AD
AD
AD

မႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားအသင္း ကုိ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းလုိက္နာျခင္းမရွိတဲ့ အသင္းအဖြဲ႕အျဖစ္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ရႈေထာင့္ မႈခင္းနွင့္သတင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးသက္ႏုိင္ဦး ( MCRA ) ကျမန္မာနုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီဥကၠထံ လိပ္မူၿပီး တုိင္ၾကာစာေပးပို႔ခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီတုိင္ၾကားစာနဲ႔ ပါတ္သတ္လို႔  ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ စာထုတ္ၿပီးဆင့္ေခၚခ်ိန္းဆုိခဲ့တယ္လုိ႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ဦးသက္ႏုိင္ဦးအေနျဖင့္ ကိုယ္တုိင္လာေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ကိုယ္စားလွယ္ကုိသာေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး ေကာင္စီအေနနဲ႔ လူကုိယ္တုိင္လာေရာက္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚတာကုိ လာေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိဘူးလုိ႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

play

 

ဦးသက္နုိ္င္ဦး ဥကၠဌအေနနဲ႔ တာ၀န္ယူထားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမႈခင္းသတင္းေထာက္မ်ားအသင္းဟာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ၉(စ်) မွာျပဌာန္းထားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ က်င့္၀တ္န႔ဲ႔ စည္းကမ္းအခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ ၈-၁၊၂၁-၁၊ ၂၁-၂ တုိ႔ကုိ လုိက္နာျခင္းမရိွဘူးလုိ႔ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီရဲ႕ အျငင္းပြားမႈနဲ႔ တုိင္ၾကားမႈမ်ား ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းေရးေကာ္တီက စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဦးသက္ႏုိင္ဦးတာ၀န္ယူထားတ့ဲ ျမန္မာႏုိင္ငံမႈခင္းသတင္းထာက္မ်ားအသင္းကုိ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ၊နည္းဥပေဒက်င့္၀တ္နဲ႔ စည္းကမ္းေတြကို ေလးစားလုိက္နာျခင္းမရွိတဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ျဖစ္တယ္လုိ႔

ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD

AD