ရီယုိ ၂၀၁၆ အိုလံပစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား ပံုရိပ္မ်ား

အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနတဲ့ၾကားထဲက ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးေအာင္ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ၾသဂုတ္ ၅ ရက္က ဘရာဇီးႏုိင္ငံ ရီယုိဒီဂ်ေန႐ုိၿမဳိ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ အုိလံပစ္အားကစားၿပဳိင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအအနား ပုံရိပ္မ်ားကုိ  စုစည္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဤအေႀကာင္းအရာကို သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။

ၾကည့္ရႈသူ အမ်ားဆံုး

Social Stream