AD
AD
AD
play

 

အလုပ္ခ်ိန္တစ္နာရီ ၆၀၀ က်ပ္ ၊ တစ္ေန႔ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီအတြက္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ ၄၈၀၀ က်ပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီလို႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ဒီေန႔ရက္စြဲနဲ႔ တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ဒီသတ္မွတ္ခ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနရာေဒသ၊ အလုပ္အမ်ိဳးအစားမခြဲျခားဘဲ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီလက ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အလုပ္သမားနဲ႔ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းေတြ ကန္႔ကြက္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္းစတဲ့ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတြကုိ ျပန္လည္အဆုိျပဳတင္ျပခဲ့ၿပီး သံုးပြင့္ဆုိင္ကုိယ္စားလွယ္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အခုလို သတ္မွတ္လိုက္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါသတ္မွတ္ခ်က္က အလုပ္သမား ၁၀ ဦးလက္ေအာက္ရွိ လုပ္ငန္းငယ္ေတြ၊ မိသားစုတစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ မသက္ဆုိင္ေၾကာင္းလည္း အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာက ပထမဆံုး အျဖစ္ တစ္ရက္ကုိ ၃,၆၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ကုိ တစ္ႀကိမ္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေၾကာင္း ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတာေၾကာင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD

AD