တရားရုံးခ်ဳပ္မွာ စုံတြဲ ၁၀တြဲလက္ခံမယ္လို႔ တရား၀င္မထုတ္ျပန္

တရားရုံးမွာ တရားသူႀကီးေတြအေနနဲ႔ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ မဂၤလာလက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့ ကိစၥေတြကို အလုပ္ပ်က္တဲ့အထိ မလုပ္ဖို႔ ရုံးစည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားပါတယ္။

Video