AD
AD
AD

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြ အသီးသီးလႊင့္တင္ထားတဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြ၊ e-service ေတြကို တစ္ေနရာတည္းမွာ စုစည္း၀န္ေဆာင္မႈေပးမယ့္ Myanmar National Portal တည္ေဆာက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို စက္တင္ဘာ ၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပခဲ့တယ္ လို႔သိရပါ တယ္။

 

Myanmar National Portal မွာပါ၀င္မယ့္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး မိတ္ဆက္ရွင္းလင္း တင္ျပတာ၊ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို စစ္တမ္းေကာက္ယူတာအစရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကိုေဆာင္ ရြက္သြားႏိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီးက်င္းပခဲ့တာလို႔ဆိုပါတယ္။ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြ၊ e-service ေတြကိုတစ္ေနရာ တည္းမွာစုစည္းၿပီး လ်င္ျမန္တဲ့ ထိေရာက္တဲ့ Single Window Public Services ၀န္ေဆာင္မႈေတြေပး ႏိုင္မယ္လို႔သိရပါတယ္။

play

 

အဲဒီအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြက ပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးဖို႔လိုအပ္တဲ့အခ်က္ေတြကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ FPT Information System မွတာ၀န္ရွိသူက Myanmar National Portal မွာ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္သြားမယ့္ Features နဲ႔ Services ေတြအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

Photos & Source: Internet Journal

Postby

 

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD

AD