AD
AD
AD
play

ေန႕ရက္

အခ်ိန္

ပြဲစဥ္

  

ယူ႐ုိပါလိဂ္

အုပ္စုအဆင့္ ပြဲစဥ္ (၁)

စက္တင္ဘာ ၁၅

ည ၉း၃၀

ကာရာဘတ္ ၂ - ၂ လီဘရီစီ

စက္တင္ဘာ ၁၅

ည ၁၁း၃၀

အန္ဒါလက္ခ်္ ၃ - ၁ ဂက္ဘလာ

စက္တင္ဘာ ၁၅

ည ၁၁း၃၀

ေအပုိးလ္ ၂ - ၁ အက္စ္တာနာ

စက္တင္ဘာ ၁၅

ည ၁၁း၃၀

အက္စထရာ ၂ - ၃ ၾသစႀတီးယာဗီယင္နာ

စက္တင္ဘာ ၁၅

ည ၁၁း၃၀

AZ အယ္လ္ခမာ ၁ - ၁ ဒန္းေဒါ့

စက္တင္ဘာ ၁၅

ည ၁၁း၃၀

ဖီယင္ေနာ့ ၁ - ၀ မန္ယူ

စက္တင္ဘာ ၁၅

ည ၁၁း၃၀

မကၠာသီတဲလ္အဗစ္ ၃ - ၄ ဇင္းနစ္

စက္တင္ဘာ ၁၅

ည ၁၁း၃၀

မိန္႕ဇ္ ၁ - ၁ စိန္႕အက္တီယန္

စက္တင္ဘာ ၁၅

ည ၁၁း၃၀

ပဲလ္ဇန္ ၁ - ၁ ႐ုိးမား

စက္တင္ဘာ ၁၅

ည ၁၁း၃၀

ရတ္ပစ္ဗီယင္နာ ၃ - ၂ ဂ်န္႕ခ္

စက္တင္ဘာ ၁၅

ည ၁၁း၃၀

ဆက္ဆူအုိလုိ ၃ - ၀ ဘီဘာအုိ

စက္တင္ဘာ ၁၅

ည ၁၁း၃၀

ယန္းဘြဳိင္းစ္ ၀ - ၁ အုိလံပီယာေကာ့စ္

စက္တင္ဘာ ၁၅

ည ၁၁း၃၀

ေဇာ္ရာ ၁ - ၁ ဖီနာဘာခ်ီ

စက္တင္ဘာ ၁၆

နံနက္ ၁း၃၅

ဘရက္ဂါ ၁ - ၁ ဂ်န္႕တ္

စက္တင္ဘာ ၁၆

နံနက္ ၁း၃၅

အင္တာ ၀ - ၂ ဘီယာ႐ွီဗာ

စက္တင္ဘာ ၁၆

နံနက္ ၁း၃၅

ကြန္ယာစေပါ ၀ - ၁ ႐ွက္တာဒုိးနပ္ခ္

စက္တင္ဘာ ၁၆

နံနက္ ၁း၃၅

နိစ္ ၀ - ၁ ေ႐ွာ္ေကး

စက္တင္ဘာ ၁၆

နံနက္ ၁း၃၅

ေအာ့့စ္မန္လီစေပါ ၂ - ၀ စတုအာ

စက္တင္ဘာ ၁၆

နံနက္ ၁း၃၅

ပင္နီသီယာေကာ့စ္ ၁ - ၂ ေအဂ်က္

စက္တင္ဘာ ၁၆

နံနက္ ၁း၃၅

ပီေအအုိေက ၀ - ၀ ဖီအုိရင္တီးနား

စက္တင္ဘာ ၁၆

နံနက္ ၁း၃၅

ဆယ္လ္ဘတ္ ၀ - ၁ ခရန္စ္ႏြန္ဒါ

စက္တင္ဘာ ၁၆

နံနက္ ၁း၃၅

ေဆာက္သမ္တန္ ၃ - ၀ စပါတာပရက္

စက္တင္ဘာ ၁၆

နံနက္ ၁း၃၅

စိန္႕လီဂီ ၁ - ၁ ဆဲလ္တာ

စက္တင္ဘာ ၁၆

နံနက္ ၁း၃၅

ဗီလာရီးရဲလ္ ၂ - ၁ ဇူးရစ္

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD

AD