AD
AD
AD
play

 

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ရာထူးကေန အနားယူသြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ယာယီသမၼတအျဖစ္တာ၀န္ယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတသစ္ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥမေဒပုဒ္မ (၇၃) ပုဒ္မခြဲ(ခ)နဲ႔အညီ လစ္လပ္သြားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးကုိ အလုပ္လုပ္ရက္ ခုနစ္ရက္အတြင္း ျဖည့္စြက္ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမယ္လုိ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ပါရွိပါတယ္။

အေျခခံဥကေဒအရ သမၼတအသစ္ကုို ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္မလဲ
(က)ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ရာထူးသက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီ ႏုတ္ထြက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ကြယ္လြန္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ထာဝစဥ္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးေနရာ လစ္လပ္လွ်င္ ဒုတိယသမၼႏွစ္ဦးအနက္ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္စဥ္အခါက ဒုတိယဆႏၵမဲအမ်ားဆံုးရရွိသည့္ ဒုတိယသမၼတက ယာယီသမၼတအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရမည္။

play

 

(ခ)ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးေနရာ လစ္လပ္သြားသည့္အခ်ိန္သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး က်င္းပေနခ်ိန္ျဖစ္လွ်င္ လစ္လပ္သြားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးကို ခုႏွစ္ ရက္အတြင္း ျဖည့္စြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယာယီသမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အႀကီးအမွဴးထံ ေဆာလ်င္စြာ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

(ဂ)ယာယီသမၼတထံမွ အေၾကာင္းၾကားစာကို ရရွိသည့္အခါ လစ္လပ္သြားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ဦးစြာေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ေပးခဲ့သည့္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႔က ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေပးေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အႀကီးအမွဴးက ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

(ဃ)သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႔သည္ ဒုတိယသမၼတကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၿပီးပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးပါဝင္သည့္ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးအဖြဲ႔က ဒုတိယသမၼတသံုးဦးအနက္ မိမိတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။

(င)ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက်င္းပခ်ိန္မဟုတ္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အႀကီးအမွဴးသည္ ယာယီသမၼတထံမွ အေၾကာင္းၾကားစာရရွိသည့္ေန႔မွစ၍ ၂၁ ရက္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို ေခၚယူၿပီး လစ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အထက္ပါနည္းလမ္းအတိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD

AD