဂ်စ္အစိုးရလက္ထက္က ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ သတင္းတုဥပေဒ ေၾကာ္ျငာတစ္ခု


ဖ်က္သိမ္းလိုက္တဲ့ ဌာနနဲ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြအနက္ Special Affairs Department (Jasa), Malaysian Global Innovation and Creativity Centre (MaGIC), National Council of Professors (MPN) and Federal Village Development နဲ႕ Security Committee (JKKKP) တုိ႕ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

"ဒီအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုက အမွန္တစ္ကယ္ေတာ့ အစုိးရအဖြဲ႕ မဟုတ္ပါဘူး၊ သူတုိ႕က အစုိးရကုိ အႀကံဉာဏ္ေပးတယ္လုိ႕ ဆုိႏုိင္ပါတယ္၊ ဒါေတြအားလုံးကုိ ဖ်က္သိမ္းသြားပါမယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ သူတုိ႕ရဲ႕ အႀကံဉာဏ္ မလုိပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕မွာ ကုိယ္ပုိင္ အႀကံဉာဏ္ေတြ႐ွိတယ္လုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္" လုိ႕ မေလး႐ွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟာသီယာက ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

မဟာသီယာ ဦးေဆာင္တဲ့ မေလး႐ွားအစုိးရသစ္က သတင္းတုတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ အပါအဝင္ ယခင္ နဂ်စ္ အစုိးရလက္လက္မွာ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ဥေပဒနဲ႕ စီမံကိန္းေတြကုိ ျပန္လည္ သုံးသပ္မႈေတြလည္း လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

play
1MDB စီမံကိန္းေနရာတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္


ဒါ့အျပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းနဂ်စ္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံနဲ႕ခ်ီတဲ့ ေငြေၾကးအ႐ႈပ္အေထြး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ မေလး႐ွားအစိုးရပုိင္ 1MDB (1Malaysia Development Berhad) ကုမၸဏီနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြကုိလည္း အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

1MDB ကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းနဂ်စ္ရဲ႕ ေနအိမ္အပါအဝင္ ၎နဲ႕ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ေနရာေတြကုိ စီးနင္း႐ွာေဖြၿပီး ေငြနဲ႕အဖုိးတန္ပစၥည္းေတြကုိ သိမ္းဆည္းခဲ့ပါတယ္။ နဂ်စ္ကုိလည္း 1MDB ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီခြဲ SRC International နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ ယမန္ေန႕ (ေမလ ၂၂ ရက္) မွာ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မ႐ွင္႐ုံးခ်ဳပ္မွာ လာေရာက္ထြက္ဆုိေစခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ေမလ ၉ ရက္ မေလး႐ွားအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မဟာသီယာရဲ႕ Pakatan Harapan (PH) အတုိက္အခံ ညြန္႕ေပါင္းအုပ္စုက အႏုိင္ရၿပီး မဟာသီယာက တစ္ေက်ာ့ျပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ နဂ်စ္ရဲ႕ BN ညြန္႕ေပါင္းအုပ္စုက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီး မေလး႐ွားမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ အာဏာရ႐ွိလာမႈ အဆုံးသတ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD

AD