AD
AD
AD
play

 

ဒီေန႔က်ေရာက္တဲ့ ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတရက္ေန႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္ေျပာၾကားသြားတဲ့ ႏွစ္သစ္ကူးႏူတ္ခြန္းဆက္စကားေတြထဲမွာ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေတြရွိခဲ့ၿပီး မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္တာ၀န္ယူ သစၥာျပဳၿပီးေနာက္ပိုင္း ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းထဲက အခ်က္အမ်ားစု ျပန္လည္ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႔ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ႏူတ္ခြန္းဆက္စကားမွာ အစိုးရကဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြကို ဘယ္လို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာကုိ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္ေတြမွာ သက္ဆိုင္ရာက႑အလုိုက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားမယ့္အခ်က္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ အားတက္စရာျဖစ္မယ့္ ၀န္ထမ္းေတြကုိ ေနအိမ္တိုက္ခန္းေတြ အရစ္က်ေရာင္းခ်ေပးသြားမယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့သလို၊ ၀န္ထမ္းလစာေတြကုိလည္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမွင့္ေပးမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္က သတင္းေကာင္းတခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ ဒီလုိေဆာင္ရြက္ေပးတာကုိ တံု႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြဘက္ကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ တာ၀န္ယူမႈနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ သတိေပးသြားတဲ့အခ်က္က စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေျပာၾကားသြားတဲ့အခ်က္ေတြထဲက စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေတြကို ထုတ္ႏုတ္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဝန္ထမ္းေတြကုိ အရစ္က်စနစ္နဲ႔ တိုက္ခန္းေရာင္းေပးမယ္

၀န္ထမ္းေတြအၿငိမ္းအစားယူတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ပိုင္ေနအိမ္၊ ကိုယ္ပိုင္တိုက္ခန္းနဲ႔ သိကၡာရွိရွိေနႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အသီးသီးမွာ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ (၄၆၂၇) ခန္းတည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး က်န္ သံုးႏွစ္တာကာလမွာလည္း အခန္း (၇၀၀၀) ေက်ာ္ကုိ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာအျဖစ္ တည္ေဆာက္ ေပးသြားဖုိ႔ စီမံထားတယ္လို႔ဆုိပါတယ္။ လာမယ့္ ႏွစ္ေတြမွာ အခန္းေပါင္း (၁) ေသာင္းေက်ာ္တည္ေဆာက္ၿပီး ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ လစဥ္အရစ္က် ေငြေခ်စနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးသြားမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဝန္ထမ္းလစာတိုးေပးမယ္

အလုပ္သမားတစ္ဦးရဲ႕ တစ္ေန႔အတြက္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ၄၈၀၀ က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစဖုိ႔ အမႈထမ္းလစာေတြ အားလံုးကုိ (၂၀) ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေပးၿပီး အရာထမ္း လစာေတြကုိေတာ့(၁၀) ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔က စီစဥ္တြက္ခ်က္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ဆိုပါတယ္။ ဒီလုိတြက္ခ်က္မႈအရ အမႈထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ အနည္းဆံုးလစာက ၁၂၀၀၀၀ က်ပ္မွ ၁၃၈၀၀၀ က်ပ္ အထိ တုိးျမႇင့္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အရာထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ အမ်ားဆံုးလစာက ၅၀၀၀၀၀ က်ပ္ကေန ၅၅၀၀၀၀ က်ပ္အထိ တုိးျမႇင့္သြားေပးသြားမယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

ယိမ္းယိုင္ေနတဲ့ တရားစီရင္ေရးကုိတည့္မတ္မယ္

ယိမ္းယိုင္ေနတဲ့ တရားစီရင္ေရးကို တည့္မတ္ဖို႕ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး တရားရံုးအသီးသီးကုိ တရားသူႀကီးအဆင့္ဆင့္က တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈေတြနဲ႔ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲဖုိ႔ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕နဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး စင္တာေတြက တက္တက္ၾကြၾကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ဖို႔လည္း တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ ဘက္မလိုက္တဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ တရားမွ်တမႈနဲ႔ ဆင္ျခင္တုံတရားကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာထိန္းညႇိႏိုင္တဲ့ တရားစီရင္ေရးမ႑ဳိင္ျဖစ္ေအာင္ ၾကဳိးပမ္းရပါလိမ့္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို CBO၊ CSO၊ မီဒီယာ၊ ျပည္သူေတြနဲ႔ ပူး​ေပါင္​း ကာကြယ္မယ္

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔ CBO ေတြ၊ CSO ေတြ၊ မီဒီယာ၊ ျပည္သူေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ဥပေဒအရ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ေတြ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအေျခခံ အခြင့္အေရးေတြ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈေတြကို စစ္ေၾကာေရးစခန္း၊ ရဲစခန္းအခ်ဳပ္၊ တရား႐ံုးအခ်ဳပ္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ရဲဘက္စခန္း စသည့္ ေနရာေဒသမေရြး လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ၾကရန္ဖို႔လည္း တိုက္တြန္းခဲ့တယ္။

ဌာနဆိုင္​ရာ​ေတြမွာ အဂတိလိုက္​စား​​ေနတာကုိ တိုက္​ဖ်က္​မယ္

ဌာနဆိုင္ရာအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ဓေလ့သဖြယ္ စြဲကပ္ေနတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို ပိုမိုတိုက္ဖ်က္ရာမွာ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးနဲ႔ တာဝန္ကို ဘက္ညီမွ်တေအာင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာတစ္ခုခ်င္းက တာဝန္ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၊ မီဒီယာနဲ႔ ျပည္သူေတြက မွန္ကန္စြာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမွာျဖစ္ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အရွိန္အဝါရွိသူမ်ားရဲ႕ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ၊ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြကို တိက်ခိုင္လံုတဲ့ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားေတြနဲ႔ တိုင္ၾကားဖုိ႔ အထူးလိုအပ္တယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

စီမံကိန္​း ကုန္​က်စရိတ္​ေတြ မွန္​ကန္​ဖုိ႔ စစ္ေဆးမယ္

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြ အေလအလြင့္ မရွိေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ စီမံကိန္းရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ကို အနီးစပ္ဆံုး တိက်မွန္ကန္စြာ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ တင္ျပဖို႔၊ ေဒသရဲ႕ ကာလေပါက္ေစ်းနဲ႕အညီ တြက္ခ်က္ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္ တင္သြင္းေတာင္းဆိုထားတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြကိုလည္း အခ်ိန္မီအမွန္တကယ္ သံုးစြဲျခင္းမျပဳဘဲ ထားတဲ့လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြ ေျပာင္းလဲရပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားမၿပီးစီးဘဲ အၿပီးျပတဲ့ အဆင့္ဆင့္ေသာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ တင္ဒါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ မညီညြတ္တဲ့ တင္ဒါေခၚယူမႈေတြ၊ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းထဲကပဲ လက္တစ္လုံးျခား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူရပါလိမ့္မယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD

AD