AD
AD
AD
play

ေန႕ရက္

အခ်ိန္

ပြဲစဥ္

  

ယူ႐ုိပါလိဂ္

အုပ္စုအဆင့္ ပြဲစဥ္ (၂)

စက္တင္ဘာ ၂၉

ည ၉း၃၀

အက္စ္တာနာ ၀ - ၀ ယန္းဘြဳိင္းစ္

စက္တင္ဘာ ၂၉

ည ၉း၃၀

ဂက္ဘလာ ၂ - ၃ မိန္႕ဇ္

စက္တင္ဘာ ၂၉

ည ၁၁း၃၀

ေအဂ်က္ ၁ - ၀ စိန္႕လီဂီ

စက္တင္ဘာ ၂၉

ည ၁၁း၃၀

ဆဲလ္တာ ၂ - ၀ ပင္နာသီယာေကာ့စ္

စက္တင္ဘာ ၂၉

ည ၁၁း၃၀

စတူအာ ၁ - ၁ ဗီလာရီးရဲလ္

စက္တင္ဘာ ၂၉

ည ၁၁း၃၀

ဖီအုိရင္တီးနား ၅ - ၁ ကာရာဘတ္

စက္တင္ဘာ ၂၉

ည ၁၁း၃၀

ဂ်န္႕တ္ ၂ - ၀ ကြန္ရာစေပါ

စက္တင္ဘာ ၂၉

ည ၁၁း၃၀

ဘီယာ႐ွီဗာ ၀ - ၀ ေဆာက္သမ္တန္

စက္တင္ဘာ ၂၉

ည ၁၁း၃၀

ခရန္စ္ႏုိဒါ ၅ - ၂ နိစ္

စက္တင္ဘာ ၂၉

ည ၁၁း၃၀

လီဘရီဆီ ၁ - ၂ ပီေအအုိေက

စက္တင္ဘာ ၂၉

ည ၁၁း၃၀

ေ႐ွာ္ေကး ၃ - ၁ ဆယ္လ္ဘတ္

စက္တင္ဘာ ၂၉

ည ၁၁း၃၀

႐ွက္တာဒုိးနပ္ခ္ ၂ - ၀ ဘရာဂါ

စက္တင္ဘာ ၂၉

နံနက္ ၁း၃၅

စပါတာပရက္ ၃ - ၁ အင္တာ

စက္တင္ဘာ ၂၉

နံနက္ ၁း၃၅

ဇူးရစ္ ၂ - ၁ ေအာ့စ္မန္လီစေပါ

စက္တင္ဘာ ၃၀

နံနက္ ၁း၃၅

႐ုိးမား ၄ - ၀ အက္စ္ထရာ

စက္တင္ဘာ ၃၀

နံနက္ ၁း၃၅

ဘီဘာအုိ ၁ - ၀ ရက္ပစ္ဗီယင္နာ

စက္တင္ဘာ ၃၀

နံနက္ ၁း၃၅

ၾသစႀတီးယားဗီယင္နာ ၀ - ၀ ပဲလ္ဇန္

စက္တင္ဘာ ၃၀

နံနက္ ၁း၃၅

ဒန္းေဒါ့ ၁ - ၀ မကၠာသီ တဲလ္အဗစ္

စက္တင္ဘာ ၃၀

နံနက္ ၁း၃၅

ဖီနာဘီခ်ီ ၁ - ၀ ဖီယင္ေနာ့

စက္တင္ဘာ ၃၀

နံနက္ ၁း၃၅

ဂ်န္႕ခ္ ၃ - ၁ ဆက္ဆူအုိလို

စက္တင္ဘာ ၃၀

နံနက္ ၁း၃၅

မန္ယူ ၁ - ၀ ေဇာ္ရာ

စက္တင္ဘာ ၃၀

နံနက္ ၁း၃၅

အုိလံပီယာေကာ့့စ္ ၀ - ၁ ေအပုိးလ္

စက္တင္ဘာ ၃၀

နံနက္ ၁း၃၅

စိန္႕အက္တီယန္ ၁ - ၁ အန္ဒါလက္ခ်္

စက္တင္ဘာ ၃၀

နံနက္ ၁း၃၅

ဇင္းနစ္ ၅ - ၀ ေအဇက္ အယ္လ္ခမာ

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
AD

AD