မ်က္ႏွာသစ္ကစားသမား မ်ားစြာ ပါ၀င္လာတဲ့ ပဏာမ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အမ်ိဳးသမီးအသင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ စခန္းသြင္း ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး KBZ Women'League ၿပိဳင္ပြဲမွ ကစားသမား ၃၂ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Video