AD
AD
AD

သူတစ္ျပန္ကိုယ္တစ္ျပန္နဲ႔ ပူးတြဲသေရ က်ခဲ့တဲ့ ထြန္းထြန္းမင္းနဲ႔ဆိုင္းေယာ့

ဒူးဒဏ္ရာေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ခြဲေလာက္ အနားယူေနခဲ့ရာမွ ပထမဆုံး ျပန္ထိုးတဲ့ ႏိုင္ငံတကာပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။


AD