AD
AD
AD
play

 

တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ယူၿပီးရင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္မွားယြင္း မႈေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေက်ာင္းေနရြယ္ကေလးတုိင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံၿပီဆုိပါက က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ေပးတဲ့ ေမြးစာရင္း၊ ေမြးစာရင္းမရွိပါက ေက်းရြာရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေထာက္ခံစာတုိ႔နဲ႔ ပုံစံ ၁၀ ကို ျဖည့္သြင္းၿပီး ေက်ာင္းအပ္ႏွံရေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာမူလတန္းမွ ဒသမတန္းအထိ တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအမည္လြဲမွားမႈ၊ အဘအမည္၊ အမိအမည္လြဲမွားမႈ၊ ေမြးသကၠရာဇ္လြဲမွားမႈေတြကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အခ်က္အလက္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လုိတာေတြကို သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေတြထံ တင္ျပေလွ်ာက္ထားၿပီး ေက်ာင္းအုပ္မွတစ္ဆင့္ အဆင့္ဆင့္တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ယူကာ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တကၠသုိလ္၀င္တန္းေရာက္လုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းခ်ိန္မွာလည္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ၊ မိဘေတြ ကိုယ္တုိင္ေရးသြင္းထားတာေတြကို အထပ္ထပ္စစ္ေဆးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနကို ေပးပို႔ရပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနကလည္း ကြဲလြဲခ်က္ရွိရင္ ေပးပို႔လို႔ရတယ္ဆုိတာ တစ္ပါတည္း ညႊန္ၾကားထားၿပီး ကြဲလြဲခ်က္ရွိတာေတြကို ေပးပို႔လာရင္လည္း စာရင္းအမွန္နဲ႔ ထပ္မံျဖည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္စာရင္းမထြက္ေသးတဲ့အခ်ိန္ထိ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ေအာင္စာရင္းထြက္ၿပီးခ်ိန္မွာ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

Photos & Source: Democracy Today

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD

AD