AD
AD
AD

Telenor Myanmar နဲ႔ Network Activities Group (NAG)၊ အစိုးရရဲ႕ေက်းလက္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာနတို ့ပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ စီမံကိန္း စီမံခန္ ့ခဲြမႈသင္တန္း ဖြင့္လွစ္သြားေတာ့မယ္လို ့သိရပါတယ္။

play

 

ယခုသင္တန္းဟာ အပတ္စဥ္ (၇) ျဖစ္ျပီး စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန ့မွာ စတင္သြားမွာပါ။ ဒီသင္တန္းမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆို္င္ရာ သီအိုရီႏွင့္ အယူအဆမ်ား၊ စီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ သဘာဝ သယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စီးပြားေရးအေပၚသက္ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၊ အေျခခံလူမႈအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်မႈႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ပံုစံမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ လူအမ်ားလက္ခံပါဝင္လာေစျခင္း စတဲ့ ဘာသာရပ္မ်ား ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

တစ္လတာ ၾကာျမင့္တဲ့ ဒီသင္တန္းျပီးဆံုးခ်ိန္မွာေတာ့ ထူးခြ်န္သင္တန္းသားမ်ားဟာ ေျခာက္လၾကာ အလုပ္သင္အစီအစဥ္ေတြမွာ ပါဝင္ခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလအတြင္း သင္တန္းတက္ေရာက္သူ သင္တန္းသားမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ျပီး ဘြဲ႕ရၿပီးသူအသက္ ၂၀ မွ ၃၅ ႏွစ္ၾကားလူငယ္မ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္တယ္လို ့ဆိုပါတယ္။ သင္တန္းေၾကးအေနနဲ ့တက္ေရာက္သူတစ္ဦးကို တစ္သိန္းက်ပ္ျဖစ္ျပီး တက္ေရာက္သူတိုင္းအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္း အခမဲ့ ၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ၅၀၀၀၀ က်ပ္ေပးသြားမယ္လို ့လည္း သိရပါတယ္။

ဒီသင္တန္းကို တက္ေရာက္လိုတယ္ဆိုရင္တာ့ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး nagmyanmar.pcm@gmail.com သို႔ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းနံပါတ္ 09-966554824၊ 09-256334206 နဲ႔ 09-450694361~65 သို႔ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Postby

 

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD

AD